KNKB-schooljongens uitslag op 21 augustus

De KNKB-schooljongens kaatsten op 21 augustus in Bolsward. Op een zonovergoten Oordje werden meerdere memorabele partijen gekaatst.

A-klasse

In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst, die in een poule kaatsten. Nadat alle parturen 4x hadden gekaatst konden zij alle 4 nog winnen. Allen hadden één partij verloren en ééntje gewonnen. Er was zelfs een partuur dat een partij met 5-4 had gewonnen en de tweede met 5-0 had gewonnen. Zij waren eigenlijk uitgeschakeld voor een prijs. Maar het poulesysteem heeft zo zij grillen. Eelco Meijer, Tymen Bijlsma en Stijn Feenstra keken elkander eens aan en besloten hun rug te rechten. Zij wonnen hun laatste partij met 5-2 6-6 en gingen zo, na die smadelijke 5-0 verlies toch nog met de tweede prijs naar huis. Zij hadden een eerst minder tegen dan Jorrit Palma, Silvan Elzinga en Jort de Kroon, die ook op 14 vooreersten kwamen.

Winnaar van de A-klasse werden Pieter Miedema, Lieuwe van der Kamp en Sjoerd van de Schaar. Zij pakten 19 punten voor.

Volledige uitslag:

  • 1ste prijs:  Pieter Miedema (Stiens), Lieuwe van der Kamp (Nijland) en Sjoerd van der Schaar (Ouwesyl).
  • 2de prijs:   Eelco Meijer (St.-Anne),  Tymen Bijlsma (Bolsward) en Stijn Feenstra (Exmorra).

B-klasse

In de B-klasse stonden 13parturen op de lijst met daarbij de kanttekening dat partuur 13 uit slechts één persoon bestond. Dat betekende flink bijloten en de originele lijst werd dan ook een zootje met doorhalingen en bijschrijvingen.

Toen de rookwolken waren opgetrokken van het bijloten konden in de halve finales de prijzen worden verdeeld.

De finale van de verliezersronde werd een prooi voor Johan Gaastra, Sido Polet en Rudmer Faber. Zij wonnen met 5-0 6-2 van uitgekaatsten Frans Oosterbaan, Sijtse Kloosterman en Bauke Jetze Kalsbeek.

De finale van de winnaarsrond werd een prooi voor Edwin Yska, Kyano van Swinden Koopmans en Martijn Mosssel. Zij wonnen in de finale met 5-3 6-2 van Jorrit Bosch, Leon Smink en Tyme Jonker. We zouden eerst nog de tweede prijs voor Leon inhouden, omdat hij een bal zo verschrikkelijk kwaad sloeg dat die niet meer was te vinden. Bij de prijsuitdeling hebben we toch maar de hand over ons hart gestreken. De halve finales waren niet echt spannend. Het partuur van Yska won met 5-3 en het partuur van Bosch met 5-0.

Volledige uitslag:

  • 1ste prijs:  Martijn Mossel (Rinsumageest), Kyano van Swinden Koopmans (Exmorra) en Edwin Aren Yska (Bolsward);
  • 2de prijs:   Jorrit Bosch (Arum), Leon Smink (Makkum) en Tyme Jonker (Mantgum);
  • 3de prijs:   Stef van Steen (Grou), Jurre Dijkstra (Menaam) en Hjalmar Dijkstra (St.-Anne);
  • 3de prijs:   Jesse Vrieswijk (Swichum), Harmen-Jacob Postma (Waaksens) en Jorrit Buwalda (Franeker).
  • 1ste verl.:  Johan Gaastra (Kubaard), Sido Polet (Hallum) en Rudmer Faber (Achlum);
  • 2de verl.:  Frans Oosterbaan (Sneek), Sijtse Kloosterman (Sexbierum) en Bauke Jetze Kalsbeek.

Al met al kunnen we concluderen dat op ééntje na de helft van de deelnemers met een prijs naar huis ging. Of dit nu de toekomst van het kaatsen is?

[epa-album id=”8772″ show_title=”false” display=”full”]

Scroll naar boven