Piet Zondervan wint opnieuw in Bolsward

Net als vorig jaar won Piet Zondervan bij de KNKB 50+ de eerste prijs in de A-klasse in Bolsward. Zondervan was geloot bij Jorrit Jorritsma en Eddy Sjollema. In de poule waren zij al oppermachtig. Met drie partijen gewonnen gingen ze naar de finale waar het partuur van Dirk Machiela, Roel Sijbesma en Lieuwe Althof wachtte. Zij hadden ook weinig in te brengen en verloren de finalepartij met 5-2 en 6-6. De derde prijs ging naar Bennie Hof, Johan Hiemstra en Klaas Kramer. Zij gunden in de partij om de derde prijs Wybren van der Woud, Hans Felkers en Jan Sipma niet eens een eerst (5-0 en 6-6).

Volledige uitslag A-klasse:

1ste prijs: Jorrit Jorritsma (Poppenwier), Piet Zondervan (Jorwert) en Eddy Sjollema (Harlingen);
2de prijs: Dirk Machiela (St.-Jacobiparochie), Roel Sijbesma (Easterein) en Lieuwe Althof (Stiens):
3de prijs: Bennie Hof (Franeker), Johan Hiemstra (St.-Annaparochie) en Klaas Kramer (Dronryp).

In de B-groep ging de prijs naar Age van der Goot, Maikal Versnel en Anne Siderius. Zij wonnen de finale met 5-3 en 6-6 van Anne de Groot, Ype Tiemersma en Jan Houwer. Voor het partuur van De Groot was het wel even doorzetten. Door blessures moesten zij (heel) lang wachten voordat zij eindelijk de finale konden kaatsen. En dat pakt heel vaak niet goed uit; net als nu (5-3 en 6-6).

De derde prijs ging naar Joop Bootsma, Johannes Hinriches en Oeds Broersma. In de halve finale tegen de latere winnaars bleven zij op één eerst staan.

De prijs in de verliezersronde was voor Douwe Broersma, Anne Brouwer en Sikke Koster. Zij wonnen in een spannende finale van Evert Heeg, Jan Tuinier en Gerrie Otter met 5-4 en 6-4.

Volledig uitslag B-klasse:

1ste prijs:              Age van der Goot (Goënga), Maikel Versnel (St.-Annaparochie) en Ane Siderius (Boazum);
2de prijs:               Anne de Groot (Veenwouden), Ype Tiemersma (Easterein) en Jan Houwer (Bolsward);
3de prijs:               Joop Bootsma (Reahûs), Johannes Hinrichs (Harlingen) en Oeds Broersma (Witmarsum).
1ste verl.:              Douwe Broersma (Midlum), Anne Brouwer (Wommels) en Sikke Koster (Dokkum);
2de verl.:              Evert Heeg (Easterlittens), Jan Tuinier (Makkum) en Gerrie Otter (Goutum).

Scroll naar boven