Verslag Freule wo 9 aug 2017

De dag begon al vroeg. Je wilt natuurlijk niet te laat komen op de belangrijkste jongenspartij van het jaar. Bolsward had nummer 41 geloot, uit een lijst van 53, en dat betekende dat ze het favoriete partuur van Exmorra niet eerder konden tegenkomen dan in de finale. Tot de Freule had Exmorra vier afdelingspartijen gewonnen en Bolsward slechts één.

Om ongeveer kwart over 10 moesten de Bolswarders voor het eerst ‘los’. Tegenstander in de eerste omloop was Jelsum-Koarjum-Britsum. Snel had Bolsward de touwtjes in handen en ze liepen dan ook uit naar een 5-0 voorsprong. Jelsum ca. stribbelden  nog wat tegen, maar met 5-2 en 6-0 ging Bolsward naar de tweede lijst.

Ook op de tweede lijst kwam de tegenstander uit drie dorpen: Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk. En ook dit partuur ging snel van de lijst af en wel met 5-1 en 6-0. Op naar het hoofdveld waar de omlopen vanaf de derde lijst werden verkaatst.

In de derde omloop alweer een tegenstander uit Noordoost-Fryslân: Eanjum. Ook deze partij werd een regelmatig overwinning: 5-1 en 6-6. In elk geval een prijs!

In de vierde omloop was de tegenstander Lolum-Waaksens. Wat ging het slecht. Niets lukte. Een aantal keer op 6-6 het eerst kwijt en in een ‘vloek en een scheet’ achter met 5-1. Dit kon het einde van de Freuledroom van Menno, Jelle en Hidzer betekenen. Maar ineens begon het te lopen. De mannen in het perk, Menno en Jelle, kregen eindelijk wat vat op de ballen van Van Popta en Van Popta begon zelf te knoeien aan de opslag. Met niet één keer een 6 tegen werd opgehaald tot 5-5. Ook het laatste eerst was voor Bolsward, want op de stand 5-5 en 6-4 viel de laatste slag.

In de halve finale was de tegenstander Baerd. Zomaar voor met 3-0. Baerd haalde op en het werd gelijk. Een blessure van Jelle Cnossen had het einde kunnen betekenen, maar Jelle zette na een korte behandeling door. Toch werd het nog spannend en de partij werd ten slotte beslist op 5-5 en 6-0 en Bolsward in de finale.

In de finale was de tegenstander Exmorra. Tot de finale had Exmorra maar 5 bordjes tegen gehad. Bolsward daar-en-tegen had er 14 tegen. De voorspellingen waren dan ook dat Bolsward met de premie naar huis zou gaan en Exmorra met de kransen. Maar het liep anders. Bolsward nam meteen de touwtjes in handen en zette Exmorra onder druk, wat resulteerde in een 3-1 voorsprong. Exmorra kwam nog deels terug, maar voor Exmorra gooide een blessure van Albert Feenstra roet in het eten. Gehandicapt moest Exmorra verder en ten slotte werd het 5-3 en 6-6 in het voordeel van Bolsward. Op dit stand plaatste Jelle Cnossen een zitbal op het perk van Exmorra. En of dit bal nu echt zat of niet, de scheidsrechter nam de beslissing en daar moet iedereen vrede mee hebben. In elk geval hebben wij als Bolswarders daar vrede mee.

(bevat o.a. foto’s van Henk Bootsma)

Scroll naar boven