KNKB-50+ in Bolsward

Zaterdag 27 augustus waren de heren 50+ te gast in Bolsward. Op de lijst stonden 50 personen. Op de wedstrijddag zelf meldde zich nog ééntje af zodat er 49 overbleven. De heren werden verdeeld in een A-klasse met acht parturen die in 2-poules kaatsten en een B-klasse die een gewone lijst kaatsten met daarbij een verliezersronde. Waarom niet werd gekozen voor een A-klasse met 6 parturen is ons een raadsel. In elk geval kwam het er nu op neer dat 55% van de deelnemers met een prijs naar huis ging.

B-klasse

Het partuur met de enige deelnemer uit Bolsward, Jan Houwer, wist de eerste omloop in no-time te winnen (5-0 en 6-4) en begon toen aan een lange wachttijd van meer dan drie uren. Dat kwam door de bijlotertij en een staand nummer. Toen zij opnieuw in het veld kwamen verloren zij in een half uurtje tijd met 5-2 en 6-4.

Uitslag verliezersronde:

  1. ste: Catrinus Kooistra (Goënga), Henk Hellinga (Makkum) en Henk Bloemsma (IJsselmuiden).
  2. de: Jan Brandsma (Grijpskerk), Harmen van Gelderen (Gauw) en Douwe Broersma (Midlum).

Partuur Kooistra won in de finale met 5-2 en 6-6.

Uitslag winnaarsronde:

  1. ste: Wibe Hoitinga (Boazum), Anno Miedema (Stiens) en Ype Tiemersma (Easterein).
  2. de: Jan Bosch (Dokkum), Ferdinant van der Werf (Joure) en Bouwe van der Veer (Winsum).
  3. de: Anne Brouwer (Wommels), Jan Houwer (Bolsward) en Piet de Groot (Midlum).

Partuur Hoitinga won de finale met 5-3 en 6-2.

A-klasse

In de A-klasse stonden twee Bolswarders op de lijst, nl. Jan de Boer en Roel Venema. Roel verloor twee partijen, waarvan eentje met 5-5 en 6-4 en kwam met zijn partuur in zijn poule op 13 punten en werd daarmee derde. Jan verloor met zijn maten al zijn drie partijen. Zodoende vielen beide mannen niet in de prijzen.

  1. ste: Roel Sijbesma (Easterein), Thijs Houtsma (Westhoek) en Piet Zondervan (Jorwert).
  2. de: Tjeerd Dijkstra (Easterein), Piet Andringa (Grou) en Ludwig Seerden (Franeker).
  3. de: Lieuwe Althof (Stiens), Jan Sipma (Franeker) en Ieme de Haan (Makkum).

Althof c.s. wonnen de derde prijs door met 5-5 en 6-2 te winnen van Jan van der Meulen (Franeker), Klaas Sobel (Tytsjerk) en Albert Walsweer (Goutum).

De finale werd beslist op 5-5 en 6-4.

Scroll naar boven