Uitslag Junioren KNKB in Bolsward

Vrijdag 10 juni begon de KNKB-juniorencompetitie 2024 in Bolsward omstandigheden om 15.30 uur Zowel de dames als de heren waren op ’t Oordje actief.

Kaatsvereniging Bolsward had deze avond iets nieuws. De koffie en de soep werd niet meer geschonken in papieren bekertjes en plastic soepkommen, maar in stenen bekers en soepkommen. Dat leverde positieve reacties op. En dat allemaal om de hoeveelheid afval te beperken in het kader van de duurzaamheid.

Daarnaast was elke lijn bezet zodat de scheidsrechters, Sipke Hiemstra en Fokke van der Veen, een makkie hadden.

De omstandigheden waren schitterend. Een mooi veld, zon, redelijk publiek en leuk kaatsen. Bij de heren stonden 8 parturen op de lijst en bij de dames 9. Bij 8 parturen wordt dit jaar om de derde prijs gekaatst. Zowel bij de heren als de dames. Dat is vooral bij de heren even wennen.

En wat voor prijzen. Bij de heren kokosnoten en bij de dames sfeerlichtjes gevuld met de geldprijzen.

Verder is het vooral in de kleedkamer nog even wennen. Heren! In Bolsward staan in de kleedkamers prullenbakken! Die staan er niet voor niks!

Verder kunnen we ons afvragen waarom de heren en dames nu per se op één plek moeten kaatsen, als beide wedstrijden als aparte wedstrijd worden beschouwd. Een smet op de prijsuitreiking!

 

Heren:

Wat een spannende halve finale werd er gekaatst tussen het partuur van Pieter den Breejen, Jarno Feenstra en Rick Minnesma en de latere winnaars. Deze partij werd pas met alles aan de hang in het voordeel van de latere winnaars beslist.

Partuur Den Breejen was in de strijd om de derde plaats geheel uitgekaatst. Vandaar dat zij verloren met 5-3 6-6 van de latere derde prijs winnaars.

Ook de finale was spannend. Partuur Kroondijk gaf zich pas over op de stand 5-5 6-2.

Om half acht konden de prijzen worden uitgereikt aan:

1e prijs: Brent Jesse van Beem (Dronryp), Rink Sterk (St.-Anne) en Hessel Postma (Winsum)

2e prijs: Jesse Kroondijk (St.-Anne), Klaas Gerrit Meulenaar (Baard) en Jan Tymen Eisma (Franeker).

3e prijs: Jurre Reitsma (Bolsward), Jelvin Kaper (St.-Anne) en Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier).

 

Dames:

Bij de dames was er een spannende finale die pas op 5-4 6-4 werd beslist. Partuur Veltman gaf zich om half negen pas over en legde zich neer bij het onvermijdelijke. Hoewel eerder in de partij hadden zij nog een flinke voorsprong opgebouwd. Echter deze verdween als sneeuw voor de zon.

De dertig euro ging naar Partuur Smink dat tegen de latere winnaressen in de halve finale met 5-2 6-0 het onderspit dolf.

Om half negen werden de prijzen uitgereikt aan:

1e prijs: Yannah Palma (Tzum), Jelly Hiemstra (Menaam) en Gerde Lycklama à Nijeholt (Heidenskip)

2e prijs: Iris Veltman (Dronryp), Rixt Blanke (Bolsward) en Gerbrich Koster (Tzum)

3e prijs: Larissa Smink (Makkum), Ilse Marije van Beem (Dronryp) en Foke Jil Bakker (Nijmegen).

 

Helaas de clubfotograaf was niet goed bij de les. Hij had vergeten om het SD-kaartje in het fototoestel te stoppen.

Vandaar dat dit keer de gebruikelijk foto’s ontbreken.

prijzen dames
prijzen heren
Scroll naar boven