Kransen op “Het Oordje” na zinderende finale voor Joukje, Sandra en Manon

Bolsward. Het was vrijdag 7 juli 2017 Ladies Day in Bolsward. De dames hoofdklas had de tas gepakt om deze middag richting kaatsveld het Oortje af te reizen. Zij openden deze middag het Bolswarder Keatswykein met de dames op vrijdagmiddag, De Súdwest-Fryslânpartij op zaterdag en op zondag de heren hoofdklas als afsluiting. Onder prachtige weersomstandigheden en onder leiding van de heer Eric J. Seerden betraden in totaal 8 formaties de prachtig groene arena. Zij gingen met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen tijdens deze door elkaar loten voor de dames hoofdklas. De dames maakten er met zijn allen een mooie middag van waar veel verkaatste eersten op de 6-6 beslist werden.

Tineke Dijkstra opende om 14:30 de dag samen met Hermine Sytema en Jennie Terpstra deze kaatsmiddag zij stonden tegenover Elly Hofman, Anke Winkel en Annelien Broersma. Het werd een mooie strijd tussen deze twee parturen. Tineke weet met haar maten als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen. Ondanks verwoede pogingen van Elly, Anke en Annelien groeit de achterstand naar de 2-0. De strijd lijkt daarna echt op gang te komen als het verschil terug loopt naar de 2-1. De formatie van Elly slaagt er op dat moment nog niet in om langszij te komen en zien Tineke, Hermine en Jennie het 3de eerst aan hun zijde telegraaf ophangen. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte toe waardoor Elly samen met Anke en Annelien weer langzaam aan weet te sluiten en de balans doet terug keren via de 3-2 naar de 3-3. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin ze allebei alles uit de kast halen en de eersten gelijkmatig weten te verdelen naar de 4-4. Het is Tineke met Hermine en Jennie die als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen en zij geven dit ondanks een zeer zwaar bevochten eerst op de 5-4 6-6 niet meer uithanden en zien Hermine de kaats passeren waardoor Tineke met haar maten de 2de omloop weet te bereiken.

Opslagster Nicole Hempenius was deze dag via de loting gekoppeld aan Marte Altenburg en Sjanet Wijnia en zij stonden op de eerste lijst tegenover Nelie Steenstra, Klasine Huistra en Marrit Zeinstra. Het werd een schitterende strijd waarin het partuur van Nicole de leiding wist te nemen door het openingseerst te verzilveren. Nelie weet met haar maten gelijk weer aan te sluiten en langszij te komen op de 1-1. Het blijft de gehele wedstrijd stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes. Nicole, Marte en Sjanet weten elke keer op voorsprong te komen zoals op de 2-1 en zelfs de 3-2. De strijd is echter een van de spannendste van de eerste omloop waarin partuur Nelie elke keer weer de achterstand ongedaan weet te maken en langszij te komen op de 3-3. Zo langzaam aan maken we ons dan op voor het belangrijke zevende eerst wat in handen komt van partuur Nelie. Zij nemen voor het eerst de leiding met de 3-4. De wedstrijd was verre van gestreden want ditmaal zet Nicole met haar partuurgenoten de achtervolging in en komen langszij op de 4-4. Nicole, Marte en Sjanet weten als eerste het 5de eerste te bereiken. Zij geven dit buitenkansje niet meer uit handen en het is Nicole die de 2de lijst veilig weet te stellen als zij het perk van Klasine en Marrit met lege handen achterlaat op de 5-4 6-0.

Anne Monfils en Sigrid de Jong moesten even wachten voordat zij de arena konden betreden Harmke Siegersma had haar afgemeld dus moest er worden bijgeloot, het was Annelien Broersma die het juiste lot trok. Zij kwamen daarna in actie tegen Joukje Kuperus, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. Ondanks dat de telegraaf diverse keren uit kwam op de 6-6 was het Joukje en haar maten die vervolgens op het juiste moment wisten toe te slaan en een voorsprong wisten op te bouwen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Anne, Sigrid en Annelien deden wel mee in de eersten maar moesten ondanks verwoede pogingen wachten op hun eerste eerst nadat de achterstand was opgelopen naar de 0-4. Zij slagen er niet meer in om het tij te keren en moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 1-5 en 6-6. Het is Sandra die hun formatie naar de 2de lijst weet te loodsen met een bovenslag.

In de laatste confrontatie op de eerste lijst staat Jildou Sweering samen met Maaike Osinga en Martzen Deinum tegenover Louise Krol, Martine Tiemersma en Jeske de Boer. Het begin is voor partuur Louise zij weten het eerste bordje te verzilveren maar kunnen niet lang van deze voorsprong genieten want Jildou en haar maten sluiten gelijk aan op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten ondanks dat Louise, Martine en Jeske elke keer op voorsprong weten te komen via de 1-2 naar de 2-3 geeft de formatie van Jildou de strijd niet op en knokt zich elke keer langszij tot aan de 3-3. Het belangrijke zevende eerst dient dan verkaatst te gaan worden. Het wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het zijn Louise, Martine en Jeske die het bordje weten te bemachtigen en komen daarmee op een 3-4 voorsprong. De strijd is echter verre van gestreden want voor de 4de keer keert de balans terug in deze wedstrijd. Het is uiteindelijk Louise zelf die de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 2-6.

Het was druk om de lijnen van het kaatsveld op het Oortje, het publiek zag op de 2de omloop de strijd los barsten om de 2 fel begeerde finale tickets. Als eerste was er Joukje Kuperus met Sandra Hofstra en Manon Scheepstra zij kwamen in actie tegen Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jennie Terpstra. Het werd een mooie partij waarin geen van beide parturen er in slaagt om een gaatje te slaan aan het begin van de partij. Om en om werden de bordjes aan de telegraaf gehangen via de 1-1 naar de 2-2. Joukje, Sandra en Manon weten vervolgens als eerste het 3de eerst te bereiken. Een belangrijk moment in deze partij is de opgeslagen bal van Tineke op de 3-2 6-6 als deze wel of niet over het perk heen vliegt. Scheidsrechter Seerden geeft aan dat het een kwaad opslag is en daarmee ontstaat er een gaatje van 4-2 in plaats van dat de balans terug keert. Tineke, Hermine en Jennie laten het er echter niet bij zitten en weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen voordat zij de winst moeten laten op de 5-3 6-2 aan partuur Joukje door een boven slag van Manon. Zij stelt daarmee de finale veilig.

De tegenstandsters in de finale komen uit de andere partij tussen Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia en het partuur van Louise Krol, Martine Tiemersma en Jeske de Boer. Het begin beloofde een mooie strijd als beide parturen goed uit de startblokken gaan en de eerste verkaatste eersten gelijkmatig weten te verdelen. Vanaf dat moment weet Nicole met haar maten de touwtjes in handen te nemen en via de 2-1 een voorsprong op te bouwen naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Het partuur van Louise probeert het tij te keren maar zien al hun pogingen stranden en komen zelfs een wedstrijd punt achter op de 5-1 6-4. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Nicole, Marte en Sjanet maar als zij dit bordje als nog kwijt raken lijkt er ineens zand in de raderen te zitten. Louise en haar maten bijten zich vast in de partij en weten eerst voor eerst dichter en dichter bij te komen via de 5-3 naar de 5-4. De inhaal race zal echter te laat komen want het is Sjanet die het finale ticket veilig weet te stellen door op het goede moment op de juiste plaats te zijn en de bal voor de kaats te keren op de 5-4 6-0.

Voordat de finalisten de arena betraden op Het Oortje was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. Het is Tineke Dijkstra die samen met Hermine Sytema en Jennie Terpstra daarin tegenover Louise Krol, Martine Tiemersma en Jeske de Boer staat. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Louise als de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen beland op de 4-6. Het verschil loopt vervolgens al snel verder op wanneer Martine in het tussenspel op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 2-6. Tineke, Hermine en Jeske proberen de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen als wederom Martine een bordje weet te verzilveren door een passeerslag van de kaats op de 0-2 4-6. Eindelijk lijkt de strijd op gang te komen als Tineke met een prachtige zitbal op de 0-3 6-0 hun eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. Zij slaagt er met haar maten niet in om het tij echt te doen keren en ziet de achterstand weer verder oplopen als Louise het perk van Hermine en Jennie met lege handen laat staan op de 1-3 4-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze partij want het vijfde eerst aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van de formatie van Louise als zij zelf het bordje weet te verzilveren door de kaats te behouden op de 1-4 4-6. De strijd is dan gestreden en het is Jeske die de 3de prijs veilig weet te stellen op de 1-5 2-6 als zij de kaats weet te passeren.

In de finale van deze door elkaar loten partij voor de dames hoofdklas op kaatsveld Het Oortje de thuisbasis van kaatsvereniging Bolsward staat Joukje Kuperus samen met Sandra Hofstra en Manon Scheepstra tegenover Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia. Het werd een prachtig slotstuk van deze kaatsmiddag de opening van het Bolswarder Keatsweekeinde. Spanning zat er gelijk al in als het openingseerst van deze finale op de 6-6 beslist dient te worden. Als de opgeslagen bal van Joukje te kort blijkt te zijn en voor het perk beland komt partuur Nicole aan de leiding. De balans keert echter al snel weer terug als wederom Joukje de bal naar het perk mag brengen ditmaal op de 0-1 6-0 zij laat ditmaal Marte en Sjanet met een zitbal met lege handen achter. De strijd is er niet minder om en beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en als Nicole met haar opslag weet te voorkomen dat Sandra de kaats weet te passeren op de 1-1 6-6 komen zij weer op voorsprong. Het een prachtige partij voor het publiek beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Het evenwicht keert terug in de partij als de opgeslagen bal van Nicole buiten de perklijnen beland op de 1-2 6-6. De strijd wordt er niet minder om want voor de 4de keer in vijf eersten is daar weer de 6-6 waarop de beslissing dient te vallen. Het is Manon die hun partuur voor het eerst op voorsprong weet te zetten als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-2 6-6. Zij kunnen daar echter niet lang van genieten want het zijn Nicole, Marte en Sjanet die gelijk weer aan weten te sluiten als zij het volgende eerst weten te verzilveren op de 3-2 4-6. Het blijft stuivertje wisselen bij het binnenhalen van eersten maar de spanning blijft volop aanwezig in deze prachtige finale. Het belangrijke zevende eerst in een partij werd beslist op de 6-6 en als de door Sjanet opgeslagen bal over het perk heen vliegt komt partuur Joukje op de 4-3 voorsprong. Nicole, Marte en Sjanet geven de strijd niet op en blijven elke keer aan sluiten zo ook nu weer als ditmaal Manon het perk mist aan de opslag op de 4-3 2-6. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet binnen halen deze finale wel eens kon gaan winnen. Sjanet weet in een wederom zeer zwaar bevochten eerst de boven te vinden op de 4-4 6-6 en lijkt daarmee de doorbraak te forceren maar niets bleek minder waar want het is Manon die de stand weer gelijk weet te trekken met een zitbal op de 4-5 6-4. De beslissing valt in het laatste te verkaatsen eerst. Het is Manon die de kransen en eerste prijs veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-5 6-2.

Uitslag van Bolsward:

1e prijs:
Joukje Kuperus Oentsjerk
Sandra Hofstra Wjelsrijp
Manon Scheepstra Huizum

2e prijs:
Nicole Hempenius Franeker
Marte Altenburg Grou
Sjanet Wijnia Wommels

3e prijs:
Louise Krol Ee
Martine Tiemersma Easterein
Jeske de Boer Leeuwarden

Foto’s door Henk Hempenius en Henk Bootsma

Scroll naar boven