Menno, Jelle en Marije kranswinnaars Nachtkaatsen

Op vrijdagavond 15 september vond de laatste partij van het seizoen plaats op kaatsveld het ’t Oordje. Met 14 parturen was het een prima deelnamelijst bij het Nachtkaatsen. Halverwege september nog prachtige zomerse weersomstandigheden maakte het ook voor de toeschouwers een gezellige avond. Er werden leuke partijen uitgespeeld, door het kaatsen met de zachte bal werd er veel met tussenspel gestreden om de punten.

In de eerste kaatspartij viel Chris helaas uit met een armblessure en daardoor werd baby oppas ter plaatse geregeld, waardoor toeschouwer Kim bereid was om als vervanger het partuur van Hidzer en Cor compleet te maken. Zij kaatsten zeer goed waardoor ze in de finale terecht kwamen. Daar troffen zij het sterke partuur Menno, Jelle en Marije. Het partuur van Menno was op alle fronten zeer sterk, zij wisten dan ook vrij gemakkelijk de finale te behalen. In de finale werd vooral door Menno het verschil gemaakt, met een sterke op- en uitslag werden de punten vrij vlot binnen gehaald naar een 5 omme 2 stand. Het tij leek te keren toen partuur van Hidzer nog een beetje terugkwam.  Maar met een 5-3 en 6-6 stand aan de telegraaf werd het matchpoint verzilverd door Menno, Jelle en Marije.

In de verliezersronde werd de finale verkaatst door Robert, Gerard (v.v. Nynke*) en Inge tegen Jouke, Peter en Marrit. In deze finale was het partuur van Robert uiteindelijk de sterksten.

Mede door de lekkere hamburgers bereid door Meindert en de enthousiaste inzet van Pieter is deze editie van het Nachtkaatsen weer zeer geslaagd. Daarbij worden Bertus en Emma bedankt voor de kantinedienst, Wopke voor de hulp bij de wedstrijdleiding, Mark voor het verzorgen van de verlichting en verder ook de overige ‘stille’ vrijwilligers zoals de veldleggers.

Tot volgend jaar. In september 2024 zal het Nachtkaatsen zeker weer op de agenda staan!

Winnaarsronde

1e prijs: Menno Galema, Jelle Huitema en Marije Kuperus

2e prijs: Hidzer Bogaard, Cor van Zuiden en Kim Bouwhuis – Mollinga

3e prijzen: 

Ane-Jan Knol, Teun Miltenburg en Jolle Ouderkerken

Jelle Cnossen, Kees Bekema en Patricia Palsma

Verliezersronde

1e prijs: Robert Cuperus, Gerard Ypma (*en vervanger Nynke Groenveld) en Inge Blancke

2e prijs: Jouke Tilstra, Peter Siemensma en Marrit Meijer

Scroll naar boven