Schoolmeisjes 3e op NK

Schoolmeisjes redden de eer voor KV Bolsward.

Minke Tjalsma, Tessa Westra en Fenna Cuperus reisden met coach José Cuperus af naar Makkum voor het NK Schoolmeisjes.

Als partuur nummer 22 en 6 perken was het even wachten voordat de meiden aan de bak konden. Het was eerst nog mooi weer in Makkum. Dit veranderde echter snel in de loop van de eerste partij tegen Goënga. De partij werd zelfs even stil gelegd tijdens de hevige regenval.

Al dat water deerde de meiden niet en na een voortvarende start werd Goënga met 5-3 6-2 verslagen. Hierna een staand nummer zodat de coach snel Bolsward op en neer kon voor droge shirts. Die bleken niet meer nodig.

In de 3e omloop wachtte namelijk St. Annaparochie en de natte shirts waren wel lekker aan. Na een gelijk opgaande strijd tot 3-3 lieten de meiden het even zitten en kwamen op 5-3 achter. Toen ging de knop om en werd uiteindelijk gewonnen met 5-5 6-4 en was de halve finale bereikt.

Hier wachtte de torenhoge favoriet Lollum/Waaxens die eerder Dronryp 1 naar huis had gestuurd. Dit partuur was ook met 5-0 6-2 een maatje te groot voor de Bolswarder meiden. Al met al als partuur lekker gekaatst in een goede sfeer en met de 3e prijs naar huis!!!

Scroll naar boven