Kransen tijdens Boalswarder Keatsdagen voor Rianna, Martine en Manon

Bolsward. De dames hoofdklas zijn elk jaar traditioneel getrouw te gast bij kaatsvereniging “Bolsward”. Zij openen traditioneel getrouw de Bolswarder Keatsdagen. Dit jaar betraden zij op vrijdag middag 11 juli 2014 de arena. Onder leiding van de heer A.K. Reinsma betraden om 15:30 in totaal 8 formaties de groene kaatsmat. Op het programma stond een door elkaar loten wedstrijd. De weersomstandigheden waren prachtig te noemen. De zon liet zich zeer regelmatig zien maar een wolkje zo nu en dan zorgde wat voor verkoeling. Het is een druk weekeinde voor kaatsvereniging “Bolsward” op vrijdag middag de dames op zaterdag de Sudwest Frylan Partij en op zondag de heren hoofdklas.

Nicole Hempenius was deze dag gekoppeld aan Marte Altenburg en Bianca van der Veen en zij openden het bal tegen Evelien Westra, Sjoukje Visser en Mariska Hoogland. De vliegende start was er voor partuur Nicole zij wisten gelijk de leiding te nemen. Ondanks verwoedde pogingen van Evelien, Sjoukje en Mariska slaagden zij er niet in om gelijk de aansluiting te herstellen maar zagen de achterstand verder en verder oplopen via de 2-0 naar de 3-0 en zelfs de 4-0. Het partuur van Evelien lijkt dan eindelijk grip op de wedstrijd te krijgen en zij weten hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen en de achterstand te verkleinen tot de 4-2. De beste papieren voor de winst komt dan als nog in handen van Nicole, Marte en Bianca als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken. De strijd bleek nog niet te zijn gestreden want door omzettingen aan de opslag Mariska en Sjoukje ruilden probeerde Evelien met haar maten als nog het tij te keren en het leek resultaat op te leveren. Zij weten eerst voor eerst van de achterstand te knabbelen en zich terug te knokken tot aan de 5-4. Zij slagen er echter niet meer in om de balans geheel terug te brengen in de partij want het is Bianca die met een prachtige onderhandse bovenslag op de 5-4 6-4 een einde maakt aan de partij en de winst daarmee veilig weet te stellen.

Het is Marije van der Meer die dan de groene mat betreed samen met Leonie van der Graaf en Annelien Broersma. Zij staan op de eerste lijst tegenover Nelie Steenstra, Imke van der Leest en Anke Marije Pompstra. Het werd een prachtige strijd waarin het begin is voor Marije en haar maten zij gaan het beste uit de startblokken en weten zelfs gelijk de voorsprong uit te bouwen via de 1-0 naar de 2-0. De strijd lijkt dan echt op gang te komen als ook Nelie met Imke en Anke Marije hun eerste eerst weten binnen te halen. Het verschil loopt zelfs weer naar de 2 eersten en Marije, Leonie en Annelien lijken de partij onder controle te hebben maar ze slagen er niet in om de voorsprong vast te houden. De formatie van Nelie zet met succes de achtervolging en weet de telegraaf weer in evenwicht te brengen op de 3-3. Vanaf dat moment ontstaat er een mooie en spannende strijd waarin beide formaties zeer elkaar gewaagt zijn en de bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf en het evenwicht blijft tot aan de 4-4. Marije, Leonie en Annalien lijken er dan als nog met de winst vandoor te gaan als zij als eerste het 5de bordje weten binnen te halen. De beslissing in deze partij valt uiteindelijk als nog in het laatste te verkaatsen eersten als ook het partuur van Nelie het 5de eerst weet te bereiken. Het is uiteindelijk Imke die hun partuur als nog naar de 2de lijst loodst met een prachtige bovenslag op de 5-5 2-6.

In de 3de confrontatie op de eerste lijst stond Lisette Wagenaar samen met Klasine Huistra en Renske Terwisscha van Scheltinga tegen over Nynke Sinnema, Riska Bouma en Bianca van der Veen. Het werd een spannende partij waarin het begin van de partij in handen is van Lisette, Klasine en Renske als zij de partij openen door het 1ste eerst aan de telegraaf te hangen. Zij nemen gelijk het heft in handen en weten het verschil uit te bouwen naar de 2-0. Nynke probeert samen met Riska en Harmke de partij weer in hun voordeel te kantelen maar zien deze missie op dat moment falen en de afstand tussen beide parturen loopt verder en verder op naar de 3-0 en zelfs de 4-0. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor partuur Lisette zij lijken op weg naar de 2de lijst maar slagen er maar niet in om de winst definitief naar zich toe te trekken en het verschil loopt langzaam maar zeker terug via de 4-1 naar de 4-2 en zelfs de 4-3. De spanning is daarmee volledig terug in de partij. De formatie van Nynke slaagt er echter niet in om op dat moment gelijk aan te sluiten en zien als nog het 5de eerst in handen komen van Lisette en haar maten. De strijd bleek verre van gestreden want Nynke, Riska en Harmke weigeren de handdoek te werpen en knokken zich terug in de strijd tot de 5-4. De winst wordt ook hier uiteindelijk pas in het laatste eerst verdeeld. De telegraaf bereikt ook in deze wedstrijd de 5-5. Als Renske er op 5-5 6-4 in slaagt om de kaats te passeren gaat hun partuur als nog naar de volgende lijst. In de laatste partij van de eerste lijst in Bolsward staat Iris van der Veen met Esther Wagenaar en Fenna Zeinstra tegenover Rianne Vellinga, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra. Het beloofde een leuke strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed uit de startblokken en want zij verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig. Vanaf dat moment neemt Rianne met Martine en Manon de touwtjes in handen en weten als eerste de leiding te nemen. Wat Iris ook met haar maten probeert zij slagen er maar niet in om weer grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand oplopen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4. De spanning lijkt als nog op te lopen als het verschil terug loopt naar de 2 eersten. Rianne, Martine en Manon komen niet echt meer in de problemen en als de opslag bal van Iris buiten de perklijnen beland op de 2-5 4-6 gaat de formatie van Rianne als laatste naar de 2de lijst in Bolsward. De strijd om de finale tickets van deze openingsdag van de Bolswarder Keatsdagen kan dan los breken.

Het was een prachtige kaatsdag in Bolsward met veel publieke belangstelling. De formatie van Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Bianca van der Veen kwamen als eerste in actie op de 2de omloop. Zij gingen met Nelie Steenstra, Imke van der Leest en Anke Marije Pompstra uitmaken wie er beslag ging leggen op het eerste finale plekje in Bolsward. De verliezende formatie mocht het nog een keer proberen in de strijd om de 3de prijs of niets. Het eerste aan de telegraaf kwam aan de zijde van partuur Nicole te hangen en zij namen gelijk het heft in handen en weten de voorsprong uit te bouwen naar de 2-0. Nelie en haar maten proberen grip op de wedstrijd te krijgen en een bordje aan de telegraaf te hangen maar ondanks alle verwoedde pogingen blijft het verschil oplopen naar de    3-0. De strijd lijkt als nog los te barsten als er een eerst op de 6-6 beslist moet worden maar wanneer ook dit aan de zijde van partuur Nicole komt te hangen is de strijd gestreden en moeten Nelie, Imke en Anke Marije de handdoek werpen op 5-0 6-0 als Nicole de winst veilig weet te stellen met een zitbal. Wie de tegenstandsters gingen worden moest blijken uit de confrontatie tussen Lisette Wagenaar met Klasine Huistra en Renke Terwisscha van Scheltinga en de formatie van Rianne Vellinga, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra. Beide formaties gaan goed van start want zij gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Om en om verschenen de eerste verkaatste eersten aan de telegraaf. Het evenwicht bleef gehandhaafd op de 1-1 en zelfs de 2-2. Het werd een prachtige strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleven want geen van beiden slaagde er in om een gaat je slaan zodat de balans telkens weer verscheen ditmaal op de 3-3. Het belangrijke zevende verkaatste eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het komt in handen van Lisette, Klasine en Renske en zij weten zelfs een 5-4 voorsprong te nemen maar keer op keer komt de formatie van Rianne terug in de wedstrijd en weten zij de achterstand weg te werken. Wie er uiteindelijk naar de finale zou gaan werd beslist op een volle telegraaf. Beide formaties haalden alles uit de kast en de 5-5 6-6 moest de beslissing gaan brengen als Martine er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren gaat hun partuur als 2de naar de finale.

Voordat de finalisten van deze Bolswarder Keatsdagen op de vrijdag middag de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets tussen Nelie Steenstra, Imke van der Leest en Anke Marije Pompstra en Lisette Wagenaar, Klasine Huistra en Renske Terwisscha van Scheltinga. Het is Nelie die de partij in hun voordeel opent als zij het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen door de bal voor de kaats te keren. Het is Lisette zelf die het evenwicht gelijk weet te herstellen als zij het perk van Imke en Anke Marije met lege handen laat staan op de           1-0 4-6. Het blijft op dat moment een leuke partij waarin de bordjes om en om verschijnen. Als de bal van Imke door iedereen onderweg naar de boven wordt gemist weet zij hun 2de eerst binnen te slepen op de 1-1 6-4. Lisette, Klasing en Renske krijgen maar geen grip op de wedstrijd en zien het verschil verder oplopen als de opslag bal van Lisette buiten de perklijnen beland op de 2-1 6-2. Het blijft eenrichting verkeer tussen de beide formaties in het binnen halen van eersten Nelie, Imke en Anke Marije zien de voorsprong nog verder oplopen door een prachtige passeerslag van de kaats van Imke op de 3-1 6-0. Lisette, Klasine en Renske proberen in een uiterste poging het tij te keren nog een omzetting. Lisette neemt de positie van Renske in het perk over. Het is Lisette die in het volgende eerst wel een keer de boven weet te vinden maar niet kan voorkomen dat het 5de bordje richting partuur Nelie gaat als Lisette wederom het vizier niet op scherp heeft staan en de bal wederom buiten de perklijnen valt ditmaal op de 4-1 6-4. De strijd is dan gestreden en de derde prijs komt uiteindelijk in handen van Nelie, Imke en Anke Marije als Imke de kaats weet te passeren op de 5-1 6-2 en daarmee de winst veilig weet te stellen.

Zo komt er langzaam maar zeker een einde aan een mooie kaatsmiddag in Bolsward. Het werd een lange middag met veel spanning in de partijen. Er rest dan nog een open vraag wie gaat er met de krans naar huis. Het antwoord moet komen uit de finale tussen Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Bianca van der Veen en de formatie van Rianne Vellinga, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra. Het is Rianne die er goed bij in het tussenspel en het eerste eerst van deze finale naar zich weet toe te trekken als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op  de 0-6. De start in deze finale is voor partuur Rianne. Zij weten gelijk de voorsprong uit te bouwen door goed opslag werk van Rianne zij weet Marte tot een kwaadslag te dwingen 0-1 4-6. De strijd lijkt als nog los te barsten als voor het eerst in deze finale een bordje beslist dient te worden op de 6-6. Het is Manon die hun partuur op een comfortabele voorsprong weet te zetten als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. De spanning zit ook volop in het daarop verkaatste eerst want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Eindelijk verschijnt er dan een eerst aan de zijde van Nicole en haar maten als zij het perk van Martine en Manon met lege handen laat staan. Het verschil van 3 eersten verschijnt daarna al weer snel aan de telegraaf als Martine de boven weet te vinden op 1-3 2-6. Nicole, Marte en Bianca slagen er maar niet in om een passend antwoord te vinden en zien zelfs het 5de eerst verschijnen aan de zijde van partuur Rianne als de opslag bal van Nicole te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland op de 1-4 2-6. De strijd lijkt dan te zijn beslist maar niets is minder waar Nicole, Marte en Bianca weigeren de handdoek te werpen en weten nog een 2de bordje binnen te slepen als het wederom Nicole is die ditmaal Martine en Manon met lege handen laat staan op de 1-5 6-2. De spanning lijkt zelfs volledig terug te keren als het verschil terug loopt naar de 3-5 door goed opslag werk van Nicole zij dwingt Martine tot een kwaadslag op de 2-5 6-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is uiteindelijk Rianne die de kransen veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op het perk van Marte en Bianca op de 3-5 4-6 en daarmee wint haar partuur deze editie 2014 op de vrijdag middag van de Bolswarder Keatsdagen.

(door H. Hempenius)

Uitslag van Bolswarder Keatsdagen dames:

1e prijs:
Rianne Vellinga, Franeker
Martine Tiemersma, Easterein
Manon Scheepstra, Franeker
 
2e prijs:
Nicole Hempenius, Franeker
Marte Altenburg, Grou
Bianca van der Veen, Leeuwarden
 
3e prijs:
Nelie Steenstra, Beetgumermolen
Imke van der Leest, Easterein
Anke Marije Pompstra , Wommels
 
1e Prijs Bolsward
De eerste prijswinnaars
 
2e Prijs Bolsward
De tweede prijswinnaars
 
3e Prijs Bolsward
De derde prijswinnaars
Scroll naar boven