Osinga en Van de Hem winnen in Bolsward

Op zaterdag 6 juni stond de eerste uitnodigingswedstrijd voor de KNKB jongens pupillen op het programma. 20 jongens hadden een uitnodiging gekregen om mee te doen en ze waren ook allemaal aanwezig. Onder ideale weersomstandigheden ging de wedstrijd even voor 10 uur van start.

In de finale van de winnaarsronde zegevierden Jurrit Osinga (Ingelum) en Haye Tseard van der Hem. Zij waren met 5-4 en 6-6 de baas over Jan Visser (Witmarsum) en Jari Visser (Witmarsum). De derde prijs ging naar Harold de Boer (Jellum) en Alwin Boschma (Sexbierum). Zij verloren in de halve finale van de latere winnaars met 5-2 en 6-4.

De verliezersronde werd een prooi voor Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Pascal Poelstra (Winsum). Zij wonnen met 5-3 en 6-4 van Leon Wijning (St.-Annaparochie) en Yoram Elzinga (Bolsward).

2015-06-06 14.48.01

Scroll naar boven