Voorronde schoolkaatsen SWF wo. 15 mei

Op woensdagmiddag lagen er 20 perken, verdeeld over vier velden, klaar om de voorronde van de gemeente SWF te organiseren voor de eindwedstrijd schoolkaatsen in Franeker.

In totaal streden 104 schoolkaatsers, verdeeld over 42 parturen, om een plekje te bemachtigen op die eindwedstrijd. Zowel de jongens als de meisjes waren verdeeld in A- en B-klasse.

Opvallend was dat uit de zes Elfsteden in de gemeente Súdwest-Fryslân er slechts 5 parturen uit deze steden kwamen. En van deze 5 kwamen er nog 4 uit Bolsward!

Wat voor een aantal kaatsers verwarrend was dat er werd gekaatst onder de KNKB-regels. Sommigen kenden alleen de Federatieregels. Werk aan de winkel KNKB!

Met het leggen van de perken was rekening gehouden met oostenwind. Helaas draaide de wind naar het westen tijdens de wedstrijd. Maar om nu 20 perken om te leggen?

Onder ideale weersomstandigheden begon de wedstrijd om precies 13.00 uur.

 

Meisjes A-klasse

Deze meisjes kaatsten in een poule met drie parturen. Grote winnaar werd cbs De Bron uit Bolsward. Zij wonnen beide wedstrijden en werden dus glorieus winnaar.

De tweede prijs ging naar obs ‘Raerderhiem uit Raerd die met 5-1 6-4 verloren van De Brond.

 

Meisjes B-klasse

In deze klasse stonden maar liefst zestien parturen op de lijst. Zij kaatsen met een verliezersronde zodat iedereen minimaal 2x kon kaatsen.

Er was één partuur dat duidelijk sterker was dan de andere parturen en dat was obs Epemaskoalle uit Ysbrechtum. Achteraf gezien hadden zij best in de A-klasse mee kunnen doen.

De Epemaskoalle werd dan ook glorieus winnaar van de B-klasse door cbs Van Haersma Buma in de finale met 5-1 6-2 naar huis te sturen.

Er waren nog derde prijzen voor cbs It Fûnnement uit Wommels (zij verloren in de halve finale van Van Haersma Buma met 5-3 6-2) en cbs De Ark uit Makkum (zij verloren in de halve finale met 5-0 6-4 van Ysbrechtum).

De verliezersronde werd een prooi voor de St. Gregoriusschool uit Blauwhuis. Zij wonnen in de troostfinale met 5-4 6-0 van De Bron uit Bolsward.

 

Jongens A-klasse

Op de lijst in deze klasse prijkten vier parturen die in een poule moesten uitmaken wie met de kransen naar huis gingen. Nu dat werden de kaatsers van cbs It Fûnemint uit Wommels die al hun drie partijen in winst omzetten. Tweede werd cbs De Bonkelder die enkel één partij met alles aan de hang verloren.

 

Jongens B-klasse

De jongens in de B-klasse moesten in totaal 5 omlopen kaatsen om de kransen mee naar huis te kunnen nemen. Er stonden dan ook maar liefst 19 parturen op de lijst. Dat maakte dat deze wedstrijd pas om 19.00 uur met de prijsuitdeling kon worden afgesloten.

Ook in deze klasse gingen de kransen naar obs Epemaskoalle uit Ysbrechtum. Zij wonnen in de finale met de duidelijke cijfers 5-2 6-2 van obs It Leech uit Pingjum.

De derde prijs was voor obs ’t Raerderhiem uit Raerd, die in de halve finale verloren 5-4 6-6 van de latere winnaars.

Door een duidelijke overwinning met 5-3 6-2 op obs Epemaskoalle ging de 1ste prijs in de verliezersronde naar cbs Op ‘e Hichte uit Scharnegoutum.

 

Winnaars

Meisjes A-klasse

1e prijs:   De Bron Bolsward                    Lyset Westra en Marit Dijkstra

2e prijs:   Raerderhiem Raerd                  Merle Stelwagen, Marije Punter en Liv Los

 

Meisjes B-klasse

1e prijs:   Epemaskoalle Ysbrechtum       Emma van Amersfoort en Vayen van Lingen   

2e prijs:   Van Haersma Buma Hommerts Marin Grondsma en Jeldou Raap

3e prijs:   It Fûnemint Wommels               Veerle Peters en Elle Flisijn

3e prijs:   De Ark Makkum                       Emma Tjeerdema en Sanne Elgersma

Verliezersronde:

1e prijs:   St. Gregorius Blauwhuis           Welmoed Jansen, Amarins Wijbenga en Brecht Folkertsma

2e prijs:   De Bron, Bolsward                   Amy Reuvers, Marte Sebel en Iris Buma

 

 

Jongens A-klasse

1e prijs:   It Fûnemint Wommels               Tymen Bults, Jaring Jan Postma en Jinse Durk de Jong

2e prijs:   De Bonkelder Witmarsum         Colin Terpstra en Pier van der Schaaf

 

Jongens B-klasse

1e prijs:   Epemaskoalle Ysbrechtum       Age Oane en Jens de Vries en Sheng Li Dijkstra             

2e prijs:   It Leech Pingjum                      Jurgen van ’t Hoff, Tymen van ’t Hoff en Jason Haitsma

3e prijs:   It Raerderhiem Raerd               Brent van der Wal en Kjeld Zantema

4e prijs:   De Bonkelder Witmarsum         Bouwe Postma, Danny Terpstra en Sjoerd v/d Schaaf

4e prijs:   De Ark Makkum                       Ype Gietema en Jurjen Visser

Verliezersronde:

1e prijs:   St. Gregorius Blauwhuis           Welmoed Jansen, Amarins Wijbenga en Brecht Folkertsma

2e prijs:   De Bron Bolsward                    Amy Reuvers, Marte Sebel en Iris Buma

 

Scroll naar boven