Aftellen naar 8 juli 2023  (dagen, uren, minuten en seconden):

 • 00Dagen
 • 00Uren
 • 00Minuten
 • 00Seconden

De SúdWest Fryslân kaatspartij was het eerste burgerinitiatief rondom de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de nieuwe gemeente SúdWest Fryslân. De kaatspartij werd op bevrijdingsdag 2010 voor de eerste maal georganiseerd en is sinds 2011 vast onderdeel van het Bolswarder Hoofdklasse Weekend. Na de pandemie is het dit jaar (2023) de 11e editie alweer!

Geef je alvast op voor de SWF partij op zaterdag 8 juli 2023.

Opgave

Iedereen uit de gemeente SúdWest Fryslân kan meedoen aan de SúdWest Fryslân kaatspartij en opgave kan zowel per partuur als individueel zoals aangegeven in het reglement. Per partuur kan 1 gastspeler van buiten de gemeente worden opgesteld. Opgave is mogelijk tot donderdagavond 6 juli 19:00 uur.

Opgave per partuur
Stuur een email naar opgave@kvbolsward.nl met als onderwerp Opgave SWF Partij – Partuur en vermeld:
1. Naam van de deelnemers (Voornaam,  Achternaam, Woonplaats)
2. E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon van het partuur
3. Herenparturen dienen voorkeur voor A, B of C klasse aan te geven.
4. Indien van toepassing de naam van de sponsor van het partuur (€ 10,00 extra per partuur).

Opgave individueel
Stuur een email naar opgave@kvbolsward.nl met als onderwerp Opgave SWF Partij – Individueel en vermeld:
1. Voornaam, Achternaam, Woonplaats & E-mailadres.

Deelnemende parturen en kaatsers zullen worden hier vermeld op de website. De wedstrijdlijst zal na afloop van de loting worden gepubliceerd op de website.

Link naar voormalige website (2010 t/m 2019): https://sites.google.com/site/sudwestfryslanpartij/informatie

Opgaves tot nu toe (28-3-2023):

 1. Jelmer de boer, Drylst
  Menno Sweering, Folsgeare
  Jeska Terpstra, Easterein

 2. Naam sponsor: Aannemersbedrijf P.F. van Zuiden
  Cor van Zuiden Bolsward
  Peter van Zuiden Bolsward
  Jelle Cnossen Bolsward

 3.  Inge Blanke      Bolsward
  Noa Elzinga      Bolsward
  Eline van Dijkhuizen      Nijland

 4. Naam partuur: stralend – energiek 
  Hilda Tjepkema, Ferwerd
  Judy Bergstra, Easterein
  Idske Zijlstra, Drylts 

5. Partuur sponsor: JDJ lease
      Bianca vd veen Leeuwarden
      Wiljo Sybrandy Dearsum
      En nog nader te bepalen

6. Rianne Stremler  Exmorra
     Akkelys Hiemstra  Exmorra
     Nynke Kuiper  Exmorra

 
 
Scroll naar boven