Meisjes pupillen KNKB in Bolsward 30 april

Het kaatsseizoen is los. Zondag 30 april was de start voor de meisjes pupillen in Bolsward. Gelukkig de weergoden zaten mee zodat er mooi kon worden gekaatst. Er waren twee klassen samengesteld.

De ‘besten’ uit de categorie zaten in de A-klasse. Zij kaatsen een poule waarin alle parturen 3 keer aan de bak konden. De twee parturen met de meeste punten kaatste nog een finale. Winnaressen werden Fenna Koster (Nijewier) en Carlijn Terpstra (Stiens). Zij versloegen met 5-3 Iris Verhoeven (Dronryp) en Sygrid Bosch (Arum). Eerstgenoemde wonnen al hun drie poulewedstrijden en daarna dus nog de finale. Iris en Sygrid wonnen twee poulewedstrijden en verloren er eentje met 5-3. Zij eindigden gelijk met een ander partuur, maar hadden net wat minder tegen-eersten.

Dan de B-klasse. De prijs ging naar het partuur van Lyset Westra en Mare Prinsen (beiden uit Bolsward). Lyset hoort officieel nog thuis in de welpencategorie, maar deed gewoon mee bij de pupillen. Lyset en Mare wonnen hun finale met 5-3 en 6-6 van Anne Lymm Keegstra (Nes) en Sanne van Dijk (Reduzum). Verder waren er nog twee derde prijzen. Die gingen naar Esther Lootsma (Goënga) en Sybrich Ouderkerken (Bolsward) en Jetske Elgersma (Makkum) en Marrit van der Weij (Easterein).

Van de vier uit Bolsward die meededen kwamen er drie in de prijzen. Een mooie opsteker voor de dames.

De verliezersronde werd een prooi voor Fenna Wiersma (Dokkum) en Evy Winia (Wommels) na een 5-2 6-6 overwinning op Jessy Sterk (Raerd) en Fenna Sijbesma (Easterein).

Scroll naar boven