Algemene vergadering akkoord met privatisering en nieuwe statuten

Op 30 september 2014 was er een extra algemene vergadering. De vergadering stond in het teken van de nieuwe statuten en de privatisering van de kleedaccommodatie en de berging.

Na een korte verduidelijking en met een kleine tekstuele aanpassing werden de nieuwe statuten unaniem door de algemene vergadering vastgesteld.

Het vervolg is nu dat de nieuwe statuten bij de notaris moeten passeren. Dit zal nog in oktober gebeuren zodat de nieuwe statuten binnen enkele weken van kracht worden. Het verloop van het proces van de privatisering werd door Ane Norder en Koos van der Veen in het kort geschetst. Het belangrijkste is wel dat de kaatsvereniging de kleedkamers en de berging via een recht van opstal in eigendom krijgt. Voor het achterstallig onderhoud komt er een bedrag van de gemeente. Daarnaast is de kaatsvereniging verplicht om een nieuw asbestvrij dak op de kantine te leggen. Dit betekent dat het grootste deel van de ontvangen afkoopsom opgaat aan een nieuw dak voor de kantine.

Na de toelichting door Ane en Koos besloot de vergadering unaniem dat de privatisering door moest gaan. Ook deze privatisering zal naar verwachting nog deze maand bij de notaris worden afgerond.

Daarna vertelde Frans Boersma nog iets over de samenwerking met buurtvereniging De Blauwpoort. De vergadering gaf het bestuur nog een aantal tips mee over de samenwerking. Deze zullen we ter harte nemen.

Tot slot was er nog de verkiezing van de ‘slimste mens van kv Bolsward’. Na de beantwoording van 40 meerkeuze vragen bleek Clara Houtsma de slimste. Zij had 32 van de 40 vragen goed en dat was goed voor een gevuld schoonmaakpakket. Op de 2de plaats eindigden Allard Bootsma, Jaap van der Wal en Peter Siemonsma, die allen 30 vragen goed hadden. Na loting ging de tweede prijs naar Allard Bootsma (snertpakket), de derde prijs naar Jaap (een bruine bonensoeppakket) en de vierde prijs naar Peter (8 rollen toiletpapier).

Scroll naar boven