Kransen op ’t Oordje tijdens Junioren DEL voor Iris, Anouk en Rixt

Bolsward. Met het zonnetje hoog aan de lucht en een hoge stand van de thermometer hadden de dames junioren de tas in gepakt om op vrijdag 7 juli 2023 richting Bolsward te reizen. ’t Oortje vormde op deze middag het centrale punt waar de dames samen kwamen om een door elkaar loten wedstrijd te gaan verkaatsen. Gedurende het gehele seizoen zijn er wedstrijden die door diverse verenigingen in samenwerking met het PC gezelschap worden georganiseerd. Op deze zonnige vrijdag middag waren de dames te gast bij kaatsvereniging Bolsward. Onder leiding van clubscheidsrechter Albert Reinsma betraden in totaal 8 formaties de mooie groene kaatsmat. Het werd een zeer mooie en spannende middag waar het leek dat de warmte de dames weinig leek te doen want diverse eersten dienden er op 6-6 te worden beslist en er werden heel veel eersten verkaatst.

Moniek Lootsma was deze dag via het lot gekoppeld aan Corrie Kroondijk en Anna Dieuwke Dijkstra en zij openden het bal tegen de formatie van Iris Veltman, Anouk Smink en Rixt Blanke. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Iris en haar maten wanneer Iris er in het tussenspel zeer goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1. De vliegende start in deze onderlinge ontmoeting is voor Iris, Anouk en Rixt want zij weten al snel de voorsprong te verdubbelen als het vizier van Moniek niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 0-1 4-6. Langzaam maar zeker lijkt de strijd als nog echt op gang te komen als ook Moniek samen met haar maten het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. Moniek staat op de goede plek en weet de bal vervolgens tot in het perk te retourneren op de 0-2 6-4. De partij lijkt vervolgens helemaal te kantelen wanneer Iris met haar formatie er niet in slaagt om de voorsprong vast te houden. De balans keert al heel snel terug in deze partij door het goede werk van Corrie zij weet goed onder de bal te stappen en de boven te vinden op de 1-2 6-4. Langzaam maar zeker door omzettingen binnen partuur Moniek lijken zij de zaakjes beter voor elkaar te krijgen en grip op de wedstrijd te krijgen zij slagen er vervolgens in om als eerste het 3de bordje binnen te slepen. Als de formatie van Iris even geen passend antwoord weet te vinden loopt het verschil verder op naar de 4-2 door het goede opslag werk van Anna Dieuwke Dijkstra zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 3-2 6-0. Daarmee lijken zij afstand te nemen. De strijd lijkt vervolgens gestreden wanneer ook het 5de bordje als eerste aan de zijde van partuur Moniek verschijnt en zij een 5-2 voorsprong op de telegraaf weten te zetten. De strijd bleek verre van gestreden want als Moniek met haar maten niet definitief de deur naar de 2de lijst in het slot gooit is weten Iris, Anouk en Rixt daar volop van te profiteren en hun derde eerst aan de telegraaf te hangen. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en als Rixt Blanke er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 5-3 4-6 loopt het verschil terug een eerst. De beste papieren blijven in handen van Moniek, Corrie en Anna Dieuwke om de 2de lijst te bereiken maar ze maken het wel spannend. Het evenwicht keert vervolgens terug in de partij als het vizier van Anna Dieuwke niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 5-4 6-6. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wanneer Rixt er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 5-5 2-6 gaat de formatie van Iris Veltman naar de 2de lijst.

Larissa Smink betreed vervolgens samen met Rixt Wijnia en Eline van Dijkhuizen de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Rixt Fokkema, Fiera de Vries en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het beloofd net als de eerste partij een mooie strijd te gaan worden want ook hier waren de beide parturen zeer aan elkaar gewaagt en gaven ze elkaar geen duimbreedte ruimte. Via de 1-1 blijft de balans in deze partij tot aan de 2-2. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want voor het eerste in deze onderlinge confrontatie dient de beslissing te vallen op de 6-6 wanneer Larissa op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren nemen zij de leiding in handen met 3-2. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst te kunnen bereiken want voor de 2de keer op rij bereikt de telegraaf weer de 6-6 en als het vizier van Eline niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland keert het evenwicht terug in deze wedstrijd op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het lijkt er op dat de wedstrijd volledig kantelt want het bordje komt aan de zijde van partuur Rixt Fokkema te hangen wanneer voor de 2de keer op rij Eline er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 3-3 4-6. De strijd is er niet minder om want het was weer een dag waar tijdens veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. De formatie van Rixt Fokkema weet er uiteindelijk als eerste met het 5de bordje vandoor te gaan en een 3-5 voorsprong te nemen. Eline, Rixt en Larissa weten geen passend antwoord te vinden en moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 3-5 2-6 wanneer ditmaal de opgeslagen bal van Eline voor het perk beland.

Anna Ennema vormt deze dag een formatie met Ilse Marije van Beem en Foke Jil Bakker en zij gaan de strijd aan met Roelie Kroondijk, Inge Algra en Anke Wassenaar. Het werd de klapper van de eerste lijst in Bolsward waarin het partuur van Roelie vliegend uit de startblokken ging door het eerste verkaatste eerst naar zich toe te trekken door het goede opslag werk van Roelie als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-6. De formatie van Anna moet gelijk in de achtervolging want zij zien al heel snel het verschil verder oplopen wanneer Roelie de bal zo naar het perk weet te sturen op de 0-1 4-6 dat Foke Jil deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt. Langzaam maar zeker lijkt ook hier de strijd te ontbranden en keert de spanning terug in de wedstrijd wanneer het partuur van Anna het eerste bordje weet te bemachtigen. Beide parturen zitten op dat moment goed in de partij en geven elkaar geen duimbreedte toe. Als in een zwaar bevochten eerst de beslissing pas valt op de 6-6 en Roelie op dat moment de opslag mag verzorgen en een zitbal weet te plaatsen loopt het verschil op naar de 1-3. De strijd opgeven of staken staat niet in het woordenboek van Anna, Ilse Marije en Foke Jil. Zij blijven alles uit de kast halen en weten dankzij het zeer goede opslag werk van Anna de achterstand te verkleinen. Zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 1-3 6-2. De balans keert vervolgens volledig terug in deze mooie strijd want als Foke Jil goed onder de bal weet te stappen op de 2-3 6-6 en de boven weet te vinden is daar hun 3de bordje. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte gunt en ze om de beurt een bordje aan hun totaal weten toe te voegen via de 3-3 naar de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Als Foke Jil er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-4 6-4 nemen zij de leiding over in de partij. De formatie van Roelie geeft de strijd niet op en weten op hun beurt het 5de bordje ook te bereiken. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het wordt een klapper want de laatste slag valt uiteindelijk op de volle telegraaf de 5-5 6-6 en wanneer Roelie een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Ilse Marije en Foke Jil gaat haar partuur als nog naar de 2de lijst.

In de laatste partij op de eerste lijst van deze junioren door elkaar loten staat Iris Oosterbaan samen met Marsha Broersma en Senne Idsardi tegenover het partuur van Noelle Hiddinga, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en halen alles uit de kast. Met een prachtige zitbal op de 6-2 weet Iris de partij open te breken. Zij kunnen niet lang genieten van de voorsprong want Noelle weet samen met Lisanne en Noa de achtervolging in te zetten en langszij te komen op de 1-1. Er ontstaat een mooie en boeiende strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn om en om zijn daar de bordje aan de telegraaf tot aan de 2-2. Voor de 2de keer in deze onderlinge strijd weet Noelle samen met Lisanne en Noa de leiding in handen te nemen als het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 2-2 4-6. Geen van beide parturen slaagde er op dat moment in om een definitief gaatje te slaan. Voor de 3de keer in deze mooie strijd keert de balans terug in deze wedstrijd ditmaal door het goede opslag werk van Iris zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-3 6-0. Zo wordt ook hier het 7de te verkaatsen eerst bereikt wat kan leiden tot een doorbraak of ommekeer. Als Noelle het perk van Marsha en Senne met lege handen achterlaat en een prachtige zitbal weet te plaatsen weet zij hun 4de bordje aan de telegraaf te hangen. Noelle, Lisanne en Noa slagen er niet in om deze voorsprong vast te houden en zien het evenwicht terug keren op de 4-4. Net als in de vorige partijen lijkt het er op dat wanneer een partuur als eerste het 5de bordje weet te bereiken zich wel eens voor de 2de lijst zou kon gaan plaatsen. De beste papieren om de 2de lijst te bereiken lijkt in handen te komen van Iris, Marsha en Senne als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken. De strijd is ook hier verre van gestreden want Noelle, Lisanne en Noa blijven alles uit de kast halen en knokken zich langszij op de 5-5. Ook in deze onderlinge strijd dient het laatste te verkaatsen eerst de beslissing te gaan brengen wie zich als laatste plaatst voor de 2de omloop. Het is uiteindelijk Iris die de klus als nog weet te klaren als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-5 6-4.

De parturen die de 2de omloop hadden weten te bereiken bij kaatsvereniging Bolsward op ’t Oordje gingen onderling uitmaken wie zich zou gaan plaatsen voor de finale van deze door elkaar loten wedstrijd. De formaties kwamen allemaal zo wie zo nog 2x in actie want degenen die tijdens deze omloop verloren gingen met elkaar de strijd aan om de 3de prijs of niets. Na een kleine pauze is het Iris Veltman die samen met haar maten Anouk Smink en Rixt Blanke aan de opslagzijde van het veld begint. In de strijd om het eerste finale ticket moeten zij de hindernis gevormd door Rixt Fokkema, Fiera de Vries en Gerde Lycklama a Nijeholt zien te nemen. Het eerste te verkaatsen bordje verschijnt aan de zijde van partuur Iris Veltman wanneer Rixt Fokkema het vizier nog niet op scherp heeft staan en zij haar bal op de 6-2 buiten de perklijnen ziet belanden. Het begin van deze partij is voor Iris, Anouk en Rixt want zij zien de voorsprong verdubbeld worden als voor de 2de keer op rij Rixt Fokkema er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden ditmaal op de 1-0 6-4. Het verschil is dan opgelopen naar de 2 eersten maar het is nog aan het begin van deze partij. Vanaf dat moment lijkt de strijd echt op gang te komen want het is Rixt Fokkema zelf die de aansluiting weet te herstellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-0 4-6. Beide formaties halen vanaf dat moment alles uit de kast en dat leid tot de eerste 6-6 aan de telegraaf. Gerde heeft ondertussen even de opslag overgenomen van Rixt in de hoop het tij te doen kantelen maar niets bleek minder waar want als de bal uit de hand van Gerde richting het perk vliegt en deze net buiten het perk beland op de 2-1 6-6. De formatie van Rixt Fokkema, Fiera en Gerde moet dan alle zeilen bij zetten om maar in de partij te kunnen blijven. Op papier beloofde een mooie strijd te gaan worden maar vanaf het begin is het Iris Veltman met haar maten die de touwtjes in handen heeft. Via een zeer snel verkaatst eerst door 3x een buitenslag van de opslag aan de zijde van partuur Rixt Fokkema en een prachtige zitbal van Iris Veltman op de 3-1 6-0 loopt het verschil verder en verder op. Rixt Fokkema, Fiera en Gerde proberen het wel degelijk en voor de 3de keer is daar de 6-6 waarop de beslissing moet gaan vallen. Iris Veltman mag op dat moment (4-1 6-6) zelf de opslag verzorgen en als zij het perk van Fiera en Gerde met lege handen achter weet te laten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen is daar het 5de bordje aan de telegraaf voor hun partuur. Nog een keer halen beide parturen alles uit de kast wat leid tot de 4de 6-6 van deze strijd. Rixt Fokkema mag op dat moment 5-1 6-6 de opslag verzorgen en als zij het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland gaat het eerste finale ticket naar Iris Veltman, Anouk Smink en Rixt Blanke.

Wie komt er in de finale tegenover partuur Iris Veltman te staan dat is de vraag waar op een antwoord moet komen uit de confrontatie tussen de formatie van Roelie Kroondijk, Inge Blanke en Anke Wassenaar en het partuur van Iris Oosterbaan, Marsha Broersma en Senne Idsardi. Het is Iris die deze onderlinge  strijd weet open te breken wanneer zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-6. Beide parturen blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn aan het begin van deze partij want als Iris er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 0-1 6-2 keert de balans terug in de wedstrijd. Roelie en haar maten slagen er echter niet in om de wedstrijd in hun voordeel te doen kantelen en komen voor de 2de keer op achterstand wanneer Iris er weer goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 2-6. Iris, Marsha en Senne lijken dan even de touwtjes in handen te nemen als zij de voorsprong weten uit te bouwen door het goede werk in het perk van Senne zij weet de kaats te passeren op de 1-2 2 2-6. De strijd is echter verre van gestreden want als het vizier van Iris niet goed staat afgesteld en de bal buiten het perk beland op de 1-3 6-4 keert de spanning terug in deze partij. Roelie, Inge en Anke zijn in jacht op de aansluiting maar kunnen niet voorkomen dat de achterstand wederom oploopt door het zeer goede werk in het tussenspel van Iris zij is er weer zeer goed bij en slaagt er in om de bal voor de kaats te keren op de 2-3 4-6. Beide parturen halen alles uit de kast en zijn dan ondertussen al bij het zevende eerst aangekomen. Het is een zeer zwaar bevochten eerst en het leid tot meer spanning in deze onderlinge strijd want als Anke zeer goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden (2-4 6-6) loopt het verschil terug tot een eerst. Beide parturen komen zelfs weer in evenwicht door het goede werk van Roelie zij mag eerst de opslag verzorgen en als zij dan zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 6-4 is daar de balans terug in de wedstrijd. Roelie, Inge en Anke kunnen echter niet voorkomen dat het partuur van Iris als eerste het 5de bordje weet te bereiken door een fantastische uithaal van Marsha zij weet de boven te vinden op de 4-4 2-6. Het partuur van Roelie probeert de aansluiting te herstellen maar moeten uiteindelijk als nog de handdoek gooien wanneer Senne de winst en het finale ticket veilig weet te stellen met haar opslag. Zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de zitbal te plaatsen op de 4-5 4-6.

Het is een mooie kaatsmiddag op ’t Oordje bij kaatsvereniging Bolsward in Bolsward. Het is een druk weekeinde voor de kaatsvereniging met op de vrijdag middag de dames junioren, op zaterdag de SWF Partij of te wel de SudWest Fryslan partij en als slotstuk van het Bolswarder Keatsweekeinde de heren Hoofdklas. De junioren wedstrijd wordt samen met het PC Gezelschap georganiseerd. Het is een warme kaatsdag de dames krijgen alle tijd om even te eten en te drinken tussen de wedstrijden door. Als de speaker de dames na een kleine pauze weer oproept gaan we los met de laatste partijen van de dag. Als eerste de strijd om de 3de prijs of niets waarin Rixt Fokkema samen met Fiera de Vries en Gerde Lycklama a Nijeholt de strijd aangaat met Roelie Kroondijk, Inge Blanke en Anke Wassenaar. Er zijn wat wijzigingen binnen partuur Roelie want zij gaat zelf in het achterperk staan en Anke gaat opslaan. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Rixt en haar maten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Als de formatie van Roelie er niet in slaagt om gelijk aan te sluiten loopt het verschil verder op wanneer voor de 2de keer op rij Rixt het perk van Inge en Roelie met lege handen weet achter te laten op de 1-0 6-4. De bliksemstart was duidelijk voor Rixt, Fiera en Gerde want zij weten de voorsprong al snel verder uit te bouwen door goede uitslagwerk van Fiera zij weet goed onder de bal te stapppen en de boven te vinden op de 2-0 6-2. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer voor het eerst er een beslissing dient te vallen op de 6-6 en wanneer Rixt er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 3-0 6-6 is daar het eerste bordje voor de formatie van Roelie. De strijd lijkt vervolgens echt op te bloeien als het verschil terug loopt naar een eerst. Roelie, Inge en Anke zien hun 2de eerst aan de telegraaf verschijnen als het vizier van Rixt niet scherp staat afgesteld en de bal buiten het perk beland op de 3-1 4-6. De balans keert echter niet terug in de partij want het is Rixt die er in een prachtige trik trak situatie aan het langste eind weet te trekken en de bal als nog over de boven weet te slaan op de 3-2 6-0. De strijd is verre van gestreden, het zevende te verkaatsen eerst brengt de spanning terug in deze mooie strijd want het dient te worden beslist op de 6-6. Als Roelie een prachtige zitbal weet te plaatsen op de het perk van Fiera en Gerde is de spanning terug is loopt het verschil  terug naar de 4-3. Roelie, Inge en Anke gaan op zoek naar hun 4de bordje aan de telegraaf maar zien hun missie op niets uitlopen want via een zeer snel verkaatst eerst weet Rixt met een prachtige zitbal op de 4-3 6-0 hun 5de bordje aan de telegraaf te hangen. De strijd is dan gestreden want als Fiera goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 5-3 6-2 stelt zij de 3de prijs veilig voor hun partuur.

Er staat op dat moment nog een vraag open wie neemt op deze vrijdag middag de 7de juli de kransen mee naar huis is het Iris Veltman met Anouk Smink en Rixt Blanke of het partuur van Iris Oosterbaan, Marsha Broersma en Senne Idsardi. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste te verkaatsen dient op de 6-6 te worden beslist en als Iris Veltman er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren nemen zij de leiding in de partij. Beide parturen blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. De balans keert terug in deze mooie strijd door het goede opslag werk van Iris Oosterbaan zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 1-0 2-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes aan het begin van deze finale want als Iris Oosterbaan er in het tussenspel zeer goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op 1-1 4-6 nemen zij de leiding in handen. Voor de 2de keer in deze onderlinge strijd keert het evenwicht terug wanneer ditmaal Iris Oosterbaan de opslag mag verzorgen op de 1-2 6-4 en als zij de bal buiten het perk doet beland is daar het 2de eerst voor Iris Veltman, Anouk Smink en Rixt Blanke. Beide parturen halen alles uit de kast om op het einde van de dag met de kransen om richting huis te gaan. Het blijft om en om gaan met de bordjes want wanneer ditmaal Iris Veltman de opslag mag verzorgen op de 2-2 4-6 en de bal buiten het perk doet belanden is daar het 3de eerst voor partuur Iris Oosterbaan. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en blijven alles uit de kast halen en ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Als Anouk de bal zeer goed weet te raken en de kaats weet te passeren op de 2-3 6-4 keert de telegraaf terug in evenwicht en zijn we aanbeland bij het 7de te verkaatsen  eerst wat nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer kan zorgen. Beide parturen geven elkaar niets toe en verdelen de punten om en om tot aan de 6-6. Het bordje komt uiteindelijk in handen van Iris Veltman, Anouk Smink en Rixt Blanke wanneer Iris Oosterbaan er op de 3-3 6-6 niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden. Het is een zeer zwaar bevochten eerst dat zevende eerst maar Iris Veltman en haar maten weten de voorsprong niet vast te houden want het is Iris Oosterbaan die er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 4-6 waardoor de balans weer terug keert in de finale van deze junioren wedstrijd in Bolsward. Het lijkt er vervolgens op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bemachtigen er wel eens vandoor zou kunnen gaan met de kransen. Als Senne de bal in het achterperk krijgt op de 4-4 6-4 en deze op het lichaam van Marsha plaatst raken zij het eerst kwijt en komen op een 5-4 achterstand. Iris Veltman slaagt er echter niet in om met haar maten de voorsprong vast te houden en de kransen binnen te slepen op dat moment. Als Marsha op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-4 0-6 is daar ook het 5de eerst voor de formatie van Iris Oosterman. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen. Het is uiteindelijk Iris Veltman zelf die de kransen veilig weet te stellen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 5-5 6-0. Zo kwam er een einde aan een mooie kaatsmiddag in Bolsward.

(verslag door Henk Hempenius)

Uitslag Junioren Dames Bolsward:

1e prijs:

Iris Veltman                                                    Dronrijp

Anouk Smink                                                  Makkum

Rixt Blanke                                                      Bolsward

2de prijs:

Iris Oosterbaan                                              Sneek

Marsha Broersma                                         Stiens

Senne Idsardi                                                 Dronrijp

3de prijs:

Rixt Fokkema                                                  Groningen

Fiera de Vries                                                 Groningen

Gerde Lyklama a Nijeholt                            It Heidenskip

Scroll naar boven