Prima kaatsen op 2de klas in Bolsward

Op zondag 4 juli stond de heren tweede klas in Bolsward op het programma. Iedereen die niet tot de hoofdklasse of de eerste klas werd toegelaten mocht meedoen. Dat resulteerde in 17 parturen op de lijst. Na dat het in de ochtend nog wat had geregend kon op de schitterende accommodatie ’t Oordje precies om 10 uur worden begonnen onder leiding van clubscheidsrechter Pieter Feenstra en Jappie de Boer.

Dat er spannend werd gekaatst bleek uit de uitslagen. De beide partijen in de derde omloop werden pas beslist met alles aan de hang. En toen waren ook de prijswinnaars bekend. Alleen de volgorde was nog een vraagteken.

Via een staand nummer kwamen de latere winnaars Gerrit Jan Duiven, (Bolswarder) Sjoerd Teake Kooistra en Sybren Poelsma in de finale terecht. De opponenten waren Rudmer Okkinga, Djurre Seerden en Klaas P. Folkertsma.
De finale was niet echt spannend. Met 5-2 6-6 trok partuur Duiven aan het langste eind. De premiewinnaars hadden in de finale afgerekend met Johan Diertens, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser.

De prijzen bestonden uit royale waardebonnen die besteed kunnen worden bij By NICO’s Mannenmode in Bolsward. 

  1. ste prijs: Gerrit Jan Duiven (Hidaard), Sjoerd Teake Kooistra (Bolsward) en Sybren Poelsma (Dronryp)
  2. de prijs: Rudmer Okkinga (Arum), Djurre Seerden (Franeker) en Klaas P. Folkertsma (Makkum)
  3. de prijs: Johan Diertens, Jacob Klaas Haitsma (Wommels) en Hillebrand Visser (Leeuwarden)
Scroll naar boven