KNKB junioren in Bolsward 9 juni 2023

Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden kon de tweede voorwedstrijd KNKB junioren heren in Bolsward worden verkaatst. Na veel geharrewar over het ingezette experiment kon de partij toch nog worden verkaatst onder de gewone telling.

Door al dat geharrewar had de deelname wel te lijden onder de ontstane situatie. Toch waren er aan het einde van de verlengde aangiftetermijn 8 parturen op de lijst. Half vier beginnen en dan toch om  half 8 uit! En dat na bijloten.

De eerste prijs ging naar het partuur van Jildert Wijbenga (Arum), Jeroen de Boer (Leeuwarden) en Rick Minnesma (Dronryp). Dit partuur kreeg in de drie gekaatste wedstrijden slechts 3 eersten tegen. Als er al een koningsprijs was geweest dan was die voor Rick geweest. Hij was de grote man in het partuur, maar werd vandaag ook prima ondersteund door Jildert.

De tweede prijs was voor Aizo Vletman (Hommerts),  Redmer Zaagemans (Witmarsum) en Hessel Postma (Winsum). Zij verloren in de finale van partuur Wijbenga met 5-1 6-4.

De wedstrijd in Bolsward maakte duidelijk dat er wel andere manieren zijn om de wedstrijd te bekorten. Zij waren nog eerder dan de scheidsrechter in het veld voor de finale. Dat is bijna nog nooit vertoond.

Scroll naar boven