Successen leden op K.N.K.B.-wedstrijden 2024, periode 28 april tot en met 9 juni

Hierna worden de successen van de leden op de K.N.K.B.-wedstrijden in de periode van 28 april tot en met 9 juni vermeld. Er zijn alweer een flink aantal prijzen in de wacht gesleept. Meest in het oog springen natuurlijk de op de hoofdklassewedstrijden gewonnen prijzen en de winst op het NK Jongens.

De informatie is van de websites www.kaatsnieuws.com en www.knkb.nl gehaald. Prijzen gewonnen in de herkansingsronde zijn niet in dit overzicht opgenomen.

HEREN HOOFDKLASSE

Yoram Elzinga
3e prijs Peasens-Moddergat Heren Hoofdklasse d.e.l.
3e prijs Dronrijp Heren Hoofdklasse vrije formatie

Gabe Jan van Popta
1e prijs Franeker Heren Hoofdklasse vrije formatie
1e prijs St. Annaparochie Heren Hoofdklasse vrije formatie
1e prijs Menaldum Heren Hoofdklasse vrije formatie
1e prijs Stiens Heren Hoofdklasse vrije formatie
2e prijs Dronrijp Heren Hoofdklasse vrije formatie

Peter van Zuiden
2e prijs Morra-Lioessens Heren Hoofdklasse d.e.l.

HEREN 1E KLASSE

Hendrik Bouwhuis
1e prijs Itens Heren 1e klasse vrije formatie
3e prijs Achlum Heren 1e klasse vrije formatie

Jelle Cnossen
1e prijs Achlum Heren 1e klasse vrije formatie
2e prijs Huins Heren 1e klasse vrije formatie

Redmer Cnossen
2e prijs Morra-Lioessens Heren 1e klasse d.e.l.

Yoram Elzinga
2e prijs Tzum Heren 1e klasse vrije formatie

Peter van Zuiden
1e prijs Achlum Heren 1e klasse vrije formatie
2e prijs Huins Heren 1e klasse vrije formatie

HEREN 2E KLASSE

Nog geen prijzen gewonnen.

HEREN JUNIOREN

Jurre Reitsma
3e prijs Bolsward Heren Junioren d.e.l.

HEREN 50+

Jan de Boer
1e prijs Niawier Heren 50+ d.e.l. B-klasse

Douwe Leijenaar
1e prijs Heerenveen Heren 50+ d.e.l. B-klasse
3e prijs Wommels Heren 50+ d.e.l. B-klasse

Roel Venema
3e prijs Wommels Heren 50+ d.e.l. B-klasse

DAMES HOOFDKLASSE

Rixt Blanke
2e prijs Stiens Dames Hoofdklasse d.e.l.

Noa Elzinga
2e prijs Berlikum Dames Hoofdklasse vrije formatie
3e prijs Menaldum Dames Hoofdklasse d.e.l.

DAMES 1E KLASSE

Rixt Blanke
1e prijs Bozum Dames 1e klasse vrije formatie

DAMES JUNIOREN

Rixt Blanke
2e prijs Bolsward Dames Junioren d.e.l.

Noa Elzinga
3e prijs Holwerd Dames Junioren d.e.l.

JONGENS

Onze jongens slaagden er dit jaar in het NK te winnen. Dit NK vond plaats in Winsum op zaterdag 1 juni. In de finale werd eenvoudig gewonnen van de jongens uit Oudbildtzijl. Bolsward 2 haalde de tweede omloop.

Jonathan de Boer
1e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse

Tymen Bijlsma
1e prijs Winsum Jongens afdeling (NK)
1e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse
3e prijs Holwerd Jongens afdeling
3e prijs Menaldum Jongens d.e.l.

Silvan Elzinga
1e prijs Winsum Jongens afdeling (NK)
2e prijs Reduzum Jongens d.e.l. A-klasse
3e prijs Holwerd Jongens afdeling
3e prijs Menaldum Jongen d.e.l.
3e prijs Vrouwenparochie Jongens d.e.l.

Hidde Reitsma
2e prijs Vrouwenparochie Jongens d.e.l.
2e prijs Pingjum Jongen d.e.l. B-klasse

Jurre Reitsma
1e prijs Winsum Jongens afdeling (NK)
3e prijs Holwerd Jongens afdeling
3e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse

Edwin Arjen Yska
1e prijs Holwerd Jongens d.e.l.
2e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse

Remco Yska
1e prijs Vrouwenparochie Jongens d.e.l.
1e prijs Reduzum Jongens d.e.l. B-klasse
2e prijs Holwerd Jongens d.e.l.
2e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse

MEISJES

Fenna Cuperus
2e prijs Akkrum Meisjes d.e.l. B-klasse

Minke Tjalsma
1e prijs Wommels Meisjes d.e.l. B-klasse

SCHOOLJONGENS

Daniël de Boer
1e prijs Dronrijp Schooljongens d.e.l.
3e prijs Arum Schooljongens d.e.l.

Allon Elzinga
1e prijs Leeuwarden Schooljongens d.e.l. A-klasse
1e prijs Arum Schooljongens d.e.l.

SCHOOLMEISJES

Naomi Ykema
3e prijs Exmorra Schoolmeisjes d.e.l.

PUPILLEN JONGENS

Nog niet deel genomen door leden van onze vereniging.

PUPILLEN MEISJES

Froukje Patricia Blanke
2e prijs Tzum Pupillen Meisjes d.e.l.
3e prijs Beetgum Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse
3e prijs Bolsward Pupillen Meisjes afdeling
3e prijs Ysbrechtum Pupillen Meisjes d.e.l.

Rianne Cuperus
3e prijs Bolsward Pupillen Meisjes afdeling

Nynke Visser
2e prijs Bolsward Pupillen Meisjes d.e.l.

Lyset Westra
1e prijs Mantgum Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse
1e prijs Marssum Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse
1e prijs Tzum Pupillen Meisjes d.e.l. (prinses)
3e prijs Bolsward Pupillen Meisjes afdeling

WELPEN MEISJES

Marit Dijkstra
1e prijs Minnertsga Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
1e prijs Raerd Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
2e prijs Folsgare Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
2e prijs Jelsum-Cornjum-Britsum Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse
2e prijs Leeuwarden Welpen Meisjes d.e.l.

Scroll naar boven