Schoolmeisjes in Bolsward

Afdeling

12 parturen op de afdelingslijst. Na de schermutselingen op de eerste lijst bleven er 6 parturen over. De enige echt spannende partij in de eerste omloop was die tussen Makkum en Workum. Makkum kwam met 5-2 voor, maar moest zijn meerdere nog erkennen in Workum.

Op de tweede lijst was de spannendste partij die tussen Sexbierum en Easterein. Het was Sexbierum dat aan het langste eind trok. Met een 5-3 overwinning voor Sexbierum trok Easterein aan het kortste einde.

In de halve finale tussen Sexbierum en Raerd trok het prima ingespeelde Sexbierum aan het langste einde. Met 5-1 konden de Sexbierummers die opmaken voor de finale tegen Dronryp die een staand nummer hadden. Met 5-3 en 6-2 gingen de kransen naar Sexbierum.

  1. e prijs: Sexbierum-Pietersbierum  Sigrid Post, Berber Bruinsma en Fiera de Vries
  2. e prijs: Dronryp                                  Inge Jansma en Julia Marthine Rienks
  3. e prijs: Raerd                                      Tara Brit van der Meulen en Jildou Ekema

Door-elkander-loten

De verliezers van de eerste omloop van de afdeling konden meedoen in de door-elkander-lotenwedstrijd. Voor het eerst dit jaar werd op het veld de d.e.l.-wedstrijd geloot. Jammer, dit kostte zomaar drie kwartier.

Veertien parturen werden geloot en de spannendste partij was de halve finale tussen de gezusters Smink uit Makkum. Nadat Anouk met MAureen Noordhuis steeds de leiding had gehad trok jongere zus, Larissa, met alles aan de hang toch aan het langste einde. Op die stand kon Maureen de kaats niet passeren.

Het giechelende partuur van Jessie Rekker en Anna Rob trok in finale aan het langste einde. Zij wonnen met 5-3 en 6-4 van Larissa Smink en Baukje Heeringa.

  1. e prijs: Jessie Rekker (Bolsward) en Anna Rob (Winsum)
  2. e prijs: Larissa Smink (Makkum) en Baukje Heeringa (Reduzum)
  3. e prijs: Anouk Smink (Makkum) en Maureen Noordhuis (Bolsward)
  4. e prijs: Marije Bodde en Nienke Zijlstra (Berltsum)

DSCN1023 Maureen en Anouk

DSCN1024 Marije en Nynke

DSCN1025 Larissa en Baukje

DSCN1027 Jessie en Anne

DSCN1028 Raerd

DSCN1030 Dronryp

DSCN1033 sexbierum

Scroll naar boven