Unieke samenwerkingovereenkomst

Buurtvereniging De Blauwpoort en kaatsvereniging Bolsward slaan de handen ineen

Afgelopen vrijdag tekenden de voorzitters van buurtvereniging De Blauwpoort en kaatsvereniging Bolsward een overeenkomst tot samenwerking tussen beide verenigingen. In grote lijnen komt de samenwerking er op neer dat de buurtvereniging in de wintermaanden gebruik maakt van de kantine van de kaatsvereniging.

De afgelopen maanden is de kantine van de kaatsvereniging ‘buurthuisklaar’ gemaakt. Zo is er een nieuw dak geplaatst, is er cv aangelegd, is dubbele beglazing geplaatst en is de binnenkant van de kantine volledig geïsoleerd. Aan de realisatie van het invalidentoilet wordt momenteel de laatste hand gelegd. Deze werkzaamheden waren mogelijk door financiële bijdragen van de gemeente Súdwest-Fryslân, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Fonds Bolsward-Dronrijp en Hendrick-Nannes en Catrijn Epesstichting. Veel werk is verzet door een aantal vrijwilligers van zowel de buurtvereniging en als de kaatsvereniging. Zij hebben veel werk verzet om dit plaatje te realiseren.

Tot slot zijn er op het dak zonnepanelen geplaatst dat maakt dat kaatsvereniging Bolsward en buurtvereniging De Blauwpoort de eerste ‘duurzame’ verenigingen in Bolsward zijn.

De officiële opening van het multifunctionele gebouw vindt in de loop van 2016 plaats als ook de kaatsmuur is gerealiseerd.

Een nadere toelichting op dit bericht is te verkrijgen bij:

  • Sonja Stoppels (bv De Blauwpoort)       0515- 576566 en/of bij
  • Lammert Leeuwen (kv Bolsward)          06-46234023

DSC_1519

Scroll naar boven