Kransen voor Nynke, Manon en Amarins tijdens Bolswarder Kaatsdagen

Bolsward. Het zonnetje schijnt op deze mooie vrijdag de 9de Juli 2021, de dames hoofdklas heeft de kaatstas weer in gepakt om af te reizen naar Bolsward. Kaatsveld ’t Oordje vormt na een jaar van afwezigheid weer het decor voor de Bolswarder kaatsdagen. Zondag zijn de heren te gast. De corona versoepelingen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd hebben dit mogelijk gemaakt maar we zij er nog niet vanaf. Deze dag gelden nog steeds de basis regels. Kaatsvereniging Bolsward organiseerde deze dag een door elkaar loten wedstrijd voor de dames hoofdklas met 8 partuur op de lijst. Onder leiding van de heer H. Sweering gingen de dames vanaf 14:30 met elkaar de degens kruisen om de fel begeerde en prachtige kransen. Door afmelding van de zieke Anna Brecht Bruinsma moest er deze dag worden bijgeloot. Nadat de heer L. Leeuwen voorzitter van de kaatsvereniging zijn openingsspeech had gehouden kon de strijd los barsten. Het werd een prachtige kaatsdag met veel spanning in de verkaatste partijen. Jildou Sweering was deze middag via het lot gekoppeld aan Margriet Bakker en Harmke Siegersma en zij betraden als eerste de arena om het op te gaan nemen tegen Wybrig Bakker, Andrea Kroes en Martzen Deinum. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als gelijk het allereerste bordje van deze dag op de 6-6 beslist dient te gaan worden. Het is Harmke die er in slaagt om hun formatie op voorsprong te zetten als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan. De start is duidelijk voor Jildou en haar maten als ditmaal Margriet weet toe te slaan met een prachtige uithaal weet zij de boven te vinden op de 1-0 6-4. Wybrig probeert samen met Andrea en Martzen grip op de wedstrijd te krijgen maar zij zien de achterstand verder oplopen door wederom goed werk van Harmke als zij voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten aan het langste eind weet te trekken als zij wederom de kaats weet te passeren ditmaal op de 2-0 6-0. Het blijft eenrichting verkeer met het binnen halen van de eersten want door een prachtige retourslag tot in het perk van Harmke verschijnt er een 4-0 voorsprong op de telegraaf voor partuur Jildou. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Wybrig uiteindelijk toe te slaan en op 4-0 6-6 hun eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen en de achterstand weet te tot de 4-1 als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Dit bordje kan echter niet voorkomen dat Jildou samen met Margriet en Harmke als eerste het 5de bordje weten te bereiken door een boven slag van Harmke op de 4-1 6-0. De strijd is dan gestreden want Wybrig, Andrea en Martzen hebben het wel geprobeerd maar moeten uiteindelijk definitief de handdoek werpen op de 5-1 6-2 als het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland.

Nadat Wybrig  Bakker (zij was bijgeloot voor de afwezige Anna Brecht Bruinsma) even een minuut of 10 rust kreeg om wat te eten en te drinken betrad zij wederom de arena om ditmaal samen met Mintje Meintema en Fiera de Vries. Om de 2de lijst ditmaal wel te bereiken moest Wybrig ditmaal met haar nieuwe formatie de strijd aan gaan met Aletta van Popta, Anne Monfils en Miranda Scheffer. Het werd een van de spannendste en mooiste partijen van de 1ste omloop in Bolsward. De vliegende start is er voor Aletta en haar maten als Anne het eerste verkaatste eerst weet binnen te slepen als zij de kaats weet te passeren op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten als voor de eerst keer in 2 verkaatste eersten de 6-6 verschijnt. Met een prachtige zitbal op de 0-1 6-6 weet Aletta de voorsprong te verdubbelen voor hun partuur. Spanning zit volop in de verkaatste eersten tussen deze 2 parturen want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar weer de 6-6 als Anne en Aletta even van opslag hebben geruild en als de door Anne opgeslagen bal buiten de perklijnen beland loopt het verschil terug naar een eerst. Aletta, Anne en Miranda blijven lang aan de goede zijde van de telegraaf als het verschil weer oploopt naar de 2 eersten door goed werk van Anne in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op 1-2 2-6. De strijd is verre van gestreden want de spanning keert terug in deze strijd door goed werk van Wybrig als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-3 6-6  (was de 3de  6-6 van deze partij). De balans keert al snel terug in deze partij door goed uitslag werk van Fiera zij weet de bal over de boven te slaan op 2-3 4-6. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen en het lijkt voor een ommekeer te zorgen wanneer in een zeer zwaar bevochten eerst Fiera weer de boven weet te vinden op de 3-3 6-6. Even lijkt het erop dat Wybrig, Mintje en Fiera er met de buit vandoor gaan als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken door goed werk van Mintje als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan op 4-3 6-2. Aletta, Anne en Miranda weigeren echter de handdoek te werpen en blijven knokken voor elkaar 2 punten aan de telegraaf. Als Anne op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 5-3 2-6 keert de spanning terug in deze strijd. De telegraaf keert uiteindelijk weer terug in evenwicht door goed werk van Aletta aan de opslag als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 5-4  4-6. De beslissing dient gelijk in deze 2de partij van de dag op de volle telegraaf te vallen. Als Aletta de bal zo naar het perk weet te sturen dat Mintje deze niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt gaan Aletta samen met haar maten er met de winst van door.

Tineke Dijkstra is deze dag via het lot gekoppeld aan Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra en in hun eerste wedstrijd van deze dag staan zij tegenover Sietske Okkema, Corrie Kroondijk en Marije Hellinga. Het is Lotte die deze strijd weet open te breken als zij de bal goed weet te raken en deze over de boven vliegt op de 6-2. De vliegende start is duidelijk voor Tineke en haar maten als zij zelf de voorsprong weet te verdubbelen met een prachtige zitbal op de 1-0 6-0. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Corrie aan het langste eind te trekken als zij op de 2-0 6-6 de bal over de boven weet te slaan. De balans keert echter niet terug in de partij door goed werk van Jennie zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-1 6-4 loopt hun formatie verder uit naar een 3-1 voorsprong. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Tineke en haar maten als in een trik trak situatie Lotte als nog de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 3-1 6-0. De strijd blijkt verre van gestreden want het is Corrie die er in slaagt om hun 2de bordje aan de telegraaf te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 4-1 4-6. Beide parturen halen alles uit de kast om de volgende omloop te kunnen bereiken. Als in een zeer zwaar bevochten eerst het vizier van Sietske niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland loopt het verschil op naar de 5-2 en lijkt de strijd als nog gestreden. Sietske weigert samen met Corrie en Marije de strijd op te geven en komen diverse malen op wedstrijd punt achter zo ook op de 5-2 6-6 als Sietske er met haar opslag in slaagt om Lotte tot een kwaadslag te dwingen keert de spanning terug in de partij. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf en elke centimeter gras. Voor de 4de keer deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf en weet Corrie de achterstand verder en verder te verkleinen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-6. De formatie van Sietske probeert nog uit alle macht om langszij te komen maar moet uiteindelijk als nog de handdoek werpen op 5-4 6-4 als Lotte de winst voor hun partuur weet veilig te stellen als zij de kaats weet te passeren.

In de laatste confrontatie van de eerste omloop tijdens deze editie van de Bolswarder Kaatsdagen. Hierin begint Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Amarins de Groot aan de opslag en zij gaan de strijd aan met Annet de Haan, Louise Krol en Annelien Broersma. Het is Manon die deze strijd open weet te breken als zij goed onder de bal weet te stappen en deze over de bovenlaat vliegen op de 6-4. De vliegende start is voor Nynke en haar maten als zij al snel daarna de voorsprong weten te verdubbelen door goed werk van Manon in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren. De formatie van Annet trekt alle registers open om de strijd aan in hun voordeel te doen kantelen maar zien Nynke het 3de bordje op rij naar zich toe trekken als zij de kaats met haar opslag weet te behouden op de 2-0 6-4. Eindelijk lijkt ook hier als nog de strijd op gang te komen als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist dient te gaan worden. Als Annet er met haar opslag in slaagt de bal zo naar het perk te sturen dat Manon en Amarins er niet in slagen om de kaats te passeren is daar het eerste bordje aan de telegraaf. Nynke, Manon en Amarins weten al snel daarna het ritme weer op te pakken en zij weten het verschil weer op 3 eersten te brengen door goed opslag werk van Nynke zij weet het perk van Louise en Annelien met lege handen achter te laten op de 3-1 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Louise de spanning nog iets terug te brengen als zij er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 4-1 0-6. Wat Annet en haar maten ook proberen zij komen maar niet dichterbij sterker nog zij moeten toezien hoe het 5de bordje als eerste aan de zijde van partuur Nynke verschijnt wanneer het vizier van Annet niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-2  6-0. De strijd is dan gestreden want Nynke, Manon en Amarins geven dit buitenkansje niet meer weg en plaatsen zich als laatste voor de 2de lijst als ditmaal Amarins er in slaagt om de kaats te passeren op de 5-2 6-4 en daarmee de winst veilig weet te stellen.

De formaties die de 2de lijst hadden weten te bereiken in Bolsward gingen via onderlinge confrontaties bepalen wie er tijdens deze eerste door elkaar loten wedstrijd van het seizoen op kaatsveld het Oordje beslag ging leggen op de tickets die recht geven op een plekje in de finale. Als eerste komt de formatie van Jildou Sweering, Margriet Bakker en Harmke Siegersma in actie en zij gingen de strijd aan met de formatie van Aletta van Popta, Anne Monfils en Miranda Scheffer. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Aletta en haar maten als zij de bal zelf zo naar het perk weet te sturen op de 0-6 dat Harmke deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt. Al zeer snel keert het evenwicht terug in de wedstrijd wanneer Harmke erin slaagt om de kaats te behouden door de bal voor de kaats te keren op de 0-1 6-0. Het blijft aan het begin van deze strijd om en om gaan met het binnen halen van de bordjes voor de 2de keer komt de formatie van Aletta op voorsprong als ditmaal Jildou er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten de perklijnen beland op de 1-1 2-6. Voor de 2de keer op rij keert echter al even snel de balans terug in de wedstrijd als ditmaal het vizier van Anne niet op scherp staat en de bal buiten perk beland op de  1-2 6-4. Vanaf dat moment weten Jildou, Margriet en Harmke langzaam maar zeker het initiatief in handen te nemen en een 3-2 voorsprong te nemen wanneer Harmke op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-2 6-4. Als Aletta, Anne en Miranda even geen passend antwoord hebbe loopt het verschil verder op naar de 4-2 als het perk van Anne en Miranda er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 3-2 6-4. Aletta blijft het samen met Anne en Miranda proberen maar zij slagen er niet meer in om een echte vuist te maken en zien het 5de bordje als eerste in handen komen van de formatie van Jildou wanneer Harmke er in slaagt om op het juiste moment toe te slaan en de bal voor de kaats weet te keren 4-2 6-4. In het laatste te verkaatsen eerst halen beide parturen nog een keer alles uit de kast en dit dient vervolgens op de 6-6 te worden beslist als Harmke er in slaagt om goed onder de bal te stappen en deze over de boven laat vliegen op de 5-2 6-6 gaat Jildou samen met Margriet en Harmke door naar de 2de lijst en weten zij zich als eerste voor de finale op kaatsveld ’t Oordje te plaatsen.

Wie de tegenstand gaat vormen van partuur Jildou in de finale van deze eerste door elkaar loten wedstrijd moet gaan blijken uit de strijd tussen de formatie van Tineke Dijkstra, Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra die aan de opslag begonnen en het partuur van Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Amarins de Groot. Het werd een klapper van een wedstrijd waarin beide parturen alles uit de kast moesten halen om de finale te gaan bereiken. Het werd een van de klappers van de dag waarin de start was voor de Tineke en haar maten als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen als zij de door Nynke opgeslagen bal over het perk heen zie vliegen en deze achter de achterste perklijnen terecht komt op de 6-4. Beide parturen waren deze partij vliegend van start gegaan want in een zeer zwaar bevochten eerst weet Manon de stand weer gelijk te trekken als zij de boven weet te vinden op de 1-0 6-6. Nadat dit gelijk opgaande begin weet Nynke met haar maten de touwtjes in handen te nemen als de leiding over weten te nemen doordat Manon hun 2de eerst weet binnen te slepen als zij voor de 2de keer op rij de boven weet te vinden ditmaal op de 1-1 4-6. Als Tineke samen met Lotte en Jennie op dat moment geen passend antwoord weten te vinden profiteert de formatie van Nynke daar van en bouwt de voorsprong uit naar de 1-3 als het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 1-2 4-6. Langzaam maar zeker krijgen Tineke, Lotte en Jennie meer grip op de strijd en weten zich terug te knokken tot de 2-3 als ditmaal Tineke er in slaagt om een prachtige zitbal af te leveren op de 1-3 6-2. Met een prachtige uithaal slaagt Lotte er zelfs in om de achterstand volledig weg te poetsen, zij laat de bal over de boven vliegen op de 2-3 6-2. Als de formatie van Tineke er in slaagt om het tij volledig in hun voordeel te kantelen nemen zij de touwtjes in handen door goed werk van Jennie zij slaagt er in om de boven te vinden op de 3-3 6-4. Het is een prachtige strijd tussen deze beide formaties want allebei weigeren zij de handdoek te werpen. Het resulteert uiteindelijk in een 5-3 voorsprong voor partuur Tineke als zij aan het einde staat van een mooie trik trak situtatie staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 6-6. Het finale ticket lijkt binnen handbereik te zijn voor Tineke en haar maten maar denken Nynke, Manon en Amarins duidelijk anders over. In een zeer snel verkaatst eerst weet Nynke hun partuur weer op het goede spoor te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-3 0-6. De beste papieren om het bereiken van de finale blijven in handen van partuur Tineke zeker als zij vervolgens op wedstrijd punt komen in een zeer zwaar bevochten eerst. Als Nynke er in het tussenspel net bij kan en de bal tot in het perk weet te retourneren op 5-4 6-6 is de strijd weer in een keer open. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan brengen wie er als 2de naar de finale zal gaan in Bolsward. Het zijn uiteindelijk als nog Nynke, Manon en Amarins die met de schrik vrij komen op de 5-5 4-6 stelt Manon de winst veilig als zij de boven weet te vinden.

Voordat de finale van deze eerste door elkaar loten van het seizoen op kaatsveld ’t Oordje te Bolsward zou gaan los barsten was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets tussen de formatie van Aletta van Popta, Anne Monfils en Miranda Scheffer en die van Tineke Dijkstra, Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra. Het is een mooie kaatsmiddag in Bolsward zoals ook deze partij. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar niets toe. Het is Anne die weet toe te slaan in een zwaar bevochten eerst weet zij het bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-6. De telegraaf keert al snel weer terug in balans door goed uitslag werk van Lotte zij weet de boven te vinden op de 1-0 4-6. Voor de 2de keer in deze partij weet Aletta samen met Anne en Miranda op voorsprong te komen wanneer ditmaal het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 1-1 6-2. De beide parturen maken er een echte strijd van waarin voor de 2de keer binnen 4 eersten de beslissing valt op de 6-6. Het is Jennie die de balans weer te herstellen als zij het perk van Anne en Miranda met lege handen weet achter te laten. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want voor de 3de keer neemt partuur Aletta de touwtjes in handen door als eerste het 6de eerst te bereiken wanneer Anne de bal voorbij de kaats weten te slaan op de 2-2 6-4. Geen van beide parturen slaagt er op dat moment in om een definitief gat te slaan sterker nog met een prachtige retourslag tot in het perk weet Jennie de stand voor de 3x in evenwicht te brengen als zij deze missie afrond op de 3-2 4-6 door de bal tot in het perk te retourneren. Beide formaties halen deze kaatsmiddag in Bolsward nog een keer alles uit de kast. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Er wordt gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf uiteindelijk is het Jennie die in het zeer zwaar bevochten eerst weet toe te slaan als zij op de 3-3 6-6 de kaats weet te passeren. Aletta, Anne en Miranda weigeren op te geven en slagen ook het 4de eerst te bereiken wanneer ditmaal Anne een eerst weet te verzilveren door de kaats te passeren. In een zeer snel verkaatst eerst is het Jennie die de bal voor de kaats weet te keren op de 4-4 0-6 en daarmee het vijfde eerst aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen. Tineke, Lotte en Jennie slagen er op dat moment niet in om de winst veilig te stellen en zien de strijd weer open komen te liggen door goed werk van Aletta als zij op de juiste positie staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 6-4. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er met de 3de prijs vandoor zal gaan deze dag. Het worden uiteindelijk Tineke, Lotte en Jennie door goed opslag werk van Tineke zij weet Anne tot een kwaadslag te verleiden op de 5-5 4-6.  

Er resteert dan nog een vraag waar deze zonnige vrijdagmiddag de 9de juli een antwoord op moet komen wie gaat er met de prachtige kransen van deze eerste door elkaar loten wedstrijd op sportcomplex ’t Oordje vandoor. In deze finale was het Jildou Sweering die als eerste de bal richting  het perk stuurde zij begon samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma aan de opslag en gingen de strijd aan met Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Amarins de Groot. De vliegende start in deze confrontatie is duidelijk voor Nynke en haar maten. Zij weten als eerste een bordje te bemachtigen als Nynke op de goede plek staat in tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-6. Beide parturen zijn goed aan deze finale begonnen en geven elkaar niets toe in het 2de verkaatste eerst valt de beslissing pas op de 6-6 en als de door Jildou opgeslagen bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland loopt het verschil op naar de 0-2. Jildou, Margriet en Harmke geven de strijd niet op en blijven het proberen om grip op de wedstrijd te krijgen. De afstand tussen de beide formaties blijft oplopen door goed opslag werk van Nynke. Zij weet de bal zo naar het perk te sturen dat Margriet en Harmke deze niet weten te verwerken en de bal op de 0-2 4-6 in het perk blijft. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer ditmaal het vizier van Nynke niet op scherp staat en de bal te kort blijkt te zijn en op de 0-3 6-2 voor het perk beland. De formatie van Jildou heeft dan ook eindelijk hun eerste bordje te pakken. Met een prachtige retourslag van de bal tot in het perk van Manon op de 1-3 2-6 bouwt zij hun voorsprong verder en verder uit. De strijd is er echter niet minder om want voor de 2de keer deze finale dient de beslissing te vallen op de 6-6 en met een prachtige uithaal weet Margriet de bal over de boven te slaan op de 1-4 6-6. Beide parturen halen alles uit de kast en geven alles wat ze hebben zodat voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6. Het is Jildou die op dat moment de opslag mag verzorgen en als ditmaal Manon goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt op de 2-5 6-6 is de strijd gestreden. Nynke, Manon en Amarins laten dit buitenkansje niet meer glippen en stellen de winst veilig in Bolsward op de 2-5 4-6 door goed werk van Amarins in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren stelt zij daarmee de kransen en 1ste prijs veilig.

door Henk Hempenius

Scroll naar boven