Kransen 9 juli voor Gert-Anne van der Bos, Dylan Drent en Tjisse Steenstra

Op 9 juli stond de jaarlijkse hoofdklasse heren vrije-formatie in Bolsward op het programma. Helaas met maar één `Bolswarder΄ op de lijst; Peter van Zuiden.

Het partuur van Van Zuiden (met Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma) deed het in het geheel niet slecht. In de eerste omloop wonnen zij afgetekend van de papier sterkere formatie van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Ook in de tweede omloop ging het niet slecht met de formatie van Van Zuiden. Vlot pakten zij een 2-0 voorsprong tegen Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Toen begon de motor te haperen. Van Zuiden c.s. verloor de partij met 3-5 en 6-6.

De spannendste partij was die toch wel tussen de nummer 9 (Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra) en 10 (Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser) die pas op een volle telegraaf werd beslist. De partij eindigde met een prachtige triktrak waarbij het partuur van Triemstra aan het langste einde trok.

De latere winnaars, toen nog met Taeke Triemstra, wonnen hun eerste partij met 5-2 en 6-6 van Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra. Na deze partij trok Taeke Triemstra zich met een voetblessure terug uit de wedstrijd en werd Dylan Drent gevraagd als vervanger. Deze deed zijn taak meer dan voortreffelijk. Via 5-3 en 6-2 zege op de formatie van Jelte Pieter Dijkstra (met Pier Piersma en Jan Schurer) werd via een staand nummer de finale bereikt, waar de tegenstanders Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra waren. Het trio Van Zwieten bleef in de finale lang bij. Pas na 4-4 druk de formatie Van der Bos door. Op 5-4 en 6-4 was het Dylan Drent die de partij beëindigde met een bovenslag.

Na afloop van de partij werd Tjisse Steenstra tot koning van de partij gekroond. Hij kreeg van de koningscommissie één puntje meer dan Gert-Anne van der Bos.

Uitslag:

1ste prijs:           Gert-Anne van der Bos, Dylan Drent en Tjisse Steenstra.
2de prijs:           Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra.
3de [prijs:          Bauke Triemstra, Alle-Jan Anema en Hendrik Kootstra.

 

De pers over deze partij in Bolsward:

Kaatsen.nl:

De finale was een mooi slotstuk van een dag die op een warme belangstelling van de liefhebbers kon rekenen.

Op een `smûk΄ en warm Oordje.

Leeuwarder Courant:

Op het sfeervolle Oordje.

Vele foto’s zijn te vinden in het fotoalbum.

Voor een korte impressie van de kaatsdag hieronder een filmpje van KNKB TV:

Scroll naar boven