Primera Avondpartij 31 mei - OPGAVE

Beste kaatsers,
 
Hierbij de uitnodiging voor de eerstvolgende kaatspartij:
 

Woensdag 31 mei is de Primera Avondpartij (aanvang 18.30 uur)
(3 lijsten kaatsen met individuele prijzen)

Geef je hierbij tijdig op zodat de benodigde voorbereidingen kunnen worden uitgevoerd!

Aanvullend willen wij jullie ook alvast attenderen en uitnodigen voor de daarop volgende 4 kaatspartijen in de maand juni:
 
Zaterdag 4 juni is de Diekjepartij  (d.e.l. partij voor leden en Bolswarders, aanvang 11.00 uur)
 
Zondag 11 juni is het Pearkekeatsen (man/vrouw samenstelling en kaatsen met zachte bal, aanvang 11.00 uur)
 
Zaterdag 17 juni is Bedrijfskaatsen  (aanvang 11.00 uur)
Woensdagavond 28 juni is de Vormeer avondledenpartij (aanvang 18.30 uur)
(3 lijsten kaatsen met individuele prijzen)
 
Opgeven kan door te mailen naar opgave@kvbolsward.nl met je naam en welke data/partij of op een andere manier bij Pieter of Gijsbert.
Tot ziens op het kaatsveld!
Scroll naar boven