Schoolmeisjes in Bolsward zondag 14 mei

Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden kaatsten de KNKB-schoolmeisjes in Bolsward op moederdag (14 mei 2023). Er werd gekaatst in een A- en B-klasse.

Nu zou de A-klasse lijst kaatsen, want dat stond op de site. Doch ’s-morgens hoorden we dat er poule werd gekaatst. De hele planning in de war.

A-klasse (8 parturen)

De winnaars van de poules kaatsten de finale en degenen die als tweede eindigden kaatsten om de 3e prijs of niks. Dat poulekaatsen niet zaligmakend is bleek vandaag maar weer eens. Twee potjes waren om ‘des keizers baard’ en dat bleek ook wel gezien de inzet van de speelsters van die partijen.

Om de derde prijs kaatsten Fenna Cuperus en Jeldou Koopmans tegen Wieke Schaap (Turns) en Minke Tjalsma (Bolsward). Laatst genoemden wonnen de partij met duidelijke cijfers (5-2 6-0).

De finale ging tussen Hendrika Stegenga (Balk) en Manouk Scharringa (Dronryp) tegen Tessa Westra (Bolsward) en Rikst Grijpstra (Feinsum). Vermeldenswaard is dat dat Tessa was ingevallen voor Rianne van der Walt. Het partuur Westra was uitgekaatst zodat de finale met 5-1 6-4 werd gewonnen door Stegenga en Scharringa.

B-klasse (16 parturen)

De verliezersronde in de klasse werd een prooi voor Marit Steigenga (Exmorra) en Klaske Gaastra (Kubaard).

In de winnaarsronde waren er derde prijzen voor Jildou Sterk (Sint-Anne) met Sam van der Marel (Jelsum) en Rens Bos (Wommels) en Michelle Sijtsma (Wetzens).

De finale ging tussen Maren de Vries (Balk) met Rianne Osinga (Ingelum) en Ilse van der Galiën (Stiens) met Amber Goedbloed (Turns). Laatstgenoemden wonnen met duidelijke cijfers (5-1 6-4).

Tot slot nog deze opmerking. Eentje was niet bij de prijsuitdeling aanwezig en had zich niet afgemeld. Moederdag is geen reden. Zij mag blij zijn dat ze niet op rapport is gegaan. Wel is de prijs niet uitgereikt.

Scroll naar boven