Meisjes Bolsward Nederlands Kampioen 2023

Het afdelingspartuur van de KV Bolsward is zaterdag 10 juni Nederlands Kampioen in de categorie Meisjes geworden. De wedstrijd werd gehouden in een warm en broeierig Tzummarum waar 22 parturen op de lijst stonden. Ons partuur bestond uit Noa Elzinga (eerste opslag en perk­speelster), Inge Blanke (perkspeelster) en Minke Tjalsma (tweede opslag). Noa was de zeer klasserijke motor van het partuur. Zij kreeg goede ondersteuning van Inge en Minke. Wel moet worden gemeld dat Inge kampte met een bovenbeen­blessure die haar normaal kaatsen bijna onmogelijk maakte. Toch slaagde zij er letterlijk en figuurlijk in op de been te blijven en haar steentje bij te dragen tot en met het einde van de finale. Minke Tjalsma, die nog thuishoort in de categorie School­meisjes, completeerde het partuur en maakte haar paadje prima schoon. Zij sloeg in het algemeen degelijk op en had weinig missers. Bovendien was zij in het tussen­spel zeer attent. Thomas van Zuiden fungeerde deze dag als coach en hij deed dat lekker rustig en bekwaam. Tessa Westra (ook uit de categorie Schoolmeisjes) was de hele dag aan­wezig om in te kunnen vallen ingeval Inge door de blessure uit zou moeten vallen. Bedankt en grote klasse Tessa!

In de eerste omloop moest worden aan­getreden tegen de gevaarlijke outsider Niawier-Metslawier-Oosternijkerk. In deze partij ging Bolsward geweldig van start. Heel snel werd een 4-0 voorsprong genomen en hoewel de tegenstander nog wel enkele eersten aan de telegraaf kreeg werd toch redelijk eenvoudig gewonnen. Eindstand 5-3 en 6-4. In de tweede om­loop werd simpel gewonnen van het uit 2 meisjes bestaande partuur uit Arum (5-2 en 6-2). In de derde omloop was Dronrijp 1 de tegenstander en ook deze partij werd gewonnen met als eindstand 5-2 en 6-2. Het over­grote deel van de eersten werd echter pas op 6-6 beslist en de eindstand was daarom wel wat geflatteerd.

In de halve finale wachtte het partuur van Lollum-Waaxens, met 2 schoolmeisjes in de gele­deren, maar daarom niet minder gevaarlijk. Het werd een spannende partij waarin op een hoog niveau werd gekaatst. Halverwege kon niemand zeggen hoe dit uit zou pakken. Door de klasse van Noa en ook enig geluk konden de meiden van Bolsward deze partij echter toch over de streep trekken. Eindstand 5-4 en 6-0.

Het partuur van Tzum werd de tegenstander in de finale. Ook dit werd een goede en zeer spannende partij met behoorlijk vaak 6-6 aan de telegraaf. Bolsward kwam op een gegeven moment op een 4-3 achterstand, maar pakte daarna 3 eersten op rij waarmee het Nederlands Kampioenschap werd behaald. Op 5-4 en 6-6 keerde Minke de door Tzum uitgeslagen bal voor de kaats en kon alles wat Bolsward lief is de meiden, de coach en ook Tessa Westra feliciteren met het behaald Nederlandse Kampioenschap. Een prachtig succes behaald door een combinatie van pure klasse, inzet, doorzettings­vermogen en een fijne onderlinge sfeer binnen het partuur.

Jongens – puike prestatie, net niet!

De jongensbond was op dezelfde als de Meisjesbond. Niet op dezelfde plek, maar in Sint-Annaparochie. Op de lijst stonden, maar liefst 41parturen, waarvan 2 uit Bolsward. Bolsward 2 moest meteen ‘los’ tegen Wommels. Wommels heeft een sterk partuur en dat bleek ook wel uit de uitslag. Met 5-0 6-2 gingen Hidde Reitsma en Remco en Edwin Arjen Yska van de lijst.

Bolsward 1, Jurre Reitsma, Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma, had in de eerste omloop een sterke tegenstander geloot, nl. Franeker met o.a. Jan-Tymen Eisma die vorig jaar al op de PC stond. Misschien hadden we als Bolswarders dit partuur wat overschat. Op het veld hoorden we iemand van Franekerkant zeggen: ‘Misschien zijn wij wel banger voor Bolsward, dan Bols­ward voor ons’.

In elk geval was duidelijk dat de (korte) mouwen meteen omhoog moesten. Bolsward won met 5-3 6-6. Eisma was totaal niet in vorm en Bolsward kaatste degelijk naar de overwinning.

De tweede omloop mochten we op het hoofdveld kaatsten en wel tegen Peins. Peins werd door ‘ons’ met 5-0 6-2 naar huis gestuurd.

Na de partij tegen Peins kreeg Jurre weer last van een oude heupblessuren, maar hij zette door. En dat moest ook wel, want alle zeilen moesten worden bijgezet tegen Morra-Ljussens. Het eerste bordje ging naar Morra en wij als Bolswarders zagen het donker in. Als bij donder­slag kantelde de partij toen de opslager van Morra begon te knoeien. Na een 4-2 voorsprong was ook onze voorbest Silvan even de juiste richting kwijt, maar we kwamen toch op een 5-2 voorsprong. Jurre nam in het laatste eerst de voorbest voor zijn rekening. De mannen van Morra kwamen niet meer uit het perk en Jurre besliste de partij op 5-2 6-2. Drie keer gewonnen, dus in de prijzen. Nu we toch tot het einde moesten blijven konden we net zo goed proberen om een nog beter resultaat te behalen.

In de vierde omloop was de tegenstander Reduzum. Van Bolswarder kant was dit een wat moeizamer partij. Hoewel Tymen niet blij was na afloop van de partij, nam hij de voorminst die partij prima over van Jurre. Het resultaat was een 5-4 6-6 overwinning en via een staand num­mer naar de finale.

Tegenstander daar was Dronryp, die in de halve finale het thuisspelend Sint-Anne aan de kant hadden gezet. Van Dronryp hadden onze jongens vorige week met al­les aan de hang in Pingjum van verloren. Het begin was goed. Jurre had zich volge­propt met aspirientjes en kon de vorminst weer voor zijn rekening nemen.  Bolsward pakte meteen een spel voor­sprong. Dronryp kwam snel langszij. Om en om werden daarna de bordjes tot 4-4 verdeeld, waarbij Bolsward steeds aan de goede kant van de score bleef. Bolsward pakte de 5-4 voorsprong, maar weer kwam het stugge Dronryp weer langszij. Dronryp nam in dit laatste eerst een 4-0 voorsprong, toen er geruild moest worden en Bolsward een dikke en kleine kaats moest verdedigen. De kleine kaats werd niet gepakt, maar de dikke kaats wel. 6-2 voor Dronryp. Prima opslagwerk van Silvan en pakken van de kaats maakte dat 6-6 aan de telegraaf kwam. Helaas voor Silvan, die een kleine kaats moest verdedigen, ging zijn laatst opgeslagen bal buiten de perklijnen.

Jammer jongens, maar een puike prestatie geleverd. Wie had dit tevoren gedacht dat jullie als 2 eerstejaars jongens en 1 tweedejaars nu al in dit veld kunnen meedraaien. Pak de positieve kanten uit deze wedstrijd. Er komen dit seizoen nog meer mooie wedstrijden en wie weet wat dan nog in het vat zit!

Generale schooljeugd

Volgend week zaterdag is het schooljeugdbond. De schooljongens zitten dan in Achlum en de schoolmeisjes in Sexbierum. Afgelopen zondag pakten de schoolmeisjes in Ouwesyl een mooie tweede plek. Tessa Westra, Minke Tjalsma en Fenna Cuperus verloren in de finale met 5-3 van het sterke Lollum-Waaxens. De schooljongens, met Allon Elzinga en Jonathan en Daniël de Boer in de gelederen, in Wieuwerd verloren in de eerste omloop met alles aan de hang van Arum.

Scroll naar boven