• 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten
  • 00Seconden

De SúdWest Fryslân kaatspartij was het eerste burgerinitiatief rondom de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de nieuwe gemeente SúdWest Fryslân. De kaatspartij werd op bevrijdingsdag 2010 voor de eerste maal georganiseerd en is sinds 2011 vast onderdeel van het Bolswarder Hoofdklasse Weekend. Het is dit jaar (2024) de 12e editie alweer!

Voor het archief de link naar voormalige website (2010 t/m 2019): Súdwest-Fryslân Partij Zat. 9 Juli ’16 (google.com) 

Reglement

 
De kaatspartij is primair voor bewoners van Súdwest Fryslân, maar ook bewoners van buiten de gemeente kunnen meedoen. Hieronder zijn de belangrijkste regels van de partij weergegeven:
 

Inschrijving Sûdwest Fryslân Partij 13 juli 2024

U schrijft zich hier in als partuur (team). Eventueel kunt u een sponsor opgeven. Heeft u geen sponsor dan wordt er een sponsornaam toegewezen voorafgaand aan de SWF-partij. U wordt ook gevraagd een klasse op te geven. Wij gaan er van uit dat u dit naar eer en geweten doet. De organisatie van de SWF-partij behoudt zich het recht voor u in een andere klasse in te delen.

Bij aanvang op de wedstrijddag wordt de betreffende inleg voldaan (€15,- per partuur of € 25,- incl. partuursponsor). 

Opgaves tot nu toe (13 mei 2024):

  1. Noa Elzinga   Bolsward
    Inge Blanke   Bolsward
    Eline van Dijkhuizen  Nijland

2.  Partuursponsor: Team FRL
     Marrit Zeinstra
     Timo Huisman (TikTok Gymmeester Timo) Steenwijk
    Thomas van Zuiden (Hotze Schuil) Bolsward

3.  Partuursponsor: Sterk BV
      Ebe Brander Heeg
     Jenkelien Reinsma-Brander Bolsward
     Keimpe Brander Heeg

4. Minke tjalsma Bolsward
     Stientje geertsma Mantgum
     Bente schuurmans Bolsward

5. Nynke Kuiper Bolsward
     Rianne Stremler Exmorra
     Akkelys Hiemstra Workum

6. …….

SWF-partij, dankzij vele sponsoren!

De SWF partij; gewoon kaatsen, ongewoon gezellig! Met vertier voor de kaatsers en het publiek.

Met life muziek, Sipke de Boer, trommelboetsen en voor de kids een springkussen en de speeltuin zal open zijn!

Kom ook, dan maken we er een sportieve dag van 👌🏼

De SWF Partij 2023 was mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van:

Oant sjen! 
Dirk, Gijsbert, Albert, Thomas, Marcello en Idske

Berichten op sociale media:

Scroll naar boven