Kuperus wint in eigen stad

Het partuur van Dietmer Kuperus en Harold de Boer werd winnaar van de schooljongens-wedstrijd in de B-klasse in Bolsward. Zij wonnen de finale met 5-1 en 6-2 van Rein Breuker en Jari Visser. De derde prijs ging naar Rink Sterk en Klaas Meulenaar. Zij verloren de halve finale met 5-0 en 6-0 van de latere premiewinnaars.

De Boer en Kuperus wonnen de eerste omloop met 5-0 en 6-0, de tweede met 5-3 en 6-2, de derde met 5-4 en 6-2. Tegenstanders in de derde omloop waren Jorrit Nanninga en Johan Sipma. Met een staand nummer in de halve finale bereikten De Boer en Kuperus de finale,

De weg om de finale te bereiken was voor Breuker en Visser een omloop langer. In de eerste omloop 5-1 en 6-4, in de tweede 5-3 en 6-6 en in de derde omloop 5-0 en 6-2. De halve finale is al gememoreerd.

De A-klasse werd gedomineerd door de uitslagen in de eerste omloop. Verry van der Meer en Jorn Lars van Beem wonnen hun eerste partij met 5-0 en 6-6. Hetzelfde deden Steven Koster en Justin Krottje, maar dan met de stand 5-1 en 6-0. De andere beide parturen waren in dit poulesysteem eigenlijk direct uitgeschakeld.  De onderlinge confrontatie tussen beide parturen werd gewonnen door Koster en Krottje gewonnen met 5-4 en 6-6. De tussenliggende partijen gaven dan ook de doorslag. Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleken Krottje en Kosten één punt meer te hebben dan Van der Meer en Van Beem (19 om 18 punten).

Uitslag A-klasse:

  1. Steven Koster (Tzum) en Justin Krottje (Dronryp)
  2. Verry van der Meer (St.-Jacobiparochie) en Jorn Lars van Beem (Dronryp)

Uitslag B-klasse-winnaarsronde (24 parturen):

  1. Dietmer Kuperus (Bolsward) en Harold de Boer (Jellum)
  2. Rein Breuker (Leeuwarden) en Jari Visser (Witmarsum)
  3. Rink R. Sterk (Berltsum) en Klaas G. Meulenaar (Baard)

Uitslag B-klasse-verliezersronde:

  1. Gosse de Haan (Winsum) en Edgar van Wigcheren (Berltsum)
  2. Sil van der Geest (Wijnaldum) en Jelmer Torensma (Oosternijkerk)
  3. Kjell Dijkstra (St.-Annaparochie) en Thom Dijkstra (Bitgum)
Scroll naar boven