De PC winnaars Peter en Thomas van Zuiden en Allard Hoekstra zijn zaterdagavond 15 september gehuldigd in de Bogt fen Guné te Franeker. KV Bolsward had een bus laten rijden met supporters om het feestje bij te wonen. Lammert Leeuwen en Clara Houtsma hadden speciaal hun vakantie in de Baltische Staten onderbroken door letterlijk op en neer te vliegen voor deze officiële huldiging. Wat hebben Clara en Lammert een liefde voor de kaatssport en KV Bolsward!

Er waren toespraken en cadeaus van respectievelijk de voorzitter van kaatsvereniging Jan Bogstra en de wethouders van Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke.

Lammert sprak de PC-winnaars toe en wees hen er o.a. op dat ze zich ervan bewust moeten zijn dat ze een voorbeeldfunctie zijn voor de jeugd. Namens KV Bolsward overhandigde Lammert niet alleen de PC-winnaars een fraaie fotocollage, maar ook de coach Hilbrand Smid, de moeder van Allard Hoekstra en Binie en Piet van Zuiden ontvingen een prachtige foto op glas.

Scroll naar boven