KNKB juniorenpartij vrijdag 13 mei

De juniorencompetitie op vrijdag is op 13 mei in Bolsward begonnen. 15 parturen stonden op de lijst. In alle omlopen werd spannend geskaatst zodat we genoodzaakt waren de finale met een spel in te korten. Grote winnaars werd het partuur van Jari Visser die in de finale korte metten maakte met het uitgekaatste partuur van Christiaan Stremler (5-2 6-0). Partuur Visser won in de halve finale van partuur Epema (5-4 6-4) en partuur Stremler won met exact dezelfde cijfers van partuur Zaagemans.

1ste prijs:

 • Jari Visser, Witmarsum
 • Verry van der Meer, St.-Jacobiparochie
 • Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum

2de prijs:

 • Christiaan Stremler, Exmorra
 • Jacob Klaas Dijkstra, Morra
 • Thomas Dijkstra, Berltsum

3de prijs:

 • Germ Epema, Arum
 • Mark Minnesma, Dronryp
 • Stefan van der Meer, Baard

3de prijs:

 • Redmer Zaagemans, Witmarsum
 • Jorn Lars van Beem, Dronryp
 • René de Haan, Leeuwarden

Scroll naar boven