Nr. 4 (6 mei 2021)
Koninklijke onderscheiding Janneke Pagels
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat Janneke Pagels onder meer voor haar vrijwilligerswerk voor onze vereniging een lintje heeft gekregen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau). De onderscheiding is bij Janneke thuis uitgereikt. Iedereen die dit wil zien kan klikken op de link: https://youtu.be/BaBvAJ9IOpM

Poiesz-jeugdsponsoractie
De jeugdsponsoractie was dit jaar een daverend succes. Van de supermarkt in Bolsward kreeg onze vereniging verreweg de meeste muntjes toebedeeld. Dat resulteerde in een bedrag van € 1.313. De cheque werd afgelopen zaterdag uitgereikt en een aantal jeugdleden ging op 3 mei enthousiast met de cheque op de foto.
Voor iedereen die muntjes in de juiste buis heeft gestopt: Hartelijk dank!. En natuurlijk moeten we Poiesz niet vergeten te bedanken voor deze geweldige actie, die door de sportverenigingen geweldig wordt gewaardeerd. Hulde hiervoor!

Competitiekaatsen senioren/jongens/meisjes
We hebben geen toestemming om te competitiekaatsen. In het door de KNKB met de betrokken gemeenten opgemaakte Protocol (in samenspraak met de Veiligheidsregio) staat het duidelijk:

officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan.

Zie verder het kopje Trainingswedstrijden senioren/jongens/meisjes.

Trainingswedstrijden senioren/jongens/meisjes
We hebben besloten in overeenstemming met het protocol van de KNKB en in samenspraak met de gemeente Súdwest-Fryslân vanaf woensdag 12 mei a.s. trainingswedstrijden te organiseren. Voor deze trainingswedstrijden gelden de volgende voorwaarden:

 • De groep wordt gesplitst in een groep t/m 26 jaar en in een groep vanaf 26 jaar;
 • De groep t/m 26 jaar mag (eventueel) 3 tegen 3 kaatsen;
 • De groep vanaf 27 jaar kaatst enkel 2 tegen 2;
 • We kaatsen niet om punten;
 • Kantine, douches en kleedkamers zijn dicht.
 • Er is minimaal een perk tussenruimte;
 • Houd afstand (minimaal 1½ meter);
 • Loop niet elkanders speelveld;
 • Geen publiek;
 • Direct na afloop naar huis;
 • Geen nazit;
 • Er mogen geen versnaperingen op het veld worden genuttigd.

Het is natuurlijk jammer dat we ook dit seizoen weer met veel regels moeten komen met wat allemaal wel niet mag. We hadden het liever anders gezien, maar onder de huidige omstandigheden kan het niet anders.
Waarom het zo lang duurde? We wilden zekerheid, met name van de gemeente. We wilden niet het risico lopen dat het veld zou worden gesloten of dat we een boete zouden krijgen. Daarvoor was een uitspraak van de gemeente nodig. Dat duurde nogal even, omdat eerst het wachten was op het protocol en later op de interpretatie van het protocol. Daarom hebben we aan de gemeente twee concrete vragen gesteld, te weten:

 1. Wat is een wedstrijd?
 2. Mogen we competitiekaatsen?

Hierop hebben we nu antwoorden gekregen.
Het begrip wedstrijd wordt ruim opgevat. Het in het vooruitzicht stellen van een beloning in de vorm van prijzen, (wissel)bekers e.d. maakt de activiteit tot een wedstrijd. Of het een officiële wedstrijd is (een ledenpartij, federatiekaatsen, KNKB-kaatsen of een andere type wedstrijd), is niet van belang.
Competitiekaatsen wordt gezien als een wedstrijd zolang hier prijzen of andere beloningen in enigerlei vorm tegenover staan. Op basis van de huidige maatregelen zijn wedstrijden alleen toegestaan voor
personen tot en met 26 jaar binnen het eigen verenigingsverband.

Algemene vergadering KNKB
Op donderdag 20 mei is de algemene vergadering van de KNKB. Deze wordt digitaal gehouden via teams. Elke vereniging mag 1 lid afvaardigen. Lammert Leeuwen is voor onze vereniging aangemeld. Normaal is onze ledenvergadering ongeveer een week voor de algemene vergadering van de KNKB. Zoals in een eerder gemeld zijn we van mening dat ieder lid van onze vereniging de mogelijkheid moet hebben om aan onze algemene vergadering normaal deel te kunnen nemen. Wij hebben dan ook besloten onze algemene vergadering uit te stellen. Dit mag op grond van de coronawetgeving.

Op de algemene vergadering van de KNKB komen naast de gewone huishoudelijke zaken (begroting, rekening, verslag en benoemingen) twee voorstellen aan de orde die onze goedkeuring moeten hebben.

 1. Nieuw ledensysteem

De bedoeling is dat de KNKB een ledensysteem aanschaft waarvan elke vereniging verplicht gebruik maakt. Mutaties worden dan rechtstreeks in het ledensysteem bij de KNKB ingebracht, waardoor dubbel werk wordt voorkomen. De KNKB moet nu alle aangeleverde mutaties handmatig inbrengen Voor verenigingen betekent dit geen kostenverhoging.
Wij denken dat niemand hier op tegen kan zijn.

 • 2. Eerste fout is bepalend

Het is de bedoeling dat deze wijziging (eerst) gaat gelden voor de categorieën tot en met pupillen. Het voorstel houdt in het kort in dat als de bal voor of buiten het perk valt en de perkspeler slaat op de bal (maar mist) er sprake is van een fout van de opslagpartij. De punten gaan dan naar de
perkpartij. Als de perkpartij de bal wel raakt en de bal gaat voorbij de voorlijn dan is er sprake van een kaats. Komt in dit geval de bal het perk niet uit dan is er sprake van een zitbal.
Wij denken dat dit voorstel op veel tegenstand kan rekenen. Hier wordt de essentie van het kaatsen aangetast. De regel alleen t/m pupillen van toepassing te verklaren geeft verwarring, met name bij de jeugd die vorig jaar ook al in de categorie welpen of pupillen zat.
Vooralsnog zijn we niet overtuigd van de aangedragen argumenten vanuit de KNKB (ontwikkeling cognitieve vaardigheden, vereenvoudiging spelregels en ledenbehoud). Met name het argument ledenbehoud is ongelukkig gekozen.

Tot slot
We hopen dat de volgende persconferentie de regels voor de sport verder worden versoepeld. Naar verwachting is die persconferentie in de loop van volgende week.

Nieuwsbrief nummer 4 KV Bolsward 6 mei 2021 in PDF

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven