Verslag Spekjespartij 2022

Dit jaar kon de spekjespartij weer georganiseerd worden. Deze wedstrijd was voor onze eigen leden en die van KV Exmorra, KV Sparta Burgwerd, KV Tjerkwerd. In totaal waren er 29 enthousiaste kaatsers. Dit vond plaats in de sporthal De Middelzee in Bolsward.

Er werden in 3 categorieën gekaatst namelijk: Schooljeugd, Pupillen en Welpen. Elke categorie kaatste drie verschillende lijsten. Tussen de partijen door, en zo nu en dan ook tijdens het kaatsten, genoten de kaatsers van spekjes. Door de spannende wedstrijden liep het dit jaar wat uit en was de laatste partij van de schooljeugd klaar rond 18.00 uur. Hierdoor was de prijsuitreiking van de welpen en pupillen wat eerder gedaan.

Het doel was deze dag om zoveel mogelijk punten binnen te halen. Dit was erg spannend, omdat in bepaalde gevallen niet alleen naar de voor- en tegeneersten gekeken moest worden, maar ook naar de punten om de plaats op de uiteindelijke ranglijst te kunnen bepalen. Na dit gepuzzel was de uitslag als volgt:

Welpen

  1. Mare Prinsen (21 eersten voor, 11 tegen)
  2. Bouwe Postma (21 eersten voor, 14 tegen)
  3. Iris Terpstra (19 eersten voor, 11 tegen)

Pupillen

  1. Roan van Swinden Koopmans (21 eersten voor, 4 eersten tegen)
  2. Elbrich Ouderkerken (21 eersten voor, 9 eersten tegen)
  3. Fabian v/d Zee (14 eersten voor, 11 eersten tegen)

Schooljeugd

  1. Hedwig Steigenga (18 eersten voor, 10 eersten tegen)
  2. Tymen Bijlsma (15 eersten voor, 7 eersten tegen)
  3. Hidde Reitsma (15 eersten voor, 12 eersten tegen)
Scroll naar boven