Partuur HIEMSTRA wint in Bolsward

Onder een stralende zon werd de Dames eerste klasse-wedstrijd in Bolsward verkaatst. Totaal 14 parturen op de lijst. Met natuurlijk de nodige mutaties op de lijst. Helaas moesten twee kaatsters uit Folsgare zich op het veld ook nog afmelden door een droevige gebeurtenis in hun dorp.

Naast dat er enige mutaties op de lijst waren meldde ook de scheidsrechter zich nog af. Helaas kon er geen vervanger worden gevonden zodat kv Bolsward zelf voor een oplossing moest zorgen.

In elk geval begon de wedstrijd ruim op tijd in vier perken.

Aan het einde van de dag waren de drie dames uit Easterein Marije Hiemstra, Martine Tiermersma en Sjanet Wijnia de winnaressen van de partij. Zij wonnen met 5-3 en 6-6 in de finale van Marije van der Meer (Groningen), Klasina Huistra (Reduzum) en Louise Krol (Ee). Na een aanvankelijke achterstand van 5-1 kwam partuur Van der Meer nog wel terug tot 5-3, maar op de stand 6-6 miste Van der Meer jammerlijk het perk.

Partuur Hiemstra kwam in de finale door overwinningen op Tineke Dijkstra, Esther Wagenaar en Annelien Broersma (5-3 6-2), Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Jelien Pompstra (5-5 en 6-2) en partuur Evelien Westra, Judy Bergsma en Sandra Hofstra (5-1 en 6-4). Partuur Van der Meer verschalkte in de eerste omloop Michelle Bruinsma, Riske Bouma en Idske Zijlstra (5-1 en 6-4), in de tweede omloop Jeske de Boer, Hermine Sytema en Mariska Hoogland (5-0 en 6-6) en in de halve finale Nienke Wateler, Mariska Hoogland en Nynke Sinnema.

De verliezersronde, tegenwoordig herkansing, werd een prooi voor Nelie Steenstra, Marie-jetske Lettinga en Anke Marije Pompstra. Zij wonnen met 5-4 en 6-6 van Tineke Dijkstra, Esther Wagenaar en Annelien Broersma.

DSC_5056 knkb

Scroll naar boven