KNKB Welpen in Bolsward

Op zondag 7 augustus waren zowel de jongens als de meisjes welpen te gast in Bolsward. Hoewel de voorspellingen anders waren werd toch bijna de gehele wedstrijd in een motregenbuitje afgewikkeld. Pas nadat de prijzen waren verdeeld brak de zon door. En dat belooft wat voor de komende week waarvan vandaag de beste dag zou zijn.

Wel brachten de prachtige kransen bij de deelnemers veel gelukkige gezichten. De complimenten voor onze kransenmakers uit Witmarsum van vele deelnemers.

Deze wedstrijd kon alleen maar doorgaan door de inzet van vele vrijwilligers. We zijn dan ook de keurmeester, de veldleggers, het kantinepersoneel, de scheidsrechters, de ouders en de deelnemers veel dank verschuldigd.

Dames Poelstra en Van Straten winnen in Bolsward

Bij de meisjes gaven zich 17 op. Dat betekende 9 parturen op de lijst. En dan waren er 10 die met een prijs naar huis gingen. Het kan niet op.

Bij de meisjes ging naar Elske van Straten (pakezegger van onze maaier Laas van Straten) uit Feinsum en Rianne Poelstra uit Winsum. Zij wonnen in een zeer eenzijdige finale van Inge Blanke (Bolsward) en Selma van der Wal (Menaam) met 5-2 en 6-0. De derde prijs ging naar Marije Tineke Bokma uit Stiens en Elbrich Kooistra uit Loënga. Zij verloren in de halve finale met 5-2 en 6-2 van partuur Blanke.

Verder was er nog een tweede prijs in de verliezersronde Marit Feenstra (Exmorra) en Marije Kuiper (Allingawier), die in de finale van de verliezersronde met 5-1 en 6-0 verloren van Manique Postma en Berber Rob (beiden Winsum).

Kransen naar Exmorra en Nijland

Bij de jongens stonden vijftien parturen op de lijst. De kransen ging dit keer naar Jurre Reitsma uit Exmorra en Jurjen van Dalfsen uit Nijland. Zij wonnen in een spannende finale met 5-4 en 6-0 van Jelvin Kaper (St.-Annaparochie) en Arjen Bauke Hofstra (Dronryp). In het laatste eerst op de winnende stand plaatste Jurre drie zitballen op rij, waarbij de laatste bal meteen het winnende punt was.

In de eerste halve finale wonnen Jurre en Jurjen nipt met alles aan de hang van Brent Jesse van Beem (Dronryp) en Sjoerd van der Schaar (Oudebildtzijl). Het laatste punt werd pas gemaakt toen de hele telegraaf al bezet was. In de tweede halve finale wonnen Kaper en Hofstra vrij gemakkelijk met 5-0 en 6-0 van Remco Post (Sexbierum) en Jelmer Postma (St.-Annaparochie).

In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Douwe Faber (Pingjum) en Milan van der Weg (Wommels). Zij wonnen met 5-1 en 6-2 van Laas van Dalfsen (Nijland) en Jaimy Koel (Harlingen).

Vermeldenswaard is natuurlijk nog dat Jurjen van Dalfsen voor het eerst meedeed op een KNKB-wedstrijd en meteen de eerste prijs won. Dat belooft wat voor de toekomst.

Scroll naar boven