Olijnsma toont koninklijke vorm in Bolsward

Partuur Martijn Olijnsma, Ale Jan Anema en Sjoerd de Jong werden afgelopen zondag in Bolsward winnaar op de 1ste klas vrije-formatiepartij. Zij versloegen in de finale Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje met 5-3 en 6-0. Op die stand sloeg Sjoerd de Jong de kaats voorbij.

Olijnsma sloeg meesterlijk op, Anema was in het perk geen bal vertrouwd en Sjoerd de Jong leek zijn vorm van vorig jaar terug te hebben.

De partij in Bolsward begon onder ongunstige omstandigheden. Pluvius had bedacht dat Bolsward wel een paar millimeter regen kon gebruiken en wel om 11.30 uur. Tot het begintijdstip van 12.30 uur kwam de regen met bakken uit de hemel en zorgde voor een valse start van de partij. Immers pas om 12.30 uur kon het veld worden omgelegd (de wind was gedraaid), de vlaggen uitgestoken en de omroepinstallatie geïnstalleerd. Voor de finale moesten de perken nog eens worden omgelegd, omdat de wind opnieuw uit een andere hoek kwam.

De partij stond onder leiding van de prima leidende scheidsrechter Jan Heida uit Akkrum.

In Bolsward draaide alles om de punten. Geen bonuspunten, dubbele punten, contactpunten, geschilpunten, hoogtepunten, dieptepunten, wrijvingspunten, procentpunten, aanvangspunten, ankerpunten, speldenpunten, transferpunten, agendapunten, aandachtspunten, maar rankingspunten om zich te plaatsen voor de PC. Toen de kruiddampen waren opgetrokken bleek dat van de acht parturen die in Bolsward op de lijst stonden het partuur van Marten Bergsma (Minnertsga), Jan Sipke Tuinman (Dronryp) en Lennart Adema (Makkum) was verwezen naar de keats-off komende donderdag in Franeker. Het partuur van Gosse Beeksma (Koarnjum), Sip Jaap Bos (Anjum) en Jelle Jaap Stiemsma (Lioessens) viel net buiten de keats-off.

Terug naar de wedstrijd. De partij in Bolsward werd dus een prooi voor Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema en Sjoerd de Jong. Partuur Olijnsma verloor in de finalepartij nog wel het eerste bordje, maar behaalde toen vijf eersten op rij. Op 5-1 en 6-6 kwam het eerste matchpoint aan de telegraaf. Dit wist partuur Kingma nog weg te werken door een prachtige zitbal van dezelfde Kingma. Op 5-2 en 4-6 was het Jouke Bosje die de bal retour perk sloeg zodat Kingma en zijn maten weer hoop kregen. Echter die hoop was vals. Het was Sjoerd de Jong die op 5-3 en 6-0 de bal retour perk sloeg. Het was de eerste winst van de formatie Olijnsma in de eerste klasse sinds zij uit de hoofdklasse waren gedegradeerd.

Partuur Olijnsma kwam in de finale door in de eerste omloop geen spaan heel te laten van de voor punten vechtende formatie van Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Steven de Bruin (5-0 en 6-2). In de tweede omloop kregen Olijnsma en zijn maten wat meer tegenstand, maar ook die werd vlot gewonnen (5-3 en 6-0). Tegenstanders hier waren Marten Bergsma, Jan Sipke Tuinman en Lennart Adema.

Partuur Kingma revancheerde zich goed van het echec op de hoofdklassepartij in Bolsward een week eerder. Zij wonnen in de eerste omloop met 5-2 en 6-4 van Jelte-Pieter Dijkstra, de enige plaatselijke favouriet op de lijst Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma. In de tweede omloop moest wat meer moeite worden gedaan dan een omloop eerder, maar was de winst voor Kingma en zijn maten met 5-4 en 6-4. Tegenstanders in die tweede omloop waren Johan Diertens, Erik Haitsma en Willem Heeringa. Dit laatstgenoemde partuur had in de eerste omloop verrassend gewonnen van Menno van Zwieten, Laas Pieter van Straten en Pier Piersma.

Uitslag:

1ste prijs: Martijn Olijnsma, Ale Jan Anema (bieden Grou) en Sjoerd de Jong (St.-Jacobiparochie).

2de prijs:  Enno Kingma (Westhoek), Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje (beiden Leeuwarden).

Bolsward in cijfers:

1. Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velden en Evert Pieter Tolsma – 2. Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje 2-5 en 4-6. 3. Johan Diertens, Erik Haitsma en Willem Heeringa – 4. Menno van Zwieten, Laas Pieter van Straten en Pier Piersma 5-4 en 6-6. 5. Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema en Sjoerd de Jong – 6. Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Steven de Bruin 5-0 en 6-2. 7. Gosse Beeksma, Sip Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma – 8. Marten Bergsma, Jan Sipke Tuinman en Lennart Adema 4-5 en 0-6. Tweede omloop: 2. Kingma c.s. – Diertens c.s. 5-4 en 6-4. 5. Olijnsma c.s. – 8. Bergsma c.s. 5-3 en 6-0. Finale: 2. Kingma c.s. – 5. Olijnsma c.s. 3-5 en 0-6.

Bolsward

Scroll naar boven