Prijswinnaars KV Bolsward-Federatiewedstrijden 2023 Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum

Op de Federatiewedstrijden voor de jeugd van de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum zijn door onze jeugdleden ook vele successen geboekt. Deze worden hierna vermeld. Prijzen die mogelijk zijn gewonnen op Federatiewedstrijden van andere Federaties zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Bron: bestuur Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum.

Welpen jongens
Jens Boorsma2e prijs Witmarsum en 2e prijs Exmorra
Sheng Li Dijkstra3e prijs Lollum
Welpen meisjes
Rianne Cuperus1e prijs Witmarsum
Marit Dijkstra1e prijs Makkum, 1e prijs Bolsward, 2e prijs Cornwerd en 1e prijs Schettens
Iris Terpstra1e prijs Hartwerd, 3e prijs Witmarsum en 2e prijs Bolsward
Pupillen Jongens
Mats van der Pol2e prijs Bolsward
Steyn Wijbenga1e prijs Exmorra, 1e prijs Cornwerd en 2e prijs Burgwerd
Pupillen Meisjes
Froukje Patricia Blanke1e prijs Kimswerd
Sanne Dijkstra3e prijs Makkum, 2e prijs Hartwerd, 3e prijs Kimswerd, 2e prijs Exmorra en 2e prijs Schettens
Elbrich Ouderkerken1e prijs Witmarsum en 2e prijs Bolsward
Sybrich Ouderkerken3e prijs Witmarsum
Mare Prinsen3e prijs Arum en 1e prijs Exmorra
Lyset Westra1e prijs Makkum en 1e prijs Arum
Naomi Ykema3e prijs Makkum, 1e prijs Hartwerd en 1e prijs Schettens
Schooljongens
Jonathan de Boer1e prijs Kimswerd
Fabian van der Zee1e prijs Zurich
Schoolmeisjes
Iris Haga2e prijs Schettens
Sara Piller1e prijs Pingjum
Jildou Terpstra1e prijs Cornwerd
Tessa Westra1e prijs Makkum
Ylza Wijbenga1e prijs Bolsward
Jongens
Remco Yska1e prijs Makkum
Meisjes
Minke Tjalsma2e prijs Makkum en 1e prijs ArumScroll naar boven