Nieuwsbrief nr 7 KVB 23 juni 2021

Súdwest-Fryslânpartij

Het lijstje met afgelastingen wordt steeds groter. Het is onmogelijk om de Súdwest-Fryslânpartij op zo’n korte termijn te organiseren. Hier komt nog bij dat het hier gaat om een evenement. We zouden dan met testbewijzen enz. moeten werken. Dat is op korte termijn niet te regelen. Daarom is besloten de Súdwest-Fryslânpartij af te gelasten. Verderop in deze nieuwsbrief zijn de activiteiten die sowieso doorgaan en eventueel doorgaan op een rijtje gezet.

Wallball

Zoals iedereen in het Clubblad heeft kunnen lezen was Gert-Jan Abma binnen het bestuur belast met de organisatie van de Wallball-activiteiten. Om persoonlijke redenen heeft Gert-Jan zijn functie binnen het bestuur met ingang van 14 juni jl. neergelegd.

Dit betekent dat er voorlopig binnen de vereniging geen Wallball-wedstrijden worden georganiseerd tot er iemand bereid is deze activiteiten te organiseren. Dit kan zowel binnen als buiten het bestuur.
We zoeken dus iemand die de Wallball-wedstrijden van Gert-Jan wil overnemen. Kandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

Extra ledenwedstrijd senioren

Op woensdagavond 30 juni a.s. is het de bedoeling dat er een extra ledenwedstrijd wordt georganiseerd. We hoeven niet voor 22.00 uur klaar te zijn dus de enige druk die er is, is dat het kaatsen bij licht uit moet zijn. Ook publiek is welkom. Aanmelden kan op de gewone manier (zie Clubblad) tot uiterlijk maandagavond 28 juni 20.00 uur. We beginnen op 30 juni om 18.30 uur.

Nachtkaatsen verplaatst

Het nachtkaatsen is verplaatst naar 17 september a.s.

Eindwedstrijd Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum

Naar alle waarschijnlijkheid vindt de eindwedstrijd voor de jeugd van onze Federatie plaats in Bolsward op zaterdag 28 augustus.

Overkapping kantine

Voor de kantine komt een overkapping die ook kan worden omkleed. De werkzaamheden beginnen op maandag 28 juni. We denken dat de overkapping voor het Hoofdklasseweekeinde kan worden gebruikt.

Aanpassing maaimachinehok

Op de noordkant van het maaimachinehok komt een overzichtsfoto. We zijn dan verlost van het schilderwerk dat deze platen vragen en het aangezicht is veel mooier.

Inleg Federatie- en KNKB-wedstrijden

Met ingang van het kaatsseizoen 2021 is de inleg voor alle Federatie- en KNKB-wedstrijden € 1,00 meer dan in het seizoen 2020. Deze extra euro is niet voor de organiserende vereniging, maar voor de KNKB.

Senioren KNKB-wedstrijden

Ook de senioren kunnen aan hun KNKB-seizoen beginnen. Op 26 juni is de eerste wedstrijd gepland.
Dit betekent dat ook onze 2de klas wedstrijd op zondag 4 juli gewoon doorgaat. Hetzelfde geldt voor de Dames hoofdklassewedstrijd op vrijdag 9 juli en de Heren hoofdklasse op zondag 11 juni.

Verplaatsen KNKB-wedstrijden

Nog steeds wordt flink geschoven met de KNKB-wedstrijden. Sommige wedstrijden worden afgelast, er komen wedstrijden bij en andere wedstrijden worden verplaatst.
Hou dus de wedstrijdagenda van de KNKB op de site knkb.nl goed in de gaten.

Nieuws van de PC

De PC in Franeker op 4 augustus gaat door. Publiek is welkom met de restrictie dat iedere bezoeker een coronabewijs nodig heeft om het Sjûkelân op te mogen. Dit kan een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs zijn. Ook een bewijs dat je bent hersteld van corona is voldoende. Deze bewijzen
kun je laten zien met de CoronaCheck-app die vanaf 1 juli 2021 beschikbaar moet zijn.

Restant wedstrijdagenda kv Bolsward seizoen 2021

Een actueel overzicht van de activiteiten van onze vereniging die wel doorgaan is te vinden op onze site: kvbolsward.nl.

Belangrijke afdelingswedstrijden waaraan kv Bolsward meedoet seizoen 2021

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijke afdelingswedstrijden waaraan kv Bolsward in elk geval meedoet:

  • 3 juli Jong Famme Mantgum 10.00 uur
  • 3 juli NK Pupillen meisjes Berltsum 10.00 uur
  • 10 juli Jong Feinte Easterein 10.00 uur
  • 17 juli NK Jongens Bitgum 10.00 uur
  • 24 juli NK Meisjes Pingjum 10.00 uur
  • 31 juli NK Schooljongens Wommels 10.00 uur
  • 7 augustus Ald-Meiers Hitzum 10.00 uur
  • 11 augustus Freule Wommels 09.00 uur
  • 28 augustus NK Junioren (Jong Nederland) Franeker 10.00 uur
  • 4 september NK Senioren (de Bond) Tzum 09.00 uur

Moedig onze deelnemers eens aan. Veelal is de entree gratis!

Voor het Nederlands Kampioenschap (NK) Dames is men nog zoekende voor een accommodatie.

Eerdere nieuwsbrieven

Eerdere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze site.

Tot slot

Met ingang van 26 juni worden de regels voor de sport versoepeld. Senioren mogen weer sporten zonder de 1½-meter maatregel in acht te nemen. Buiten het speelveld geldt nog wel de regel om 1½
meter afstand te houden. Dat moet bij het kaatsen mogelijk zijn.

Nieuwsbrief 7 KV Bolsward in PDF

Scroll naar boven