Verrassend optreden leidt tot 3de prijs in Weidum

Zondag 28 april jl. stond de eerste afdelingspartij voor de heren hoofdklassers op het programma. De Bangmapartij in Weidum. Op de lijst stonden 29 parturen en één daarvan was Bolsward. Voor Bolsward kwamen uit: Menno Galama, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden.
In de eerste omloop werd gewonnen van Tzummarum (5-0 6-0) en in de tweede omloop werd afgerekend met Franeker, met PC-koning Allard Hoekstra (5-3 6-4). De derde omloop was tegen Leeuwarden 2. Ook deze partij werd beslist in het voordeel van Bolsward, al werden we wel een handje geholpen door het grote aantal opslagmissers van de kant van de LKC-ers (5-2 6-6).
In de halve finale was Bitgum, met o.a. Tjisse Steenstra, de tegenstanders. Nadat Bolsward nog het eerste eerst pakte was het daarna Bitgum dat de dans leidde. Het uitgekaatste Bolsward verloor met 1-5 6-6.
Al met al een prima optreden van de Bolswarder senioren. Menno Galama en Jelle Cnossen pakten zo beiden hun eerste punt op de hoofdklasse.


Scroll naar boven