KV Bolsward – De Prins straatkaatspartij

Op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 juli heeft Kaatsvereniging Bolsward in samenwerking met De Prins een straatkaatswedstrijd gehouden op De Bargefenne in Bolsward.

Schitterende accommodatie met de terrasjes en uiteraard allerlei vaste obstakels, wat regelmatig voor hilarische toestanden zorgde. Op woensdag werd gekaatst voor plaatsing in de winnaars- of de verliezersronde. Het was goed om te zien dat vrijwel alle 12 parturen aan de oproep hadden voldaan om in hetzelfde tenue te kaatsen. Bovendien waren de weergoden ons gunstig gezind.

In de winnaarsronde op donderdag kon partuur Sander Bruinsma, Gert Jan Abma en Ferdinand van der Zee het net niet bolwerken tegen de straattoppers Michel met vader Henk Nesse en Anne Wind. Nesse c.s. plaatste zich dus als eerste halve finalist. Hendrik Tolsma, Dirjan Bouma en Johannes Miedema rekenden af met Eric Ypma, Sybren Spijksma en Bauke Sieperda, waardoor partuur Tolsma 2e halve finalist werd. In een zwaarbevochten partij won partuur Erik Westra, Jetse Steigenga en Hans van Swinden Koopmans het van Jouke Tilstra, Cor Politiek en Tjitte Folkertsma. Partuur Westra bereikte hiermee via een staand nummer de finale.

In de verliezersronde streden Griet Yska, Cor van Zuiden en Johan van der Zee voor wat ze waard waren, maar moesten het verliezen van partuur Peter van Zuiden, Pieter Feenstra en Bernard IJdema die  hiermee het 1e halve finaleplekje veroverden. In de partij van Rinze Steneker, Marco Elzinga, Janny Bogaard versus Johan Bruinsma, Julian Faber en Rutger Vallinga trok partuur Bruinsma aan het langste eind en werd dus 2e halve finalist. Anneke Tuinenga, Cor Jacobsen en Bauke Cuperus verzekerden zich via een staand nummer van een plaats in de finale ten koste van Gijsbert met pa Cor Knol en Jan de Boer.

En toen werd het vrijdag, de finaledag. In de verliezersronde streden de parturen Van Zuiden en Bruinsma om een finaleplaats. Het werd een spannende partij waarin partuur Bruinsma zegevierde met 5-4  6-6 en het dus op moest nemen in de finale tegen Tuinenga c.s. Bruinsma en zijn maten pakten bordje na bordje en stoomden door naar 5-0. Toen werd het partuur Tuinenga wakker en begonnen aan de inhaalrace. Uiteindelijk werd het 5-5 en brak het laatste eerst aan. Onder anderen door een paar fraaie bovenslagen van Julian en Rutger moest partuur Tuinenga het onderspit delven en pakte Bruinsma c.s. het laatste eerst met 6-2.

In de winnaarsronde namen partuur Nesse en Tolsma het tegen elkaar op om een finaleplaats. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar door degelijk kaatsen won Nesse c.s. de partij met 5-3 6-6. Partuur Westra vocht in de finale voor wat ze waard was, maar kon niet op tegen het opslaggeweld van Michel Nesse en Anne Wind. Vader Nesse maakte zijn plekje voor in het per meer dan schoon en liet geen bal zitten. Partuur Nesse won de wedstrijd met 5-3 6-0 en zijn zo verdiende winnaar geworden van onze straatkaatspartij.

Naast uiteraard de krans voor de winnaars bestonden de prijzen uit mooie vleespakketten, mede gesponsord door Slagerij De Boer. Uit de reacties van o.a. de deelnemers mogen we opmaken dat deze partij volgend jaar een vervolg moet krijgen.

En het bleef nog lang onrustig op de Bargefenne.

Scroll naar boven