Nieuwsbrief nr 5 KVB 21 mei 2021

Nr. 5 (21 mei 2021)

Afgelastingen
Nog steeds mogen en kunnen we niet gewoon kaatsen. Opnieuw moest een aantal wedstrijden worden afgelast. Het gaat voor ons tot nu toe om de volgende wedstrijden:

 • 15 mei 2021 Tweekamp Den Haag – Bolsward
 • 18 mei 2021 Wallball voor senioren
 • 26 mei 2021 Schoolkaatsen voor de basisscholen in Bolsward
 • 30 mei 2021 Van der Pol – familiekaatsen
 • 19 juni 2021 Bedrijfskaatsen
 • 26 juni 2021 Politiekaatsen

Het doorgaan van de Primera Avondledenpartij op 2 juni en de Federatiewedstrijd op 5 juni is faai´. Aangezien de Primerapartij een ledenpartij is waar alleen leden aan mee mogen doen zou deze door kunnen gaan als de versoepelingen worden versneld. Hetzelfde geldt voor de Federatiewedstrijd voor de jeugd. Het is nu nog te vroeg om daar een definitieve uitspraak over te doen.

Nieuwe afdelingsshirts

In overleg met Bouwgroep Dijkstra Draisma is er besloten dat kaatsvereniging Bolsward met ingang van dit seizoen kaatst in nieuwe shirts. Hieronder een impressie van het nieuwe afdelingsshirt.

Competitiekaatsen senioren/jongens/meisjes

De laatste versoepelingen zijn voor de kaatssport op een teleurstelling uitgelopen. We hadden in elk geval verwacht dat wegewoon´ konden competitiekaatsen en ledenwedstrijden voor iedereen kunnen houden. Dat is niet het geval. Er mogen nog steeds geen wedstrijden worden georganiseerd voor sporters van 27 jaar en ouder.
Voorlopig blijft het bij trainingswedstrijden. Wel mogen we weer met 3 tegen 3 kaatsen.
Hoewel het terras voor de kantine officieel open mag blijft dit voorlopig nog dicht, omdat:

 • het terras om 20.00 uur dicht moet;
 • iedereen geacht wordt direct na het sporten naar huis te gaan en
 • er geen publiek aanwezig mag zijn.


Er worden nu ook nog geen stoelen buiten gezet, omdat er geen publiek aanwezig mag zijn. Deze situatie blijft zo tot het moment dat er nieuwe versoepelingen van kracht worden.

Dit alles staat in het laatste protocol van de KNKB:
Wedstrijden
• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan.
• onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging mogen voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Sporten tot en met 26 jaar
Sporters tot en met 26 jaar mogen buiten op de sportaccommodaties in teamverband sporten en hoeven de onderlinge afstand van 1,5 meter afstand niet aan te houden.
Sporten vanaf 27 jaar
Op een buitensportaccommodatie mag met maximaal 30 personen worden gesport, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit.

Algemene vergadering KNKB
Op donderdag 20 mei was de (digitale) algemene vergadering van de KNKB. Op deze vergadering werden naast de gewone huishoudelijke zaken (begroting, rekening, verslag en benoemingen) drie voorstellen behandeld, te weten:

 1. Nieuw ledensysteem
  Er komt een nieuw ledensysteem waarvan elke vereniging verplicht gebruik maakt. Mutaties worden
  dan rechtstreeks in het ledensysteem bij de KNKB ingebracht, waardoor dubbel werk wordt
  voorkomen. Voor verenigingen betekent dit geen kostenverhoging.
  Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
 2. Eerste fout is bepalend
  Deze wijziging geldt voor de categorieën tot en met pupillen. Het voorstel houdt in het kort in dat als de bal voor of buiten het perk valt en de perkspeler slaat op de bal (maar mist) er sprake is van een fout van de opslagpartij. De punten gaan dan naar de perkpartij. Als de perkpartij de bal wel raakt en de bal gaat voorbij de voorlijn dan is er sprake van een kaats. Komt in dit geval de bal het perk niet uit dan is er sprake van een zitbal.
  Hoewel er veel haken en ogen aan dit voorstel zitten werd het voorstel met een meerderheid van stemmen aangenomen.
 3. Wijziging reglement
  De meest belangrijke aanpassing is dat jeugdparturen die zich voor de ranking hebben opgegeven vrij zijn om al/niet aan rankingswedstrijden mee te doen. Voor senioren blijft de situatie dat zij verplicht zijn om rankingswedstrijden te kaatsen ook al willen zij graag mee doen aan een andere wedstrijd.

Federatie- en KNKB-wedstrijden
Deze wedstrijden beginnen waarschijnlijk in het weekeinde van 12 en 13 juni. Komen er eerder versoepelingen dan beginnen de jeugdcategorieën misschien een week eerder.

Eerdere nieuwsbrieven
Eerdere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze site.

Tot slot
We hopen dat de regels voor de sport snel worden versoepeld.

Nieuwsbrief nummer 5 op 21 mei in PDF

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven