KNKB welpen jongens en meisjes in Bolsward

Op zaterdag 28 juli waren de KNKB welpen jongens en meisjes te gast in Bolsward. Zij kaatseten beiden een door-elkander-lotenwedstrijd. In beide klassen stonden, na bijloten, slechts 9 parturen op de lijst. Eigenlijk hadden dit wat meer moeten zijn.

Was het de afgelopen dagen een hittegolf tijdens de partij in Bolsward was het aangenaam weer. En het leukste was nog dat we net voor tweeën uit waren, toen het onweer los barste.

De eerste prijs was een krans en een mooie telegraaf. De andere prijzen waren luxe bekers. Allen geleverd door A.P. van der Feer uit Bolsward.

 

Welpen meisjes

In de halve finale was het voor Linda van der Meer  en Ilja Wijtsma snelle halen snel thuis. Met 5-1 en 6-2 werden Noëlle Hiddinga en Iris Haga naar de derde prijs verwezen.

De finale was wat spannender, maar toch wat eenzijdig. Linda en Ilja redden het niet tegen Manoek Scharringa en Aniek Koopmans. De laatsten wonnen met 5-3 en 6-0.

De eerste prijs in de verliezersronde was voor Lieke Tuinier en Marit Steigenga. Zij wonnen met 5-0 en 6-4 van Minke Tjalsma en Lotte-Ytsje Hoekstra.

 

Uitslag:

1steprijs:                Manoek Scharringa (Dronryp) en Aniek Koopmans (Witmarsum).

2deprijs:                Linda van der Meer (Dronryp) en Ilja Wijtma (Jirnsum).

3deprijs:                Noëlle Hiddinga (Sint-Anne) en Iris Haga (Bolsward).

1steverliezers:     Lieke Tuinier (Makkum) en Marit Steigenga (Bolsward).

Welpen jongens

Ook bij de jongens was de halve finale eentje van snelle halen gauw thuis. Met 5-1 en 6-4 werden Ale Reitsma en Jurre Dijkstra naar de derde prijs verwezen door Kyano van Swinderen Koopmans en Ruurd Oosterbaan.

In de finale was er meer spanning. Siete Wassenaar en Frans Oosterbaan verkochten hun huid duur, maar redden het niet op tegen Kyano en Ruurd. De laatst genoemden wonnen met 5-3 en 6-2.

De verliezersronde werd een prooi voor Joachim Schaaf en Mark Reitsma. Zij wonnen met 5-4 en 6-6 van Timo Poelmans en Niek Dijkstra.

 

Uitslag:

1steprijs:                Kyano van Swinderen Koopmans (Exmorra) en Ruurd Oosterbaan (Scharnegoutum).

2deprijs:                Siete Wassenaar (Minnertsga) en Frans Oosterbaan (Scharnegoutum).

3deprijs:                Ale Reitsma (Baerd) en Jurre Dijkstra (Menaam).

1steverliezers:     Joachim Schaaf (Bitgummole) en Mark Reitsma (Tzummarum).

 

 

Scroll naar boven