Succesvol Pinksterweekeinde kv Bolsward

Voor wie zich niet met steppen, tsjillen en fietsen bezig hield was er altijd nog de mogelijkheid om naar het kaatsen te gaan.

Onze afdelingsparturen waren actief op zaterdag (Jong-Nederland), zondag (afdelingswedstrijden voor de meisjes welpen en de meisjes) en op Pinkstermaandag (de `Bond´).

Zaterdag 27 mei Jong Nederland

Vol goede moed werd afgereisd naar Franeker. Op de lijst 22 parturen. Tevoren was uitgerekend dat Bolsward, dat kaatste met Redmer en Jelle Cnossen en Yoram Elzinga onder leiding van coach Peter van Zuiden, favoriet Dronrijp pas in halve finale tegen zou komen.

Maar goed dan moet je zelf wel drie omlopen winnen om in de halve finale te komen. Dat lukte. De eerste omloop werd met 5-1 6-4 gewonnen van St.-Anne. De volgende partij tegen Leeuwarden was een stuk spannender. Dat kwam ook omdat het aantal fouten aan Bolswarder kant zich opstapelden. Leeuwarden stond vrijwel de gehele partij aan de goede kant van de score. De mannen van LKC kwamen zelfs op twee punten van de winst maar een 5-4 en 6-0 voorsprong bleek uiteindelijk niet genoeg te zijn. Leeuwarden kon de beslissende klap niet uitdelen. In het laatste eerst kwam Leeuwarden andermaal op twee punten van de winst. Het werd 6-4 waarna volgens Leeuwarden de opslagbal van Redmer Cnossen buiten was. De keurmeester was resoluut en gaf een zitbal. Met alle hout aan de telegraaf besliste Redmer Cnossen de partij met een fraaie tusseninse. In de derde omloop moest Bolsward weer vol aan de bak om Mantgum er onder te houden. Dat lukte pas op 5-4 en 6-6. In de halve finale was Dronrijp te sterk, getuige de eindstand van 1-5 0-6.

Toch een fraaie derde prijs en een medaille voor de prijzenkast. Daar kun je mee voor de dag komen.

Zondag 28 mei Meisjes welpen in Minnertsga en Meisjes in Goënga

Meisjes welpen

De meisjes, Froukje Patricia Blanke, Rianne Cuperus en Lyset Westra met interim-coach Idske Zijlstra, reisden af naar Minnertsga. 10 parturen op de lijst en Bolsward had nummer 10. Dat betekent als je één keer wint je vanzelf in de halve finale staat. Dat lukte getuige de 5-1 6-2 winst op Dronryp. Uitgerust ging men de halve finale in. De tegenstander daar was Mantgum. Hier werd met 5-2 6-0 van gewonnen en de finale was bereikt. De opponent in de finale was  het thuisspelend Minnertsga. De meisjes van Bolsward lieten er geen gras over groeien en wonnen deze wedstrijd ook (5-1 6-0). De tweede afdelingswinst (2 uit 2) voor ons meisjeswelpen partuur dit jaar.

De tweede medaille voor de medaillekast was binnen.

Meisjes

Ons meisjespartuur, Minke Tjalsma, Inge Blanke en Noa Elzinga)  reisde af naar Goënga. Daar stond voor deze categorie de eerste meisjesafdelingswedstrijd op het programma. Maar liefst 19 parturen stonden op de lijst. Over het veld in Goënga stond een straffe noordenwind, die soms helemaal wegviel om een moment later weer straf uit de hoek te komen.

De eerste omloop was tegen Easterein. Bolsward had de vorm die eerste omloop nog niet te pakken. Stroef spelend werd de tweede omloop bereikt na een 5-5 6-0 zege. De tweede omloop ging het stukken beter. Het thuisspelend Goënga werd met 5-1 6-6 naar huis gestuurd. In de derde omloop was de tegenstander Niawier-Oosternijkerk- Metslawier. Bij Bolsward zat het weer zo vast als een huis. Onze dames kwamen zelfs met 4-0 achter. Echter onder leiding van Noa herpakten de dames zich en pakten de volgende zes eersten. Op 6-2 viel de laatste klap. Via een staand nummer stonden de dames in de finale waar Tzum de opponent was. Bolsward startte goed en liep uit naar een 4-1 voorsprong. Toen kwam er zand in de motor en Tzum kwam terug 4-4. Aangezien in het perk de winst was te halen was het zaak om zo snel mogelijk in het perk te komen. Toen Tzum nog een tactische fout maakte door de bal die retour perk werd geslagen vlak voor de voorlijn te keren was het uit met de pret voor Tzum. Met 5-4 6-6 gingen de kransen naar Bolsward.

Opnieuw een afdelingsmedaille voor Bolsward in het Pinksterweekeinde.

Maandag 29 mei de `Bond´

Op de bondspartij stonden 59 parturen op de lijst. Twee ervan kwam uit Bolsward. Ons tweede partuur had geloot tegen Dronryp 2 en moest ook zijn meerdere erkennen tegen dit partuur. Dat had natuurlijk met de niet-optimale voorbereiding te maken. Een der partuurgenoten, die zich nooit verslaapt had zich toch verslapen. Met 5-3 gingen Redmer Cnossen, Rutger Vallinga en Julian Faber naar huis.

Bolsward 1, met Peter van Zuiden, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen deed het beter. Zij wonnen de eerste omloop met 5-1 6-0 van het weer eens op de lijst staande Holwerd. Een omloop later was de tegenstander Marsum die met 5-3 6-4 terug naar de vliegbasis werden gestuurd. Ook Huizum kon het tegen Bolsward niet bolwerken. Met 5-1 6-2 gingen de Huizemers terug naar Leeuwarden. Deze overwinning leverde Bolsward in elk geval een prijs(je) op. Maar we wilden meer, omdat er tegen Makkum toch wel kansen werden gezien. Door teveel foutjes aan de Bolswarder kant kwam Makkum op voorsprong en liet deze niet meer glippen.

Bolsward werd terugverwezen naar de vijfde prijs en die kon ook de medaillekast van onze vereniging opsieren.

Yoram en Jelle kwamen dus in dit weekeinde twee keer voor de tent te staan in Franeker.

Al met al een keurig en succesvol weekeinde!

Scroll naar boven