Nieuwsbrief 3 april 2021

Algemeen
Het verbaast natuurlijk niemand dat onder de huidige omstandigheden het kaatsseizoen niet gewoon kan beginnen. Net als vorig jaar moeten noodverbanden worden gelegd. Hieronder volgt een update van de belangrijkste wijzigingen.

DE OPSLAG
Clubblad DE OPSLAG wordt in de eerste helft van april verspreid. De informatie is op een aantal punten als gevolg van het coronagebeuren niet meer actueel. Vandaar deze nieuwsbrief.

Gebruik veld
Vanaf 1 april kan het veld weer worden gebruikt voor trainingen. Ook mogen de materialen weer worden gebruikt. Dit gebeurt onder de voorwaarden zoals die nu bekend zijn. De kleedkamers, kantine en toiletten mogen niet worden gebruikt, behalve het herentoilet. Toeschouwers en ouders mogen niet op het veld komen.
Jongeren tot 27 jaar mogen trainen. Ben je 27 jaar of ouder dan mag je trainen in groepjes van maximaal vier die zich niet mogen vermengen.

Trainingen en competitiekaatsen jeugd
De trainingen voor de jeugd beginnen op maandag 12 april a.s. Elk jeugdlid krijgt begin volgende week hierover persoonlijk bericht. De trainingsdagen en -tijden zijn in hoofdzaak dezelfde als vorig jaar. De jongste groepen moeten er wel rekening mee houden dat zij niet meer om 17.30 uur beginnen, maar om 18.00 uur. Dit in verband met de beschikbaarheid van de trainer.
Tot en met de schooljeugd is het competitiekaatsen weer op donderdagavond. De jongens en meisjes doen bij de senioren mee.

KNKB- en Regiowedstrijden
Zoals iedereen heeft kunnen lezen heeft de KNKB de KNKB-wedstrijden en de Regiowedstrijden (voorheen Federatiewedstrijden) tot 4 juni 2021 afgelast. Misschien wat prematuur, omdat op 13 april weer een persconferentie is gepland. Maar goed.
Dat betekent dat niemand KNKB- of Regio kan kaatsen tot die datum. Ook de Jong Nederland en de Bondswedstrijd voor senioren zijn eruit gegooid. Het is de bedoeling dat de beide hier genoemde wedstrijden op een ander datum worden ingehaald.
In Bolsward zijn de KNKB-wedstrijden voor de junioren op vrijdag 7 mei en de meisjes op zondag 9 mei dus afgelast.

Competitiekaatsen senioren
Zoals het er nu voorstaat mogen we niet competitiekaatsen. Dit betekent dat het competitiekaatsen niet begint op 14 april, maar op een later tijdstip. We hopen dat de persconferentie van 13 april hierover meer duidelijkheid geeft.

Ledenwedstrijden jeugd
In april stond één ledenwedstrijd voor de jeugd gepland. De Detmar-Troost Ouder-Kindpartij en wel op de 25ste. Aangezien de ouders in verreweg de meeste gevallen ouder zijn dan 27 jaar gaat deze partij niet in deze vorm door. Momenteel kijken we naar een andere vorm hoe deze partij kan worden ingevuld.

Tweekamp Bolsward – Den Haag
Deze partij voor senioren staat gepland op zaterdag 1 mei. Of en hoe deze partij kan worden gespeeld is op dit moment niet duidelijk.

Afdelingsparturen
De afdelingsparturen voor de KNKB-wedstrijden worden niet eerder samengesteld dan wanneer bekend is of deze wedstrijden doorgaan.

Algemene vergadering
Aangezien we als bestuur van mening zijn dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen is besloten deze voorlopig uit te stellen. Hopelijk is er in de loop van het seizoen de mogelijkheid om deze alsnog te organiseren (eventueel buiten).

Aanpassing spelregels
De KNKB is van plan de spelregels op een aantal punten aan te passen. Zo is het de bedoeling dat men de eerste fout als fout wil aanrekenen. Een voorbeeld: is de bal voor en men slaat er op dan krijgt de perkpartij de punten, omdat de opslagpartij de eerste fout maakte. Een andere punt is dat ook de leeftijdscategorie voor de junioren een jaar opschuift.

Inleg KNKB- en Regiowedstrijden
Iedere deelnemer aan dit soort wedstrijden moet er rekening mee houden dat de inleg € 1,00 hoger is dan in 2020. Deze € 1,00 is niet voor de organiserende vereniging, maar voor de KNKB. Hoe deze euro wordt geïnd is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat deze via i-deal bij opgave al moet worden betaald, maar misschien ook contant op het veld.

Tot slot
We hopen met jullie dat deze situatie niet lang duurt en zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van de persconferentie van 13 april a.s. Gezien de toenemende maatschappelijke druk zou het ons niet verbazen dat er op enige wijze een verlichting komt van de huidige maatregelen. Zodra hierover meer bekend is komen we er bij jullie op terug.

NIEUWSBRIEF 3 APRIL 2021 in PDF

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven