Rika en Hendrik prolongeren titel op Slagerij de Boer Pearkekeatsen

Zondag 2 juli stonden er 13 pearkes op de lijst voor de jaarlijkse Slagerij de Boer partij. Een aantal paartjes waren meer gevormd vanwege de kaatskwaliteiten dan vanwege de liefde. Dit betekende dat het kaatsniveau hoog lag. Titelverdedigers Hendrik Bouwhuis en Rika van Dijkhuizen waren ditmaal wederom kanshebbers, maar zeker niet vooraf van de overwinning verzekerd door overige aanwezige pearkes met kaatskwaliteit.

In de eerste omloop werd er gelijk flink gestreden. Alleen de partij van Rika en Hendrik was het machtsverschil duidelijk merkbaar met een 5-0 overwinning tegen Akkelys Hiemstra met Hendry Steigenga. Een opvallende overwinning van 5-1 was door Ryanne Reinsma met Gijsbert Knol op Michelle Bruinsma met Leon Bekema. Degelijk kaatsen van het liefdesstel worp duidelijk vruchten af en daarnaast had mogelijk het korte nachtje van Leon enig invloed op zijn spel.

De met 3 pearkes goed vertegenwoordige leden van de familie Cuperus kwamen allen in de verliezersronde terecht. Daar werd door Regina Kuperus en Dirk Cuperus bij een 5-2 achterstand nog een hele inhaalslag gemaakt op Jennifer Haga en Pieter Feenstra. Op een 5-5 6-6 (alles aan de hang) stand werd het met een opslagfoutje in het voordeel beslist voor Jennifer en Pieter. Dit laatste duo wist in de halve finale ook zoon en tante zegger van Regina, Marten en Lisanne Leijenaar naar huis te sturen. In de finale verliezersronde troffen zij de sterk kaatsende Gejanne Hiemstra en Willem Jan Postma. Gejanne en Willem Jan moesten in de eerste ronde nog bijkomen van een dorpsfeest, waardoor zij in de verliezersronde terecht kwamen. Marije Kuperus en Julian Faber waren wel wakker om 11.00 uur en wist wel raad met de feestgangers. Gejanne en Willem Jan hadden vervolgens weinig moeite met het pearke Akkelys en Hendry en daarna het pearke Michelle en Leon. Deze lijn werd door Gejanne en Willem Jan ook in de finale doorgezet waardoor Jennifer en Pieter met 5-2 opzij werden gezet.

In de winnaarsronde was de tweede omloop weinig spannend. Opgeteld werden door de verliezende pearkes maar 3 eersten verzameld. In de halve finale troffen Tessa Booms met Sander Bruinsma het pearke Idske Zijlstra en good old Johan Bekema. Met een staande nummer in de tweede omloop hadden Tessa en Sander een partij minder in de benen. Idske en Johan konden het met een 5-5 eindstand net niet staande houden tegen de jongelui en bleef het voor hen bij een derde prijs.

De andere halve finale werd verkaatst tussen Feikje Bouwhuis met Rutger Vallinga en Rika van Dijkhuizen met Hendrik Bouwhuis. In deze partij werd de broer-zus liefde even opzij gezet en flink fanatiek gekaatst. Rika en Hendrik bleken uiteindelijk de sterksten en belanden in de finale met een 5-3 overwinning. Feikje en Rutger verlieten het speelveld met een verdiende derde prijs.

De finale werd gespeeld tussen Tessa Booms met Sander Bruinsma en Rika van Dijkhuizen met Hendrik Bouwhuis. Tessa en Sander wisten in deze partij helaas niet genoeg punten binnen te halen om er een spannende finale van te maken. Ondanks de verwachting dat Rika en Hendrik niet zomaar even de kransen kwamen ophalen, was dit gezien de uitslagen toch wel het geval. Zij wisten ook dit jaar met degelijk kaatsen afgewisseld met vele sterke op- en uitslag ballen de eerste prijs te behalen.

Onze dank voor deze geweldige partij gaat uit naar de sponsor Slagerij de Boer. Yde kwam persoonlijk nog langs op het inmiddels zonnige kaatsveld om het publiek en de kaatsers te voorzien van een heerlijk stukje worst.

Uitslag:

1e prijs: Rika van Dijkhuizen & Hendrik Bouwhuis
2e prijs: Tessa Booms & Sander Bruinsma
3e prijs: Idske Zijlstra & Johan Bekema
3e prijs: Feikje Bouwhuis & Rutger Vallinga

1e prijs verl.: Gejanne Hiemstra & Willem Jan Postma
2e prijs verl.: Jennifer Haga & Pieter Feenstra

Scroll naar boven