Tymen Bijlsma wint in eigen stad

De grote door-elkander-lotenpartij voor Pupillen Jongens KNKB in Bolsward is gewonnen door Tymen Bijlsma (Bolsward) en Rudmer Faber (Achlum) uit een lijst van 22 tweetallen. Zij wonnen in de finale nipt van Jort de Kroon (Dronryp) en Daan Kooistra (Raerd) met 5-5 en 6-4. Het was een spannende finale waarin de kansen steeds keerden, maar Tymen en Redmer waren de gelukkigsten. De gouden ballen waren dus voor dit partuur.

De derde prijs ging naar Eelke Meijer (St.-Anne) en Niek Bijma (Arum). Zij verloren in de halve finale met 5-0 en 6-4 van de latere winnaars.

De eerste prijs in de verliezersronde was voor Jesse Vrieswijk (Swichtum) en Jesse Greidanus (Winsum). Zij  wonnen in de finale van Jorrit Palma (Tzum) en Jorrit Bosch (Arum) met 5-3 en 6-0. En ja jongens ook als je de finale van de verliezersronde verliest en tweede wordt hoor je bij de prijsuitreiking te zijn.

1e prijs:              Tymen Bijlsma (Bolsward) en Rudmer Faber (Achlun);

2e prijs:               Jort de Kroon (Dronryp) en Daan Kooistra (Raerd);

3e prijs:               Eelke Meijer (St.-Anne) en Niek Bijlsma (Arum).

Verliezersronde:

1e prijs:              Jesse Vrieswijk (Swichtum) en Jesse Greidanus (Winsum);

2e prijs:               Jorrit Palma (Tzum) en Jorrit Bosch (Arum).

De originele foto’s kunnen worden aangevraagd bij Lammert Leeuwen. Een email is voldoende naar l.leeuwen@home.nl.

Scroll naar boven