Verslag Freule 3de prijs

Na de winst van het meisjes afdelingspartuur op de Ald Meijers afgelopen zaterdag 7 augustus mogen de jongens van kv Bolsward beginnen aan hun Freule. Voor Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen de laatste kans op het winnen van de Freule.

De loting op zaterdagavond lijkt op het eerste gezicht gunstig te zijn voor kv Bolsward. Samen met Jellum-Bears wordt kv Bolsward vooraf genoemd als favoriet. Het lot wijst uit dat de beide parturen elkaar pas in de finale tegenkomen, indien ze beide alle wedstrijden weten te winnen.  Jellum-Bears zit in een moeilijk blokje met een eerste omloop tegen de Trije doarpen en bij winst een 2de omloop tegen Berlikum of Dronrijp. Bolsward mag starten tegen Spannum en dan een 2de omloop tegen Wommels. Maar de Freule is en blijft een speciale partij waar juist de favorieten het vaak moeilijk hebben om de eerste 2 omlopen door te komen. 

Bolsward had nummer 4 op de lijst en kan deze dag niet profiteren van een staand nummer, maar moeten 6 keer moeten winnen om de winst binnen te halen. Nummer 4 op de lijst betekent kaatsen op het hoofdveld. En een tweede omloop tegen Wommels houdt in dat Bolsward enkel op het hoofdveld blijft kaatsen. 

Met Peter van Zuiden aan hun zijde als coach kan het een mooie dag worden. Het weer zit in ieder geval mee, zonnig en weinig wind.

Eerste omloop Spannum

Een partuur waar de jongens niet eerder tegen hebben gekaatst en dus is waakzaamheid geboden. Er vol opklappen volgens de coach dan komt het goed. De jongens starten in het perk. Redmer weet 2 kleine kaatsen te leggen dus draaien. Beide gaan verloren dat is 4-0 achter. Dietmer plaatst daarna een zitbal. 4-2. Vervolgens een kleine kaats en dan mag Redmer opslaan. Spannum slaat ook op Redmer een kleine kaats, dus draaien. Yoram pakt de eerste kaats 4-4. Redmer de 2de 6-4 voor. Vervolgens kwaad opslag van Spannum is de 1-0 aan de Telegraaf. Dit had Spannum liever anders gezien. Bolsward is geconcentreerd en weet door sterk te kaatsen eenvoudig uit te lopen naar 4 bordjes tegen 0 voor Spannum. Spannum weet het 5de eerst te pakken na 6-4 en nu is het zaak voor Bolsward om ze niet dichterbij te laten komen. Via 4-2 voor en 2 middellijn kaatsen mag Bolsward naar de opslag. Beide een kaats maakt 6-4 voor Bolsward. Dietmer zijn opslag wordt vervolgens verwerkt tot een kleine kaats die Redmer eenvoudig voorbij slaat. Dat is de 5-1 aan de Telegraaf. Het laatste eerst komt Bolsward 6-2 voor maar Spannum geeft zich niet gewonnen en er komt een 6-6 te hangen, maar op die stand maakt Bolsward het uit. We zien dat de jongens nog moeten groeien in de dag maar al met al na een ruime overwinning niets te klagen. Door naar de 2de omloop. 

Tweede omloop Wommels

Wommels is geen onbekende tegenstander voor de jongens dus ze weten wat ze moeten doen. Via 6-6 en een buitenslag van Wommels pakt Bolsward het eerste belangrijke bordje en de voorsprong. Via 6-0 naar een spel voor. Breekt Wommels? Nee dat is niet het geval. 6-2 achter in het 3de eerst maar via buitenslagen Wommels naar 6-6. Toch weet ook Bolsward ook dit eerst te pakken na een retourslag. 3-0. Nu gaat het snel. De jongens pakken door naar 2 spellen voorsprong. Wommels weet een eerst te pakken en komt op 4-1. Voor Bolsward het sein om weer even aan te zetten en de partij op 5-1 en 6-4 naar zich toe te trekken. Een plekje op de 3de lijst.

3de omloop Engelum

Engelum heeft met Jurrit Osinga een sterke kaatser die de jongens niet mogen onderschatten. Opnieuw er vol op dat is het strijdplan. 

Er opklappen doen de jongens dan ook. Op 6-6 en plaatst Dietmer een zitbal. 1-0 Bolsward. Het 2de eerst gaat met 6-0 naar Bolsward. Vliegend jongens! Ze kaatsen volledig om Jurrit Osinga heen. Bolsward loopt eenvoudig naar 3-0 en dan weet Redmer het perk dermate onder druk te zetten dat Bolsward op 6-0 komt en de 4 borden pakt. Op 5-0 en 6-6 plaatst Dietmer een zitbal en gaat Bolsward door naar de 4de lijst. Een evenaring van de 4de prijs van vorig jaar. Maar de jongens willen meer. 3 omlopen gekaatst en 2 eersten tegen, dat is een geweldige start. 

4de omloop Leeuwarden

Op de 4de lijst is Leeuwarden de tegenstander. Die hebben in de eerste omloop van Raerd gewonnen en staan vervolgens via winst op Heerenveen en een staand nummer op de 4de lijst. Bolsward heeft dit jaar niet eerder tegen Leeuwarden gekaatst. Het eerste bordje is voor Bolsward. Het tweede bordje gaat op 6-6 naar Leeuwarden door een kwaadslag van Redmer. Via 6-0 pakt Bolsward het 2de eerst. Ook het 3de eerst gaat naar Bolsward doordat Dietmer na zijn opslag voor de kaats weet te keren. 3-1. Via 2-2 en 2 kaatsen staat Bolsward aan de opslag. De kaatsen zijn te groot voor Leeuwarden, via 6-2 pakt Bolsward het 4de eerst. 4-1 voor. 

In het volgende eerst pakt Leeuwarden de 6-4 voorsprong maar Bolsward komt via een kwaadslag op 6-6. Dietmer mag opslaan en weet de bal in het tussenspel terug te slaan in het perk. 5-1 aan de Telegraaf. Het laatste  eerst pakt Bolsward door een zitbal van Dietmer op 6-2. Door naar de halve finale met maar 3 eersten tegen in 4 partijen! 

Een vijfde partij op het hoofdveld tegen Tzum. Die via winst op Achlum, Exmorra en Hommerts-Jutryp via een staand nummer de halve finale heeft bereikt. De jongens van Tzum hebben het voordeel van een partij minder in de benen. Vorig jaar wist Bolsward op de 2de lijst te winnen van hetzelfde Tzum via 5-5 6-4. Tegen Tzum is altijd lastig kaatsen voor de jongens. Het is kaatsen tegen Steven Koster, voormalig partuur genoot van Redmer toen hij nog in Tzum woonde.

Halve finale Tzum 

Voor de wedstrijd zaak om voldoende te eten en drinken. Met de extra verzorging van AP van der Veer in de vorm van magnesium tabletten, electrolyten en kauwtabletten tegen kramp maakt Bolsward zich klaar voor de titanen strijd om een plek in de finale. Redmer en Yoram maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om zich te laten masseren. 

De start is opnieuw voor Bolsward 1-0. Het 2de eerst komt Bolsward op 6-2 voor maar door 2 bovenslagen van Tzum hangt de 6-6 aan de telegraaf. Draaien door een kaats. De opslager van Tzum slaat de bal achterin waarna Redmer de bal kwaad slaat 1-1. Na een eerst buitenslagen van Tzum de 2-1 voorsprong voor Bolsward. Het volgende eerst gaat op 6-6 naar Bolsward door goed keren van Dietmer voor de kaats. Dat is de 3-1. Nu het belangrijke 5de eerst zien te pakken. Dit eerst gaat te snel met opslagmissers van Bolsward. Tzum pakt het: 3-2. Het volgende eerst weer een 6-6 en een kaats op de boven te verdedigen. Dietmer brengt de bal naar het perk maar deze wordt door Tzum bovengeslagen. 3-3. Yoram heeft kramp in beide kuiten en moet zich laten behandelen. Na een onderbreking van 5 minuten raakt Bolsward het 7de eerst kwijt. Voor het eerst deze dag een bordje achterstand, 4-3 voor Tzum. Veerkracht tonen jongens en vertrouwen op je eigen kunnen. Bolsward maakt 4-4. Het volgende eerst gaat via 6-4 en een zitbal van Dietmer naar Bolsward, dat is de 5-4. Nu dat laatste eerst. Helaas via 6-2 volgt opnieuw een bovenslag en komt Tzum op 5-5. 

Bolsward start het laatste eerst aan de opslag. Dietmer slaat op en kan keren, maar Tzum is er snel bij en weet boven te slaan, 2-0 achter in het beslissende eerst. Er komt een kleine kaats te liggen dat moet de 2-2 zijn normaliter. Redmer mag opslaan en Tzum slaat de bal naar de boven waar Yoram de bal  tot in het perk weet te retourneren. Dat is de 2-2. De volgende opslag van Redmer gaat buiten, 4-2 achter. Hierna slaat Tzum een 2de dikke kaats. De kleine kaats gaat buiten dat is 4-4. De dikke kaats pakt Tzum, Redmer kan de opslag niet verwerken, 6-4 achter. Tzum mag opslaan en deze bal gaat kwaad dat is 5-5 6-6. Wat een spannende strijd. De opslagbal van Tzum gaat net over Yoram maar gelukkig weet Redmer nog een kaats te maken, al is het wel een hele kleine kaats. De jongens overleggen met Peter en Dietmer pakt de laatste opslagbal met Yoram op de boven en Redmer voor de kaats. De bal is goed opgeslagen, diep achterin maar de achterinse weet de bal uit te slaan waarna Yoram de bal kwaad retour slaat. Verlies voor Kv bolsward na een enerverende partij. De jongens mogen trots zijn op hun kaatsen over de gehele dag en gaan naar huis met een 3de prijs op de Freule. 

Uiteindelijk wint Tzum op 5-5 6-4 de finale van Jellum-Bears na een 4-1 achterstand. Zo gaan de beide favorieten Jellum-Bears en Bolsward niet met de winst naar huis maar met een 2de en 3de prijs. 

Coach Peter, Redmar, Yoram en Dietmer
Scroll naar boven