Kransen op Bolswarder Keatsweekein voor Nicole, Nynke en Wiljo

De dames hoofdklas openden op vrijdag 10 juli 2015 het Bolswarder Keatsweekein. Zij waren deze middag te gast bij kaatsvereniging “Bolsward”. Zij hadden de rode loper al voor de dames uitgerold. Onder prachtige weersomstandigheden betraden in totaal 8 vrije formaties de prachtige mooie groene kaatsmat. De wedstrijd stond vanaf 14:30 onder leiding van de heer H. Sweering. Het zonnetje scheen volop en het was een lekker temperatuurtje om er weer een prachtige kaatsmiddag van te maken. De dames haalden alles uit de kast en diverse eersten moesten op de 6-6 te worden beslist. Het is eveneens de start van de 2de cyclus bij de dames vrije formatie en dus bied het nieuwe rondes en nieuwe kansen voor alle parturen. Om klokslag 14:30 betrad Lisette Wagenaar samen met Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra de arena tegen Anne Monfils, Imke van der Leest en Renske Terwisscha van Scheltinga. De bliksem start was er voor Lisette en haar maten zij weten als eerste een bordje te verzilveren en deze voorsprong uit te bouwen naar de 2-0. Het werd een van de wedstrijden waarin veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. De strijd lijkt op te laaien als ook Anne, Imke en Renske een bordje weten te bemachtigen. De spanning blijft in de wedstrijd als de volgende te verkaatsen eersten gelijkmatig verdeeld worden tot aan de 3-2. Lisette weet daarna met haar formatie de touwtjes weer in handen te nemen en een voorsprong op te bouwen via de 4-2 naar de 5-2. Het partuur van Anne weigert de handdoek te werpen en blijft knokken voor wat ze waard zijn maar moeten uiteindelijk de winst laten aan Lisette, Leonie en Fenna als de opslag bal van Anne buiten de perklijnen beland op de 5-2 6-4.

De formatie van Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra al zeer succesvol in de eerste cyclus kwamen op de eerste omloop in Bolsward tegenover Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Sjanet Wijnia te staan. Het werd een kraker van een wedstrijd met misschien wel een verrassende uitslag. Beide formaties gingen goed van start en geven elkaar geen duimbreedte toe. De telegraaf bleef in evenwicht via de 1-1 naar de 2-2. Het zijn dan Marije, Martine en Sjanet die de controle over de partij naar zich toe weten te trekken en een gaatje te slaan naar de 2-3. Ilse en haar maten proberen de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder en verder oplopen naar de 2-4. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden en zien de voorsprong eerst voor eerst in rook opgaan via de 3-4 keert de balans terug op de 4-4. Het blijft zeer spannend in deze confrontatie maar als Marije met haar maten als eerste het 5de eerst weten te bereiken lijken zij de winst binnen hand bereik te hebben maar ook nu keert het evenwicht weer terug op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing gaan brengen wie er naar de 2de omloop zal gaan. Het is een prachtige uithaal van Sjanet die op het juiste moment de boven weet te vinden op de 5-5 4-6 en daarmee de winst weet veilig te stellen.

In de 3de confrontatie op de eerste lijst staat Marije van der Meer met Klasine Huistra en Louise Krol in de arena tegenover Nicole Hempenius, Nynke Sybrandy en Wiljo Sybrandy. Een nieuwe formatie waarin Nicole de positie in heeft genomen van de gestopte Sanne Velsma. Met veel mensen op de banken rondom de mooie arena werd ook hier alles uit de kast gehaald om de 2de omloop te behalen. Het leek een dag waarin de formaties zeer aan elkaar gewaagt leken. Het is Nicole die met haar partuur als eerste een eerst weet binnen te halen maar ze worden op de voet gevolgt door Marije en haar maten. Beide formatie leken zeer aan elkaar te zijn er werd geknokt voor elke centimeter gras en elke 2 punten aan de telegraaf. Geen van beide slaagde er aan het begin van de wedstrijd in om een gaatje te slaan. De balans bleef hier via de 1-1 in de wedstrijd tot aan de 2-2. Langzaam weet Nicole met Nynke en Wiljo het heft in handen nemen en een gaatje te slaan via de 2-3 naar de 2-4. De strijd lijkt echter weer op te laaien als Marije, Klasine en Louise het belangrijke 7de eerst in deze partij naar zich toe weten te trekken en de spanning terugbrengen tot de 3-4. Zij slagen er echter niet in om de aansluiting volledig te herstellen en zien het 5de eerst als eerste gaan naar Nicole, Nynke en Wiljo. Het is Marije die hun hoop op een goede afloop hoog houd als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-5 6-6. Beide parturen blijven tot het einde alles geven wat er in zit en het is uiteindelijk Nicole dien hun naar de 2de lijst wet te loodsen als zijn een zitbal weet te plaatsen op de 4-5 6-6.

In de laatste partij van de eerste omloop bij deze dames hoofdklas wedstrijd op ’t Oordje bij kaatsvereniging Bolsward betrad Iris van der Veen samen met Feikje Bouwhuis en Bianca van der Veen de arena tegen Elly Hofman, Anke Winkel en Geke de Boer. Na een gelijk opgaand begin is het Elly met haar maten die steeds op het juiste moment weten toe te slaan en de bordjes aan elkaar weten te rijgen via de 1-2 lopen zij uit naar de 1-3 en zelfs de 1-4. Door omzettingen probeert partuur Iris het tij te keren op een gegeven moment neemt Iris de positie in het perk van Bianca over. De strijd lijkt te worden beslist als Elly, Anke en Geke ook het 5de eerst aan hun totaal weten toe te voegen. Langzaam maar zeker lijken Iris, Feikje en Bianca als nog grip op de wedstrijd te krijgen want zij knokken zich terug via de 2-5 naar zelfs de 3-5. De spanning lijkt daarmee volledig terug maar het is Anke die hun formatie als laatste naar de 2de omloop weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 2-6.

Nadat de laatste partij van de eerste omloop in Bolsward waren verkaatst waren er nog 4 vrije formaties over die met elkaar de strijd aan gingen om de fel begeerde finale tickets. De verliezende formaties mochten het nog een keer proberen in de strijd om de 3de prijs of niets. Het werd weer een omloop met een klapper van een partij. Lisette Wagenaar betrad als eerste de arena samen met haar vrije formatie maten Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra. Om de finale te bereiken dienden nog een hindernis te worden genomen en deze werd gevormd door Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Sjanet Wijnia. Het werd een prachtige confrontatie waar in tot 5x toe een bordje werd verdeeld op de 6-6. De opening is voor het partuur van Lisette want zij weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het evenwicht keert al zeer snel weer terug in deze confrontatie. Beide zijn zeer goed uit de start blokken gegaan en geven elkaar geen duimbreedte ruimte en halen om en om een eerst binnen tot de 2-2. Marije, Martine en Sjanet slagen er echter niet in om de partij naar hun hand te zetten en zien wederom de eersten als eerste aan de kant van partuur Lisette verschijnen die uitlopen via de 3-2 naar de 4-2. De strijd blijkt verre van gestreden want Marije, Martine en Sjanet weigeren de handdoek te werpen. Zij zetten weer met veel succes de achtervolging in en knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en knokken zich langszij op de 4-4. De wedstrijd heeft dan al een keer stilgelegen omdat Fenna onfortuinlijk terecht kwam en met haar hoofd hard de grond raakte maar ze kan de strijd wel voorzetten. Het werd de spannendste partij deze dag even lijkt het er op dat Marije met haar maten beslag weet te leggen op het eerster finale ticket. Ditmaal weten Lisette, Leonie en Fenna niet van wijken en knokken zich terug tot de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de finale mag gaan. In dit laatste eerst is het in een poging om de bal te retourneren voor de 2de keer raak voor Fenna zij raakt wederom met haar hoofd de grond zeer hard. Zij maakt de partij wel af. Wie er met het finale ticket vandoor gaat zal worden beslist op een volle telegraaf. Het is Sjanet die hun partuur naar de finale loodst als zij Fenna tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-5 6-6.

De tegenstandsters in de finale voor partuur Marije Hiemstra moeten komen uit de confrontatie tussen Nicole Hempenius, Nynke Sybrandy en Wiljo Sybrandy en de formatie van Elly Hofman, Anke Winkel en Geke de Boer. Het beloofde weer een prachtige strijd te worden tussen deze 2 parturen op weg naar misschien wel een finale ticket als beide gelijk een bordje aan de telegraaf weten te hangen. Ondanks verwoedde pogingen van Elly en haar maten weet het partuur van Nicole de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Ondanks dat de telegraaf ook hier de 6-6 nog een paar keer weet te bereiken slaagt de formatie van Elly er niet in om het tij te keren en de partij in hun voordeel te doen kantelen het verschil loopt verder en verder op via de 4-1 naar de 5-1. Elly, Anke en Geke geven de strijd niet op en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen voordat het doek valt op de 5-2 6-4 als de opslagbal van Elly te kort blijkt te zijn en voor het perk beland.

Voordat de finale van deze dames hoofdklas vrije formatie wedstrijd tijdens deze Bolswarder Keatsdagen van start gaat stond er eerst nog de strijd om de 3de of niets op het programma. Deze zou gaan tussen de formatie van Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra en het partuur van Elly Hofman, Anke Winkel en Geke de Boer. Na overleg binnen partuur Lisette besloten zij zich terug te trekken aangezien Fenna tot 2x behoorlijk hard met haar hoofd de grond had geraakt en zich niet lekker voelde en Lisette een dikke blauwe hand en het ook verstandiger vond om niet door te gaan wint partuur Elly Hofman deze dag de 3de prijs in Bolsward.

Er rest dan alleen nog de vraag wie neemt er deze dag de kransen mee naar huis wordt het Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Sjanet Wijnia of wordt het de nieuwe formatie samengesteld voor de 2de cyclus bestaande uit Nicole Hempenius, Nynke Sybrandy en Wiljo Sybrandy. Het werd een prachtig slotstuk van deze dag met volop spanning in de verkaatste eersten. Het eerst diende gelijk al op de 6-6 te worden beslist als de opslag bal van Sjanet buiten de perklijnen beland komt het eerste eerst aan de zijde van partuur Nicole te hangen. Via een snel verkaatst eerst en goed werk van Nicole in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-1 2-6 en daarmee bouwt zij de voorsprong al uit naar de 2 eersten. Strijd zit er volop in de verkaatste eersten want weer is daar de 6-6. Het is weer Sjanet die de bal naar het perk mag brengen om een kleine kaats te verdedigen maar als deze ditmaal te veel snelheid heeft en achter het perk beland gaat voor de 3de keer op rij een bordje naar partuur Nicole. Zij gaan het best uit de startblokken met het binnen halen van eersten maar Marije, Martine en Sjanet blijven alles uit de kast halen en knokken zich wederom terug in een eerst tot aan de 6-6 de 3de al in deze finale. Met een prachtige passeerslag van Sjanet van de kaats op de 0-3 6-6 is daar het eerste bordje. Beide formatie knokken voor elke 2 punten en elke centimeter gras en jawel voor de 4de keer dient er een eerst op de 6-6 te worden beslist als ditmaal Sjanet de boven weet te vinden keert de spanning terug tot de 2-3. De strijd komt zelfs volledig open te liggen als Martine nog een duit in het zakje doet door de kaats te passeren op de 2-3 6-4 en daarmee hersteld zij de balans in deze finale. Het belangrijke zevende eerst in een partij komt door goed opslag werk van Nicole zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op het perk van Martine en Sjanet op de 3-3 0-6 in hun handen. Marije, Martine en Sjanet lijken even geen antwoord te kunnen vinden en zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Nynke hun 5de eerst weet binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 0-6. De beste papieren voor de overwinning lijken dan in handen van partuur Nicole maar zij slagen er nog niet in om de winst over de finish te brengen en zien nog een 4de eerst aan de zijde van Marije, Martine en Sjanet verschijnen als de opslag bal van Nynke buiten het perk beland op de 3-5 6-4. Nicole, Nynke en Wiljo laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de winst uiteindelijk veilig op de 4-5 0-6 als ditmaal Nynke de laatste 2 punten weet binnen te halen voor de winst door de bal tot voor de kaats te retourneren. Zo kwam er een einde aan een prachtige kaatsmiddag in Bolsward.

Uitslag Bolswarder Keatsweekein dames hoofdklasse:

1e prijs:

  • Nicole Hempenius, Franeker
  • Nynke Sybrandy, Dearsum
  • Wiljo Sybrandy, Dearsum

2e prijs:

  • Marije Hiemstra, Easterein
  • Martine Tiemersma, Easterein
  • Sjanet Wijnia, Wommels

3e prijs:

  • Elly Hofman, Dronrijp
  • Anke Winkel, Hijum
  • Geke de Boer, Wergea
1e prijs comp 1e prijs-2 2e prijs compr 
3e prijs comp 3e prijs-2 comp 
Scroll naar boven