Marije, Sjoukje en Martzen in de kransen na “Thriller finale”

Bolsward.  Het weekeinde van 8, 9 en 10 juli staat in het teken van het Bolswarder Keatswykein. De dames hoofdklas pakten hun kaatstassen weer in om op de vrijdag middag 8 juli af te reizen richting kaatsveld ’t Oordje in Bolsward. Het begin van de wedstrijd begon regenachtig maar naar mate de middag vorderde werd het weer beter en beter ondanks dat er een stevige wind over het Oordje waaide werden er zeer spannende wedstrijden verkaatst. In totaal betraden 8 formaties de prachtige groene arena. Het publiek was in ruime aantallen op deze wedstrijd afgekomen. Op het programma stond deze middag een door elkaar loten. De leiding was in handen van de heer J. Bergsma. Om klokslag 14:30 bracht Tineke Dijkstra als opslagster de eerst bal naar het perk. Zij opende het bal samen met Anouk Tolsma en Sjanet Wijnia tegen de formatie van Ilse Tuinenga, Anke Winkel en Marrit Zeinstra. Het werd een prachtige strijd waarin om elke 2 punten werd gestreden. In deze partij werd maar liefst tot 4x toe een bordje beslist op de 6-6. Partuur Tineke slaagde er in om tot tweemaal toe de leiding te nemen op de 1-0 en zelfs de 2-1. Ilse en haar maten weten elke keer weer langszij te komen. Het evenwicht blijft in de partij via de 2-2 naar de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in deze partij komt in handen van Tineke en haar maten en zij slagen er zelfs in om een 5-4 voorsprong te nemen, zij lijken daarmee op weg naar de 2de lijst maar in een laatste poging het tij te keren weet ook Ilse samen met Anke en Marrit het 5de eerst te bemachtigen. Het laatste te verkaatsen bordje zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het zijn uiteindelijk als nog Tineke, Anouk en Sjanet die de winst veilig weten te stellen op de 5-5 6-4. De formatie van Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Manon Scheepstra staan op de eerste lijst tegenover Anna-Brecht Bruinsma, Imke van der Leest en Annelien Broersma. Ook in deze confrontatie zat wederom veel spanning in de verkaatste eersten maar was de start voor partuur Nicole zij weten na het openingseerst gelijk de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen naar de 2-0. Het lijkt een eenzijdige strijd te worden want wat Anna-Brecht, Imke en Annelien ook proberen de bordjes blijven een kant opgaan naar de zijde van partuur Nicole. Eindelijk weet de formatie van Anna-Brecht een eerst binnen te slepen maar van de 3 verkaatste eersten op de 6-6 gaan er 2 naar partuur Nicole die de voorsprong daarmee verder weten uit te bouwen via de 3-1 naar de 4-1 en zelfs de 5-1. De strijd is dan gestreden als het vizier van Anna-Brecht op de 5-1 6-4 niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland staat Nicole met haar maten op de volgende lijst.

In de 3de confrontatie op de eerste lijst kwam Jeanette Jansma in actie met Mariska Hoogland en Anne Monfils. Op weg naar de volgende lijst moesten zij de hindernis gevormd door Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Martzen Deinum zien te nemen. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Marije en zij laten er geen gras over te groeien want zij nemen de touwtjes in handen en weten de voorsprong uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. Jeanette probeert met haar maten de aansluiting te herstellen maar lijken maar geen grip op de wedstrijd te krijgen waardoor het verschil verder oploopt via de 0-4 naar zelfs de 0-5. Marije, Sjoukje en Martzen slagen er niet in om de wedstrijd over de finish te brengen en zien het eerste bordje aan de andere zijde van de telegraaf verschijnen. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor de formatie van Marije maar langzaam maar zeker komt er zand in de machine en blijft Jeanette met haar maten knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat vervolgens lijd tot een spel en zelfs de 3 eersten aan de telegraaf. De spanning keert langzaam maar zeker terug door omzettingen probeert Marije met haar maten als nog de winst veilig te stellen maar zij zien zelfs een 4e bordje aan de zijde van partuur Jeanette verschijnen voordat Martzen definitief de deur naar de 2de lijst in het slot werpt als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-5 6-6. Als laatste kwam Nelie Steenstra in actie zij was deze dag door loting gekoppeld aan Nynke Sybrandy en Jeske de Boer. Zij stonden op de eerste omloop tegenover Elly Hofman, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het werd een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast haalden om de winst veilig te kunnen stellen. Zij waren deze dag zeer aan elkaar gewaagt en gaven elkaar niets toe. De start is voor partuur Elly zij weten het eerste verkaatste eerst te bemachtigen. Om en om blijven ook hier de eersten verschijnen. Via de 1-1 blijft het evenwicht op de 2-2 en zelfs de 3-3. Elly, Sandra en Louise weten de touwtjes even in handen te nemen als zij het belangrijke zevende eerst weten binnen te slepen. De strijd is verre van gestreden want ook nu weten Nelie, Nynke en Jeske weer aan te sluiten. Nadat de laatste twee verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld komt de telegraaf op de 5-5 uit. Het laatste te verkaatsen eerst zal ook hier de beslissing moeten gaan brengen. Het is Nynke die de 2de omloop veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-0.

De dames hadden er tot dusver al een mooie strijd van gemaakt op kaatsveld het Oordje in Bolsward. Het zonnetje kwam er zo nu en dan ook doorheen en dat leverde een mooie kaatsmiddag op. De overgebleven parturen gingen strijden om de fel begeerde finale tickets. Als eerste  betrad Tineke Dijkstra samen met Anouk Tolsma en Sjanet Wijnia de prachtige groene mat om de degens te gaan kruisen met Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Manon Scheepstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Tineke en haar maten. Langzaam maar zeker weten Nicole, Marte en Manon grip op de wedstrijd te krijgen en nadat zij langszij waren gekomen weten zij de leiding over te nemen. Er ontstond weer een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast haalden om het eerste ticket voor de finale te bemachtigen. De telegraaf bleef in evenwicht op de 2-2 en zelfs de 3-3. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Nicole die het met Marte en Manon weet te bemachtigen maar ze slagen er niet in om de voorsprong lang vast te houden en zien de formatie van Tineke langszij komen op de 4-4. Het lijkt er op dat de strijd als nog in het voordeel van partuur Nicole zal uitvallen als zij als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen. De strijd is verre van gestreden want voor de 5de keer in deze partij keert het evenwicht terug. Partuur Tineke weigert de handdoek te werpen en weet het evenwicht te herstellen op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing gaan brengen wie er naar de finale in Bolsward zal gaan. Het is Sjanet die het eerste finale ticket veilig weet te stellen voor haar partuur als zij de bal over de boven weet te slaan op de 5-5 6-2.

Wie er tegenover de Tineke, Anouk en Sjanet in de finale op ’t Oordje kwam te staan moest gaan blijken uit de strijd tussen Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Martzen Deinum en het partuur van Nelie Steenstra, Nynke Sybrandy en Jeske de Boer. De start in deze confrontatie is voor Marije en haar maten zij nemen gelijk het heft in handen en slaan een gaatje via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs de 3-0. De formatie van Nelie krijgt vervolgens meer grip op de wedstrijd en knabbelt eerst voor eerst van de achterstand en weet de spanning terug te brengen via de 3-1 naar de 3-2. Het evenwicht keert echter niet terug in de wedstrijd. Marije, Sjoukje en Martzen weten op tijd de voorsprong weer uit te bouwen naar de 4-2. Wat Nelie, Nynke en Jeske ook proberen en ze halen alles uit de kast om het tij keren de formatie van Marije heeft de touwtjes stevig in handen en zij weten als eerste het 5de eerst te bereiken. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog een keer de 6-6. Het is Marije die de winst veilig weet te stellen als zij Nynke tot een kwaatslag weet te dwingen.

Voordat de finale op ’t Oordje van start gaat is er eerst de strijd om de 3e of niets. Nicole Hempenius betreed in deze partij samen met Marte Altenburg en Manon Scheepstra de arena tegen Nelie Steenstra die deze dag door loting is gekoppeld aan Nynke Sybrandy en Jeske de Boer. Het eerste te verkaatsen eerst komt op de 2-6 in handen van partuur Nelie. De strijd lijkt dan op gang te komen want Nicole en haar maten beginnen meer grip op de wedstrijd te krijgen en dat lijd tot de eerste 6-6 aan de telegraaf. Het is Nynke die de voorsprong weet te verdubbelen als zij de bal over de boven laat vliegen op de 0-1 6-6. Beide parturen geven elkaar vanaf dat moment niets toe en blijven vechten om elke 2 verkaatste punten. Voor de 2de keer in drie eersten dient een beslissing te vallen op de 6-6. Met een prachtige uithaal weet Marte de spanning terug te brengen als zij de boven weet te vinden op de 0-2 6-6. Nicole en haar maten slagen er niet in om de stand weer in balans te brengen en zien de achterstand weer oplopen door goed werk van Nelie zij slaagt er in om hun 3e eerst binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 4-6. De spanning keert weer terug als het perk van Marte en Manon van zich doet spreken en de bal over de boven laat vliegen op de 1-3 6-2 en daarmee verkleinen zij hun achterstand. Met een prachtige retourslag van Marte tot in het perk op de 2-3 6-0 keert het evenwicht weer terug in deze strijd. Het blijft een mooie strijd waarin Nicole vervolgens de leiding over weten te nemen als zij het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen door goed werk van Manon als zij de bal over de boven laat vliegen op de 3-3 6-4. De strijd is dan volledig gekanteld in het voordeel van partuur Nicole. Nelie, Nynke en Jeske proberen door omzettingen het tij nog te keren maar het is Nicole die de voorsprong verder weet uit te bouwen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-3 6-0. In het laatste te verkaatsen eerst wordt nog een keer de 6-6 bereikt. Er komt dan nog een kleine kaats te liggen maar het is Manon die de derde prijs veilig weet te stellen als de wedstrijd in hun voordeel met een zitbal weet te bemachtigen op de  5-3 6-6.

In de finale van deze door elkaar loten wedstrijd op de vrijdagmiddag de 8de juli op kaatsveld ’t Oordje te Bolsward staat Tineke Dijkstra met Anouk Tolsma en Sjanet Wijnia tegenover Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Martzen Deinum. Het is Sjoukje die hun partuur in deze finale op voorsprong weet te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. Via een snel verkaatst eerst verschijnt er een 0-6 en als Martzen op dat moment de boven weet te vinden weet zij de voorsprong te verdubbelen. De strijd lijkt eindelijk op gang te komen als het daarop verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Sjanet die de spanning terug weet te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren. Marije, Sjoukje en Martzen behouden het initiatief en weten dankzij Sjoukje de voorsprong weer uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 1-2 2-6. De strijd is echter verre van gestreden want Tineke, Anouk en SJanet weten hun 2de eerst te verzilveren als de opslag bal van Marije buiten het perk beland op 1-3 6-2. Het evenwicht keert echter op dat moment niet terug als wederom Sjoukje de voorsprong weer weet uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-3 2-6. Beide formaties halen alles uit de kast en maken er een prachtige finale van waardoor het volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Anouk die het belangrijke zevende eerst van de partij naar zich toe weet te trekken als zij de boven weet te vinden op de 2-4 6-6. De spanning keert volledig terug als Sjanet hun formatie aan het 4e eerst weet te helpen als zij de boven weet te vinden op de 3-4 6-6. Deze finale vormt een mooi slot stuk van een prachtige kaatsmiddag in Bolsward. De strijd lijkt volledig in het voordeel van partuur Tineke te kantelen als zij de leiding over weten te nemen door een prachtige retourslag vanaf de boven tot voor de kaats door Anouk op de 4-4 6-0. Zij lijken daarmee de beste papieren voor de overwinning op zak te hebben maar voor de 3de keer in deze finale is daar de 6-6 en als Martzen het bordje weet te verzilveren met een zitbal op de 5-4 6-6.  De laatste partij van de middag in Bolsward wordt beslist in het allerlaatste te verkaatsen eerst deze dag. Even lijkt het er op dat Tineke, Anouk en Sjanet er met de winst vandoor zullen gaan als zij in het laatste eerst de 6-2 voorsprong weten te nemen. Zij slagen er echter niet in om de winst veilig te stellen met een retourslag tot voor de kaats van Sjoukje en een bovenslag van Martzen lijd tot de volle telegraaf. Via een kaats in het tussenspel moet er nog even geruild worden van opslag en mag Martzen de bal naar het perk brengen zij heeft de van best opslag even overgenomen en zij weet met een prachtige zitbal op de 5-5 6-6 de kransen veilig te stellen in deze thriller finale. Zo komt er een einde aan een prachtige kaatsmiddag in Bolsward op ’t Oordje.

(verslag: Henk Hempenius)

1e prijs:

  • Marije Hiemstra                                                             Easterein
  • Sjoukje Visser                                                                 Damwald
  • Martzen Deinum                                                            Wommels

2e prijs:

  • Tineke Dijkstra                                                                Easterein
  • Anouk Tolsma                                                                 Dronrijp
  • Sjanet Wijnia                                                                   Wommels

3e prijs:

  • Nicole Hempenius                                                         Franeker
  • Marte Altenburg                                                            Grou
  • Manon Scheepstra                                                        Franeker

1e Prijs Bolsward

1e Prijs Bolsward-2

2e Prijs Bolsward

3e Prijs Bolsward

Scroll naar boven