Uitslagen Miedema’s Jeugdleden patatpartij

Afgelopen donderdag 24 augustus waren we alweer toe aan de laatste partij van het seizoen. Traditioneel sluiten we het jaar af met de Miedema Patatpartij. In totaal hadden zich 47 jeugdleden in de categorieën van Kabouters tot en met de schooljeugd opgegeven! Het weer was ons goed gezind en om 16.00 uur was iedereen aanwezig en kon er gekaatst worden. Bij het inschrijven konden de kinderen aangeven of ze bij de patat een kroket of en frikandel zouden willen hebben. Na ongeveer twee omlopen werd de, door Miedema’s Lunchroom gesponsorde, patat met bij horende snack gebracht en werd er heerlijk gegeten door iedereen! 

De jongste kabouters/ welpen waren in 3 poules verdeeld. In de A-klasse werd er door 5 parturen gestreden om de prijzen en bij de B-klasse waren 2 poultjes van elk 3 parturen gemaakt en werd tijdens een heuse finale uitgemaakt wie er met de krans naar huis mocht. 

De uitslagen waren als volgt:

A-klasse:

Eerste prijs: Naomi Ykema en Froukje Patricia Blanke

Tweede prijs: Sanne Dijkstra, Elbrich Ouderkerken en Mare Prinsen

B-Klasse:

Eerste prijs: Jens Boorsma en Eline Stevens

Tweede prijs: Thalitha Pool en Marit Dijkstra

v.l.n.r.: Thalitha Pool, Jens Boorsma, Eline Stevens, Marit Dijkstra

Bij de oudere categorieën kwam het gezien de opgave mooi uit om de pupillen en de schooljeugd te mixen. Zij konden kaatsen volgens een “gewone” lijst met een verliezersronde. Er waren maar liefst 5 prijzen te vergeven en die zijn als volgt verdeelt:

Winaarsronde: 

Eerste prijs: Silvan Elzing en Jurre Beintema

Tweede prijs: Jonathan de Boer en Steyn Wijbenga

Derde prijs: Hidde Reitsma en Daniël de Boer 

Verliezersronde: 

Eerste prijs: Tymen Bijlsma en Martijn Agricola

Tweede prijs: Minke Tjalsma, Rouke Hooghiemstra en Jolle Ouderkerken. 

Staand achteraan v.l.n.r.: Rouke Hooghiemstra, Tymen Bijlsma, Sylvan Elzinga, Martijn Agricola, Minke Tjalsma, Johnatan de Boer.

Staand ervoor v.l.n.r.: Jurre Beintema, Daniël de Boer, Steyn Wijbenga.

Liggen vooraan: Hidde Reitsma

We willen nogmaals de sponsoren bedanken. De patat met snack werd ons aangeboden door Miedema’s Lunchroom en de prijzen waren gesponsord door Van der Pol Installatietechniek. 

Heel er bedankt en graag tot volgend seizoen!

Namens de Jeugdcommissie,

Julian, Idske, Ferdinand, Kees en José

Scroll naar boven