Sint Maarten winnaar schoolkaatsen Bolsward

Op woensdag 6 juni was de jaarlijkse kaatspartij voor de basisscholen van Bolsward. Er verschenen totaal 15 parturen op ‘t Oordje. De Sint Maarten leverde met 8 parturen de grootste afvaardiging.  De Bron was vertegenwoordigd met 6 parturen en de Blinker had  1 partuur geformeerd. Er werd sportief gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige kaatsmiddag.

De finale in de winnaarsronde tussen de Sint Maarten en De Blinker werd gewonnen door de Sint Maarten op de stand 5-2 en 6-0 toen Jurre Reitsma de kaats passeerde. Hiermee werd het partuur Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma de schoolkaatskampioen van Bolsward.

De finale in verliezersronde tussen De Bron 5 en Sint Maarten 5  werd gewonnen door Sint Maarten 5 op de stand 5-4 en 6-6.

Uitslag:

Winnaarsronde:

1e prijs: Sint Maarten; Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma
2e prijs: OBS De Blinker; Tymen Bijlsma, Mathijs Fontein en Jolle Ouderkerken
3e prijs: Cbs De Bron 1; Silvan Elzinga, Edwin Yska en Remco Yska
3e prijs: Cbs De Bron 3; Inge Blanke, Liset Feenstra en Ylza Wybenga

Verliezersronde:

1e prijs: Sint Maarten 5; Lieke Wietske Ettema en Aniek Koopmans
2e prijs: Cbs De Bron 5; Marit Steigenga, Iris Haga en Minke Tjalsma

Scroll naar boven