KNKB meisjes pupillen in Bolsward

Op 10 juni stond een meisjes pupillenwedstrijd in Buitenpost gepland. De vereniging Buitenpost gaf deze wedstrijd echter terug. KV Bolsward nam op 11 juni deze wedstrijd over.

Afdeling

Op de lijst 13 afdelingsparturen. De eerste omloop bracht geen verrassingen. De grootmachten Bolsward. Dronryp en Stiens gingen naar de tweede omloop.

In de tweede omloop was het Tzum die voor de eerste verrassing van de dag zorgde. Zij versloegen Bolsward met 5-5 en 6-6. Op die stand bracht Bolsward de bal net buiten het perk. Het was Dronryp 2 die voor de tweede verrassing zorgde. Zij wonnen met alles aan de hang van Stiens. In de halve finale was het wederom Tzum die tegen Dronryp 2 doorging. Ook hier was de stand 5-5 en 6-6. Dronryp 1 won in de ander halve finale eenvoudig van Exmorra (5-0).

De finale ging dus tussen Dronryp 1 en Tzum. Tzum kwam er in de finale niet aan te pas. Dronryp 1 won gemakkelijk met 5-1 en 6-4.

De volledige uitslag:

1ste: Dronryp 1, metLisanne Scharringa, Femke Alberda en Ilse Marije van Beem;
2de: Tzum, met Gerbrich Koster, Marrit Wielinga en Yannah Palma;
3de: Exmorra, met Anna Tolsma, Hilde Stremler en Marit Feenstra;
3de: Dronryp 2, met Fardou Krottje, Emma Kumbangsila en Jeanette Kramer.

Door elkaar loten

De verliezers van de eerste omloop van de afdeling konden nog een keer kaatsen in de door elkander lotenwedstrijd. Daarnaast deden in deze wedstrijd nog de losse opgevers mee. Ook hier stonden 13 parturen op de lijst.

De volledige uitslag:

1ste: Elina van Dijkhuizen (Nijland) en Liset Sijbesma (Easterein);
2de: Dido Iedema (St.-Annaparochie) en Judith Cuperus (Nijland);
3de: Nadya R. Moufakkir (Reduzum) en Marije Zijlstra (Easterein);
3de: Suzanne Allema (Niawier, Metslawier-Oosternijkerk) en Janneke Poshumus (Ried).

De finale werd beslist op de stand 5-2 en 6-4.

Scroll naar boven