Cbs De Bron winnaar schoolkaatsen Bolsward

Op woensdag 5 juni was onder prachtige weersomstandigheden de jaarlijkse kaatspartij voor basisscholen van Bolsward. Er verschenen totaal 16 parturen op ’t Oordje. Cbs De Bron leverde met 10 parturen de grootste afvaardiging. Er werd sportief gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige kaatsmiddag.

De finale in de winnaarsronde tussen Cbs De Bron 2 en  Sint Maarten 1 werd gewonnen door Cbs De Bron op de stand  5 – 0 en 6 – 2 door een bovenslag van Silvan Elzinga. Hiermee werd het partuur Silvan Elzinga, Inge Blanke en Edwin Yska de schoolkaatskampioen van Bolsward.

De finale in verliezersronde tussen Sint Maarten 3 en Cbs De Bron 10 werd gewonnen door Sint Maarten 3 op de stand 5 – 4 en 6 – 4 door een zitbal van Mariska Galema.

Uitslag:

Winnaarsronde:

  • 1e prijs: Cbs De Bron 2; Silvan Elzinga, Inge Blanke en Edwin Yska.
  • 2e prijs: Sint Maarten 1; Lieuwe van der Kamp, Fenna Cuperus en Laas van Dalfsen.
  • 3e prijs: OBS De Blinker 1; Tymen Bijlsma en Mathijs Fontein.
  • 3e prijs: Cbs De Bron 3; Allon Elzinga en Timo Poelmans.

Verliezersronde:

  • 1e prijs: Sint Maarten 3; Mariska Galema, Lieke Ettema en Ilona Palsma.
  • 2e prijs: De Bron 10; Rouke Hooghiemstra, Kerim Gamzaliev en Lars Kroontje.

Foto;

v.l.n.r.  Silvan Elzinga, Inge Blanke en Edwin Yska.

Scroll naar boven